İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Zirve Toplantısı Çerçevesinde “Filistin’deki Yerleşimler Özel Oturumu”nda Yaptıkları Konuşma

06.02.2013
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanları,

Değerli Kardeşlerim,

Ortadoğu’da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasının önünde en büyük engeli kuşkusuz İsrail’in Filistin’deki yasadışı yerleşim faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu durum, sadece İslam dünyasının değil tüm insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır.

Bugünkü özel oturumla, İsrail’in kardeş Filistin halkının haklarını gaspeden bu hukuk tanımaz tutumunu, İslam ülkelerinin tek vücut halinde reddettiklerini ve İsrail’in oldu-bittilerini hiçbir şekilde tanımayacaklarını bir kez daha ilan etmekteyiz. 

Sayın Genel Sekreterin istifademize sunduğu kavram kağıdı İsrail’in yasadışı yerleşim faaliyetlerinin arkasındaki saikleri ve bu yıkıcı tutumunun olumsuz etkilerini tüm boyutlarıyla gözler önüne sermektedir.

Oslo Sürecinin başladığı dönemde 200 bin civarında olan Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimci sayısının, bugün 650 bine ulaşmış olması, iki devletli çözüm çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti için hayati bir tehdit oluşturmaktadır.

İlgili BM kararları çerçevesinde sonuçlandırılmaya çalışılan Barış Sürecinin önündeki en büyük engellerden birisini teşkil etmektedir.

Filistinli kardeşlerimizin sadece vazgeçilemez hakları değil, vatan toprakları da tüm dünyanın gözü önünde gasp edilmektedir.

Başta Doğu Kudüs olmak üzere, Filistin topraklarındaki yerleşimler uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen genişlemekte, çoğalmakta ve kendilerince, “yasal” hale getirilmektedir.

Yerleşimciler, Doğu Kudüs’te veya Batı Şeria’daki cami ve kiliselere pervasızca tecavüzlerini sürdürmektedirler. Bu durum, İsrail, Kudüs’ün binlerce yıllık Müslüman ve Hıristiyan tarihiyle Filistin geçmişini silme çabasına işaret etmektedir.

İsrail’in yürüttüğü kazılar, başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekânları tehdit etmektedir. Filistinlilere, kendi toprakları olan Doğu Kudüs’te inşaat izni verilmemektedir. Kudüs’teki Filistinlilere ait evler bir bir yıkılmakta ya da istimlâk edilmektedir.

Doğu Kudüs, bugün yasadışı yerleşimlerle tamamen çevrelenmiştir. İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı ile Kudüs’ün Batı Şeria ile fiziki, siyasi, kültürel ve sosyal bağlantısı kesilmiştir. İsrail bu şekilde Kudüs’ü diğer Filistin topraklarından ayırmayı amaçlamaktadır.

İsrail’in başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında demografik durumu değiştirme gayretleri, bir utanç abidesi olarak yükselen Ayrım Duvarı ve Filistinlilere yönelik diğer zalimane eylemleri geçerli ve meşru değildir.

Şunu herkesin bilmesi gerekir: İsrail’in bölgede fiili durumlar yaratarak kendi çözümünü empoze etmeye çalışması beyhude bir çabadır.

Bölgede, kalıcı barış ve istikrarın önünde en büyük engel olarak duran İsrail’e artık oyunun bu şekilde devam edemeyeceğini, hiçbir ülkenin hukukun üstünde olmadığını, İsrail için özel ve farklı bir hukuk uygulanmayacağını hep birlikte anlatmalıyız.

Bu çerçevede, İsrail’in saldırganlığına son verilmesi, Filistin halkının topraklarını İsrail devletinin sınırsız desteğiyle bir virüs gibi saran yasadışı yerleşimlerin durdurulması tüm uluslararası camianın sorumluluğudur.  

Üç kutsal dinin ortak mirası olan Kudüs’ün tarihi dokusunun ve kültürel karakterinin korunması tüm insanlığın mesuliyeti olmalıdır.

İslam dünyası olarak, Filistin’in kalkınmasına ve refaha kavuşmasına engel olan kısıtlamaların son bulmasına yönelik ortak hassasiyetimizi sürdürmeye devam etmeliyiz. Ancak bunu yalnızca sözle değil, eylemle de ortaya koymak gerekmektedir.

Bu çerçevede kavram kağıdında sunulan önerileri dikkate şayan buluyoruz. Sözkonusu öneriler temelinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak birlikte kararlı bir şekilde hareket etmeli ve uluslararası camiaya da örnek oluşturarak harekete geçirmeliyiz.

İsrail, Filistin’in BM’de 29 Kasım günü “üye olmayan gözlemci devlet” statüsü kazanmasını yasadışı yerleşim faaliyetlerini genişletmek için bir bahane olarak kullanmaktadır. Bu durum, BM’de uluslararası toplumun ezici çoğunluğu tarafından verilen mesajın İsrail tarafından ne yazık ki doğru algılanmadığını göstermektedir.

Yeni İsrail hükümetinin barış sürecinin ilerletilmesi için üzerine düşeni yapma iradesine sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Bu da, Filistin halkının topraklarının gasp edilmesini barışçı bir şekilde protesto etmek amacıyla kurduğu çadırların sökülmesiyle değil, Batı Şeria’nın ücra köşelerine kadar uzanan tüm yasadışı Yahudi yerleşimlerinin  kaldırılmasıyla mümkün olabilecektir. 

Teşekkür ederim.

Yazdır Paylaş Yukarı