Ortak Bildiri

SEKİZİNCİ ÜÇLÜ ZİRVE ORTAK BİLDİRİSİ

Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hamid Karzai, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Navaz Şerif, 13 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da sekizinci Üçlü Zirve Toplantısı’nı gerçekleştirmişlerdir.

Üçlü Zirve Toplantısı’nda Liderler, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte, Asya’nın Kalbi bölgesinin gelecek adına belirleyici olacak ve bölgede barış ve güvenliği desteklemeye yönelik çabaları etkileyebilecek önemli gelişmelerin yaşanmasının beklendiği bir dönemde, bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri hakkında verimli ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

Liderler, beraberlerinde Dışişleri Bakanları ve üst düzey güvenlik yetkilileri olduğu halde,

Üçlü Zirve Süreci’nin bölgesel diyaloğa katkısının farkında olarak,

Üç kardeş ülke arasındaki yakın istişareleri devam ettirme kararlılıklarını yineleyerek,

Üzerinde mutabık kalınan mekanizmaların işletilmesi amacıyla, güvenlik ve istihbarat dâhil tüm forumlarda etkin ikili ve çok taraflı eşgüdüm ve işbirliğinin önemini dikkate alarak,

2007 yılında gerçekleştirilen birinci Üçlü Zirve’de, teröristlere ve yıkıcı ve devlet karşıtı faaliyetlere karışan unsurlara barınma, eğitim ve finansman sağlanmasının engellenmesi, ayrıca bu bağlamda, somut istihbarat paylaşımı başlatılmasını teminen derhal harekete geçilmesi konusundaki taahhütlerini ifadeyle,

Afganistan’da barış ve istikrarın tüm bölgenin barış ve istikrarı için kritik önem taşıdığı inancıyla ve gerek Türkiye’nin gerek Pakistan’ın, Afganistan’ın istikrarının ve bütünlüğünün korunmasına atfettikleri önemi yineleyerek,

Afganistan ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerde sağlanan olumlu ivmeyi memnuniyetle karşılayarak,

Bu ivmeden, Afganistan’da 5 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve Vilayet Şurası Seçimleri sırasında güvenli bir ortamın sağlanması için işbirliği yoluyla fayda sağlamak kararlılığıyla,

Bölgede barış ve uzlaşı sağlanması amacıyla sürdürülmekte olan çabaları dikkate alarak,

2011 yılında gerçekleştirilen altıncı Üçlü Zirve’de, ilgili Afganistan ve Pakistan kurumları arasında güvenlik istişarelerinin genişletilmesine ve derinleştirilmesine ihtiyaç duyulduğu hususundaki mutabakatlarına atıfla ve gözden geçirme süreçleri vasıtasıyla işbirliklerini daha fazla sonuç odaklı hale getirmek hususunda anlaşarak,

Afganistan’da sürmekte olan seçim sürecinin, ülkede sorunsuz ve başarılı bir siyasi geçişin temini için önemini yinelemiş ve bu bağlamda, uygun bir güvenlik ortamının gerekliliğinin altını çizmişler;

Uluslararası toplumun, Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri’nin kapasitesinin artırılmasına odaklananlar dâhil olmak üzere, Afganistan liderliğinde ve sahiplenmesindeki süreçlerin desteklenmesine yönelik çabalara katkıda bulunmayı sürdürmesi gerektiğini vurgulamışlar;

Afganistan’da kalıcı barışı temin etmek için, Afgan Anayasası çerçevesinde bir siyasi uzlaşının merkezi önemini vurgulamışlar ve Afgan Talibanı’na, barış sürecine katılması çağrısında bulunmuşlar;

Komşu ülkeler olarak Afganistan ile Pakistan arasında güçlendirilmiş iş birliğinin önemini, ayrıca Barış ve Uzlaşı Süreci’nin desteklenmesi ve Afganistan Cumhurbaşkanlığı ve Vilayet Şurası seçimleri sırasında gerekli güvenlik ortamının sağlanması amacıyla somut adımlar atılması ihtiyacını vurgulamışlar;

Kardeş ülkeler Afganistan ve Pakistan arasında, etkin sınır yönetimi için yakın eşgüdümün geliştirilmesi ihtiyacının altını çizmişler;

Terörün tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele konusundaki ortak kararlılıklarını yinelemişler;

Pakistan’ın ülkesinde kayıtlı Afgan mültecilerin ikamet süresini 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatma kararını memnuniyetle karşılamışlar; aynı zamanda uluslararası topluma, Afgan mültecilerin zamanlı ve itibarlı bir şekilde ülkelerine dönüşleri ve Afganistan’a yeniden uyumlarının sürdürülebilir bir şekilde sağlanması konusunda iki ülkeye destek verme çağrısında bulunmuşlar;

Afganistan ile Pakistan arasında gelişmekte olan halklar düzeyindeki ilişkileri not etmişler ve söz konusu ilişkilerin daha da ilerletilmesi konusunda tüm çabaları teşvik etmişler;

Afganistan ile Pakistan’ın güçlendirilmiş ticari ve ekonomik ilişkiler yoluyla daha kapsamlı bir ilişki inşa etme çabalarını memnuniyetle karşılamışlar;

Türkiye ile Pakistan’ın, Afganistan’ın yeniden imarı ve istikrarına yönelik kalkınma işbirliğini not etmişler;

Bölgede karşılıklı güven ve dayanışmanın tesisi için önemli bir araç işlevi görecek olan sosyo-ekonomik kalkınma amaçlı ortak projeleri teşvik etmişler;

Uluslararası toplumun Afganistan’ın sosyo-ekonomik kalkınmasına olan desteğini 2014 sonrasında da devam ettirmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Liderler ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından İstanbul Forumu çalışmaları hususunda bilgilendirilmişlerdir.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hamid Karzai ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Navaz Şerif, sekizinci Üçlü Zirve’ye ev sahipliğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ve kardeş Türk halkına teşekkürlerini sunmuşlardır.