Amerika Balkan Dernekleri Federasyonu’nun Düzenlediği "AB ve NATO Entegrasyonu’nun Barışa Katkıları" Başlıklı Toplantıda Yaptıkları Konuşma

22.09.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

Çok Değerli Devlet ve Hükümet Başkanları,

Değerli Meslektaşlarım,

Çok Değerli Bakanlar,

Ekselanslar,

Değerli Komşularımız,

Değerli Misafirler, Hanımefendiler, Beyefendiler;

Bugün gerçekten çok mutluyum, çünkü BM’nin 65. Genel Kurulu vesilesiyle sadece Balkanlardan değil, dünyanın her tarafından devlet başkanları, başbakanlar, dış işleri bakanları, herkes New York’ta. İşte böyle bir fırsatı değerlendirip, bizleri, komşuları, hepimizi, buraya toplayan, Amerikan Balkan Dernekleri Federasyonu'na çok teşekkür ederim.

Böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan da gerçekten büyük bir onur duyuyorum. Bundan dolayı hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum ve hepinize ayrı ayrı iyi akşamlar diliyorum.

Bugün değerli meslektaşlarım, Sayın cumhurbaşkanları, başbakanlar, değerli bakanlar, burada konuşmalar yaptılar. Bütün bu konuşmalarda hepimizin üstünde durduğumuz şey, bölgemize, Balkan bölgesine sahip çıkmak. Bu çok güzel bir şey. Hepimiz bu bölgeye, kendi bölgemize bu güzel haritaya sahip çıkıyoruz ve hepimiz komşuluk bilinci içerisinde, birbirimize saygıyı, sevgiyi ve muhabbeti daha da çoğaltmak için çalışıyoruz. Bizlerin çok ortak yanları var. Biz, cumhurbaşkanları bir araya geldiğimizde, sayın başbakanlar bir araya geldiğinde, dış işleri bakanları toplantılar yaptığında -ki Balkan ülkeleri olarak sık sık yapıyoruz- hemen bunları konuşuyoruz. Birçok adetlerimiz birbirine benziyor. Birçok kelimeleri ortak kullanıyoruz. Yemeklerimiz birbirine benziyor. Müzik söz konusu olduğunda hepimiz aynı müzikten hoşlanıyoruz ve müzikte de ortak yanımız var. Dolayısıyla bu yılların neticesi. Birbirimizle akrabalar olmuşuz. Hiç ayrım yapmadan, Balkanlar, bütün etnik gruplar, hepsinin birbiriyle akrabalıkları var. İyi, doğru günlerimiz geçmiş, tarihte. Ama bugün hepimiz şu bilinçteyiz ki: Daha çok dayanışma içinde olmamız gerekiyor, daha çok işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Mevcut olan problemleri konuşarak, diyalogla, tartışarak, siyaset ve diplomasi yoluyla da çözmek istiyoruz. Herkesin böyle güzel niyeti var.

Bütün bunlar olurken de yine güzel gelişmeler var. Bir taraftan Avrupa Birliği, bir taraftan NATO, bu toplantının da başlığını siz "Avrupa Atlantik Entegrasyonu" olarak koymuşsunuz ki, çok doğru. Şuna inanıyoruz ki: Avrupa Atlantik kurumları altında hepimiz birleşirsek, çok daha istikrarlı bir durum çıkacak. Önce NATO, tabii ki bir güvenlik birimi, bir savunma birimi. Ama aynı zamanda NATO’nun bunun dışında da başka işlevleri var. Onun için biz bütün Balkan ülkelerinin hepsinin NATO içerisinde yer almalarını çok arzu ediyoruz. NATO’nun çok eski ortaklarından biri Türkiye’dir. Türkiye 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur. Dolayısıyla ne zaman Balkan ülkeleri, NATO’ya üye olmak istedilerse hepsini destekledik. Henüz olmayanlar var, onların da biliyoruz ki, bu süreçleri tamamlanacaktır ve onlar da NATO içerisinde olacaklardır.

