GEO TV (Pakistan)

29.03.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

GEO TV : Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Türkiye arasındaki bu kapsamlı müzakerelere ilişkin görüşünüz nedir?
SAYIN CUMHURBAŞKANI: Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler normal ilişkilerin çok ötesindedir. Kardeşlik ile dostluk ile ifade edilebilen, tarihi çok eskilere dayanan, halktan halka olan çok samimi ilişkilerdir. Dolayısıyla ilişkilerimiz her bakımdan çok güçlüdür ama güçlü olan ilişkilerimizi meyvesini almak için artık daha çok konuşmamız gerekiyor.
GEO TV : Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin teşvik edilmesi için her iki tarafta ne gibi belirli adımların atılması gerekmektedir?
SAYIN CUMHURBAŞKANI: Türkiye ile Pakistan arasındaki bu yakınlık, dostluk ve karşılıklı büyük sevgi mevcut ekonomik işbirliğimize maalesef çok yansımamış vaziyette, bunu ekonomik işbirliğine de yansıtmamız lazım. Mevcut olan potansiyeli harekete geçirmemiz, potansiyel yoksa yeni potansiyel ortaya çıkartmamız ve bunun için çok çalışmamız gerekir. Bunun için bir taraftan ticaret, bir taraftan da yatırımlar çok önemli. Özellikle yatırımlar üzerinde çok duruyorum, onun için bu sefer çok büyük bir Türk işadamı heyetiyle birlikte bu ziyareti yapıyorum.
GEO TV : Pakistan ve Türkiye arasındaki ticaret teşviki konusunda ne düşünüyorsunuz?
SAYIN CUMHURBAŞKANI: Evet, ticaret dediğimizde ticaretin alt yapısı da gerekli oluyor. Bu anlamda ulaştırma en önemli alt yapı ihtiyacıdır. Tabi ki gemiler ile ticaret yapılıyor ama bu biraz çok vakit alıyor, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Zerdari'nin çok önem verdiği bir konu var: Tren yolunu daha çok canlandırmak. Dolayısıyla Karaçi'den çıkıp, Tahran üzerinden İstanbul'a gelen tren yolunun mevcut hattı yenilendiği için, bunun ile ilgili ilk deneme seferi yapıldı ve Karaçi'den çıkan tren İstanbul'a ulaştı. Şimdi İstanbul'dan çıkacak, tekrar geri gidecek. Bu yolda, güzergâhta daha çok iyileştirmeler yapacağız.
GEO TV : Ekselansları, Pakistan elektrik yükü dağılımı ile ilgili çok kötü bir durumla karşı karşıya ve siz de az önce Türkiye'nin enerji alanında da yatırım yapacağından bahsettiniz. Acaba kaç şirket orada yatırımda yapacak ve Pakistan halkı ne zaman şirketlerinizden enerji alacak? Varsayımsal bir soru...
SAYIN CUMHURBAŞKANI: Şimdi bu yatırımlar tabi özel sektör eliyle yapılacak olan yatırımlardır. Türk ekonomisinin lokomotif gücü özel sektördür. Devlet ekonomiden elini yavaş yavaş çekmiştir ve ekonomi tamamen özel sektörün elindedir ve Türkiye'nin son 6-7 yıl içerisindeki hızlı büyümesi, ekonomik büyümesi de özel sektör vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Türk özel sektörü Türkiye dışına da çok yatırım yapmaktadır. Benim yanımda getireceğim firmalar özellikle enerji ve elektrik konusunda çok tecrübeleri olan firmalarımızdır. Dolayısıyla orada yapılacak görüşmeler, orada yapılacak müzakereler neticesinde eminim ki güzel ortaklıklar kurulacaktır. Zaten Pakistan hükümetinin de, Türk özel sektörünün enerji, elektrik üretimine yatırım yapması konusunda güçlü bir çağrısı vardır.
GEO TV : Son soru, Pakistan ve diğer uluslara ilişkin. Hindistan hükümeti yeni ilişkilere rağmen Keşmir problemini, bu gerçek meseleyi çözmedi. Ve Hindistan, Pakistan hükümetinin de payı bulunan üç nehirdeki suyu, Jhelum ve Chenab'ta barajlar inşa ederek,. kesmeye başladı. Pakistan tarım ve içme suyu kıtlığı ile karşı karşıya. Belki Pakistan'ın bir dostu olarak Türkiye, Hindistan ve Pakistan'ı müzakere masasına oturmaya ikna etmek için bazı inisiyatifler alabilir, Afganistan ve Pakistan müzakerelerinde yaptığınız gibi bu su sorununu da çözebilirsiniz.
SAYIN CUMHURBAŞKANI: Bu iki ülke arasında çok eski, çok köklü bir sorun. İki ülke arasındaki sorunların normalleşmesi ve iki ülkenin bölgede daha çok işbirliği yapabilmesi için bu Keşmir sorununun tabi çözülmesi gerekmektedir. İslam Konferansı Teşkilatı'nda da Türkiye bu konularda Pakistan ile hep beraber olmuştur. Memnuniyetle şunu ifade etmek isterim ki Mumbai olaylarından sonra kesilmiş olan bileşik diyalog tekrar başlamak üzere. Geçenlerde Hindistan'da, iki ülkenin, Pakistan ve Hindistan'ın müsteşar yardımcıları seviyesinde toplantıların başlamış olmasından memnuniyet duydum. Ben de geçenlerde Hindistan'a yaptığım ziyarette yetkililere, bu diyalogların ve beraber çalışmanın çok önemli olduğu konusundaki görüşlerimi ifade etmiştim. Biz, Türkiye olarak, eğer herhangi bir katkımız olacağını görürsek, şüphesiz ki üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız.
Yazdır Paylaş Yukarı