Türkiye-Afganistan-Pakistan Yedinci Üçlü Zirvesi’nin Geniş Katılımlı Oturumunda Yaptıkları Konuşma

12.12.2012
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

Sayın Cumhurbaşkanları, Değerli Kardeşlerim Sayın Karzai ve Sayın Zardari,

Yedinci Üçlü Zirve toplantımız vesilesiyle sizleri tekrar Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoşgeldiniz.

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasındaki üçlü işbirliğinin, Üçlü Zirveler sürecini başlattığımız Nisan 2007 yılındakinden çok daha kapsamlı ve ileri bir noktaya erişmiş olduğunu belirterek sözlerime başlıyorum.

Süreç sayesinde diyalog ve işbirliğimizin temelleri her geçen gün güçlenmektedir. Süreç, halklarımız ve bölgemizin yararı gözetilerek somut projelerin kararlaştırıldığı ve uygulamaya konduğu önemli bir platform vasfını taşımaktadır. Üçlü işbirliği, ülkelerimizin ötesinde bölgesel istikrar ve işbirliğine de katkıda bulunmakta ve uluslararası toplum tarafından takdirle izlenmektedir.

Değerli Kardeşlerim,

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasındaki ilişkiler emsalsizdir. Bu ilişkiler devletlerarası olmanın ötesinde, halktan halka, gönülden gönüle ilişkilerdir. Dostluk bağlarımızın tarihten güç alan derin kökleri mevcuttur. Biz, bu bağları muhafaza etmek, pekiştirmek ve geliştirmekle mükellefiz.

Mesuliyetimizin bir gereği olarak, Yedinci Üçlü Zirve toplantısını bu konuya hasretmeye karar verdik. Bugünkü görüş alışverişimiz, bağlılık (connectivity) kavramı üzerinde cereyan edecektir. Bu çerçevede, üçlü işbirliğimizi yeni ufuklara nasıl taşıyabileceğimize dair bir kez daha samimi görüş alışverişinde bulunacağız.

Ülkelerimiz arasında tarihten gelen bağların artık çağımızın nimetlerinden yararlanılarak güçlendirilmesinin vakti gelmiştir. Bu anlamda, ulaşım ve iletişim alanlarına odaklanmak gerekmektedir. Mesafeleri ortadan kaldıracak adımlar atmalı; ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerimizin gelişmesine hizmet edecek tedbirler almalıyız. Ekonomik ve ticari faaliyetlerimiz için özellikle ulaştırma alanında gerekli fiziki altyapının tesis edilmesi ülkelerimizin kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayacaktır.

Zira küreselleşen dünyada birbirinden kopuk yaşamanın bedeli, ülkelerimizin münferit ve topyekün potansiyelinden yararlanamamak olacaktır. Potansiyelimiz göz önünde bulundurulduğunda, kaybımızın ne kadar büyük olduğunu anlamak güç değildir.

Bu vesileyle atabileceğimiz adımlara, toplantımızın sonunda yapacağımız açıklamada da yer verilecektir.

Bu düşüncelerle, Kardeşlerim Sayın Karzai ve Sayın Zardari’ye yeniden hoş geldiniz demek istiyorum.

Yazdır Paylaş Yukarı