TBMM

Ankara, 1 EKİM 2013
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24'ncü Dönem 4. Yasama Yılının Açılışında Yaptıkları Konuşma
Konuşmanın Türkçe Metni | Konuşmanın İngilizce Metni


Ankara, 1 EKİM 2012
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24'ncü Dönem Üçüncü Yasama Yılının Açılışında Yaptıkları Konuşma
Konuşmanın Türkçe Metni | Konuşmanın İngilizce Metni


Ankara, 1 EKİM 2011
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24'ncü Dönem İkinci Yasama Yılının Açılışında Yaptıkları Konuşma
Konuşmanın Türkçe Metni | Konuşmanın İngilizce Metni


Ankara, 1 EKİM 2010
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23'ncü Dönem Beşinci Yasama Yılının Açılışında Yaptıkları Konuşma
Konuşmanın Türkçe Metni | Konuşmanın İngilizce Metni


Ankara, 1 EKİM 2009
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23'ncü Dönem Dördüncü Yasama Yılının Açılışında Yaptıkları Konuşma

Konuşmanın Türkçe Metni | Konuşmanın İngilizce Metni


Ankara, 1 EKİM 2008
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23'ncü Dönem Üçüncü Yasama Yılının Açılışında Yaptıkları Konuşma
Konuşmanın Türkçe Metni


Ankara, 1 EKİM 2007
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23'ncü Dönem İkinci Yasama Yılının Açılışında Yaptıkları Konuşma

Konuşmanın Türkçe Metni