Tarihî Mekanlar

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yemen’de çeşitli tarihî, dinî ve kültürel mekânları ziyaret etti. Ziyaret programı çerçevesinde Yemen’de katıldığı ikili görüşme ve temaslarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Gül, tarihî Yemen Çarşısı (Bab-el Yemen), Al-Ordi Kışlası, Ulu Camii ile Saleh Camisini ziyaret etti ve Yemenli yetkililerden bu mekânlarla ilgili bilgi aldı.

Bab-el Yemen
Bekiriye Camii
Saleh Camii

BAB-EL YEMEN

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye-Yemen İş Forumu’nun ardından ise Bab-El Yemen'e geldi. Buradan yürüyerek çarşıya gelen Cumhurbaşkanı Gül, büyük ilgiyle karşılandı. Çarşıdaki esnafla sohbet eden Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra tarihî çarşı içindeki Ulu Cami’yi ve ardından Saleh Camii’ni ziyaret ederek her iki camide incelemelerde bulundu.

Bab el-Yemen

Eski San'a (Sana’a el-Kadim) olarak da bilinen Bab el-Yemen (Yemen’in Kapısı) bugünkü San'a şehrinin ilk kurulduğu bölgeyi temsil etmektedir. Yüzlerce yıllık mazisiyle, canlı ticari hayatıyla geçmişi günümüze taşıyan Bab el-Yemen çarşısı bugün dahi San’a’nın en canlı mekânlarına ev sahipliği yapmaktadır. Çarşıya “Bab el-Yemen”den yani Yemen’in Kapısı’ndan giriş yapılır. Taştan yapılı dar sokakları, kerpiçten yapılmış dünyanın ilk gökdelenleri olarak nitelendirilen yüksek binaları, diğer yanda Yemenlilerin geleneksel hançerlerinin (Cembiye) ve takılarının satıldığı sağlı sollu dükkanlar bulunmaktadır.

Osmanlı zamanında Türklerin en yoğun yaşadığı Bir-ül Azep Mahallesi de Bab el-Yemen’de bulunmaktadır. Ayrıca Yemen’deki ilk Osmanlı camii olan Bekiriye Camii, Hz. Peygamber döneminde inşa edilmiş Büyük Camii (Cami-ül Kebir) de Bab-el Yemen’de yer almaktadır.

Bekiriye Camii

Osmanlı’nın Yemen’de inşa ettiği ilk cami olma özelliğine sahiptir. Geniş bir avlusu bulunan caminin minberi, mihrabı, kubbesi ve duvarlarındaki işlemeleri Osmanlı mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Yan avlusunda 19 Türk kabri bulunmaktadır.

Eski San’a Şehri

Efsanelerde geçmişi MS 1. yüzyıla giden Ghumdan adlı bir kale üzerinde kuruldu. 632'de Müslümanlaştırıldı. Tahiri hanedanından Abdülvahap ibn Tahir (1478-88) kente birçok zarif cami ve medrese yaptırdı. 1516'da Osmanlı egemenliğine giren kentte 17. yüzyılın başlarında yeniden imamların fiili yönetimi başladı. Osmanlıların I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından San'a başkent olmak üzere İmam Yahya önderliğinde bağımsızlık ilan edildi. 1990'da Kuzey Yemen'le Güney Yemen'in birleşmesinden sonra yeni devletin de başkenti oldu. Şehir, çok sayıda kapısı bulunan 6-9 m. yüksekliğindeki sağlam surlarla çevrilidir. Mimari açıdan en ilginç kapı, 1962'deki devrimden sonra Özgürlük Kapısı adı verilen Yemen Kapısı 'dır. Eski kentin merkezinde eskiden imam sarayı olan yedi katlı Cumhuriyet Sarayı yer alır. Eski pazaryerleri ve sayıları 40'ı geçen camilerin çoğu kentin doğu bölümündedir. En ünlü cami, Zeydilerin eskiden Mekke'deki Kâbe kadar değer verdiği ve dünyanın en eski camilerinden biri olan Camiü'l-Kebir'dir. Birü'l-Azab, Birü'l-Beheymi ve Birü'ş-Şema adlı yeni mahalleler kentin batı bölümündedir. Eski kent 1984'te, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. San'a, 2004 yılı Arap Kültür Başkenti ilan edildi.

OSMANLI’NIN 7. KOLORDU KARARGÂH BİNASI

Cumhurbaşkanı Gül, duygulu anların yaşandığı Türk Şehitliği’nin açılış töreni sonrası Osmanlı Devleti döneminde 7. Kolordu Karargâh binası olarak kullanılan Al-Ordi Kışlası'nı gezdi. Cumhurbaşkanı Gül, Türk Şehitliği’nin ardından yürüyerek kışlaya geldi. Kışlanın içini gezen Cumhurbaşkanı Gül, yetkililerden de bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Gül, kışlanın içinde bulunan hamam ve camiyi de gezdi.

Al-Ordi Kışlası

19'üncü yüzyılda Sultan 2'nci Abdülhamit tarafından inşa edilen ve günümüzde Al-Ordi olarak anılan kışla binası, Osmanlı Devleti döneminde 7. Kolordu Karargâh binası olarak kullanıldı. Dört tarafı binalarla çevrili kışla binasının ortasında, zamanında askerî talim yapılan büyük bir avlu bulunmaktadır. Kompleks içinde, halen hizmet vermeye devam eden küçük bir cami, bir hamam ve caminin yanında üç Osmanlı paşasının mezarı bulunmaktadır.

Şu anda Al-Ordi Kışlası içinde, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh ve Yemen Savunma Bakanlığı'nın çalışma ofisi bulunmakta. Ayrıca kışla içinde bulunan binalardan birinde ise Osmanlı dönemine ait fotoğrafların yer aldığı bir müzede yer almaktadır.