CICA Zirvesi Özel

 

ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI ÜÇÜNCÜ ZİRVE TOPLANTISI TÜRK DÖNEM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

İstanbul, 8 Haziran 2010

 

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Üçüncü Zirve toplantısı, üye ülkelerin ortak siyasi iradelerini ve vizyonlarını yansıtan Siyasi Bildiri’nin oydaşmayla kabulü ile son bulmuştur. Bununla birlikte, üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunun arzusuna rağmen, kabul olunamayan meseleler de olmuştur. Türk Dönem Başkanlığı, bu hususları bir Başkanlık Açıklamasıyla duyurmayı görev bilmektedir.

Uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye atma potansiyeli taşıyan tehditleri ele almak sorumluluğumuz tahtında, bir üye ülke hariç, tüm diğer üye ülkeler, 31 Mayıs 2010 sabahı Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda seyretmekte olan ve Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan uluslararası yardım konvoyuna İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen eylem karşısında derin endişelerini ifade etmişler ve bu hareketi kınamışlardır. Bir üye ülke hariç, tüm diğer üye ülkeler, bu eylemi, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık ihlali olarak addetmişler ve bu eylem sonucunda sivillerin hayatını kaybetmesini güçlü bir şekilde kınamışlardır. Bu kabil eylemlerin tekrarını önlemek ve hesap verilebilirlik ilkesini korumak amacıyla, BM Güvenlik Konseyi Başkanlık Açıklaması doğrultusunda olayın inandırıcı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını teminen BM Genel Sekreteri tarafından bağımsız uluslararası komisyonun kurulmasını desteklemişlerdir. Bu bağlamda, bölgesel barış ve güvenlik için son derece yıkıcı olan Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı ambargonun derhal kaldırılması çağrısında bulunmuşlardır.

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın üye ülkelerinin büyük bir çoğunluğu, aynı zamanda, Orta Doğu’da nükleer silahlardan arındırılmış bölge kurulması çağrısında bulunmuşlar ve bu amaçla Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması 2010 yılı Gözden Geçirme Konferansı’nın Mısır ve Arap ülkeleri önerisi doğrultusunda tüm Orta Doğu ülkelerinin katılacağı bir konferansın 2012 yılında düzenlenmesi kararını takdirle karşılamışlardır. Üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu, ayrıca, İsrail’e, en kısa zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na taraf olması ve tüm nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın kapsamlı denetim sistemine tabi kılması çağrısında bulunmuşlardır.

Üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu, İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında bulundurduğu Arap topraklarından çekilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması ve Filistinli göçmenlerin sorunlarının ilgili BM kararlan temelinde çözümlenmesi çağrısında bulunmuşlardır.

Üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansıyla İslam Konferansı Örgütü ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı arasında güçlendirilmiş iş birliği kurulmasını memnuniyetle karşılamışlar ve desteklemişlerdir.