O zaman şuna inanıyoruz: Birçok problemler, otomatik olarak çözülecek. Güvenlik sorunları, bazen sınırlar, kavgalar, bunlar her yerde olduğu gibi Balkan ülkelerinde de oluyor. Gerçekçi de olmamız gerekir. Bütün bunlar birden yok olacaktır. O bakımdan NATO gibi büyük bir şemsiyenin altında olması Balkanlar’a güven ve istikrar getirecektir. Burada en çok kullanılan kelime ne oldu, biri güvenlik, biri de istikrar oldu. Gerçekten güvenlik, istikrar olmazsa işbirliği olmaz. İşbirliği olmazsa da zenginleşme söz konusu olmaz. Dolayısıyla NATO böyle bir işlev yapmaktadır. Bütün Balkan ülkelerinin bir gün NATO’nun tam üyesi olması arzumuzun gerçekleşeceğine inanıyorum.

Tabii ikinci önemli nokta Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği'nin tam üyesi olan Balkan ülkeleri var, onları hep tebrik ediyoruz. Müzakere yapan ülkeler var ve kendisini şimdiden ona hazırlayan ülkeler var. AB de aynı NATO gibi ayrı bir güvenlik, ayrı bir ekonomik gelecek, ayrı bir istikrar vadetmektedir. Dolayısıyla bütün Balkan ülkelerinin de bir gün AB’ye tam üye olacağına kesinlikle inanıyorum.

Balkanlar Avrupa’nın kıyısı değil, aslında Balkanlar Avrupa’nın ortasıdır. Büyük Avrupa haritasına baktığımızda Balkanlar, gerçekten çok önemli bir şekilde Avrupa’nın merkezindedir. Dolayısıyla AB haritasına bakıldığında, Balkanlar’ın onun dışında kalması, söz konusu olmaz. Bunun hızlanması, zamana bağlıdır. Onun için bütün üye ülkelerin önce bu anlayış içerisinde destek vermesi gerekiyor, Balkan ülkelerine. Onların Avrupa Birliği doğrultusundaki yönelişlerini de teşvik etmesi gerekiyor. Balkan ülkelerine de, tam üye olmayan balkan ülkelerine de düşen görev, AB’ye üye olmak için, gerekli reformları, kriterleri kararlı bir şekilde yapmaktır. Bütün bunlar neticede her ülkenin kendi çıkarına olacaktır ve her ülkeyi de güçlendirecektir. O bakımdan farklı burada sorumluluklar vardır. Ama nihayette Avrupa Birliği de büyük şemsiyedir. Bu şemsiyenin altında, bütün Balkan ülkeleri birleştiğinde; NATO şemsiyesi altında, tüm Balkan ülkeleri birleştiğinde; inanıyorum ki her şey çok daha kolay olacaktır. O açıdan bizlerin kararlı bir şekilde bu yolda yürümemiz gerekmektedir. Bunların gerçekleşeceğine inanıyorum.

Hep şunu söyleriz, biz cumhurbaşkanları bir araya geldiğimizde: Balkanlar bir çiçek buketi gibidir, farklı farklı çiçeklerin toplandığı güzel bir bukettir. Bu farklı farklı çiçeklerin, hepsinin ayrı bir zenginliği, hepsinin ayrı bir güzelliği vardır. O bakımdan, bunun kıymetini herkesin bilmesi gerekir ve dayanışmayı yapması gerekir.

ABD’li, New Yorklu olan sizler, farklı farklı Balkan ülkelerinden bulunan sizlerin de burada büyük bir dayanışma göstermeniz gerekir. Bundan dolayı, Amerikan Balkan Federasyonlarına çok görev düşmektedir. Şunu unutmayalım ki: ABD, dünya politikasında söz sahibi olan ve her zaman desteği ve dostluğuna önem verilen bir ülkedir. Sizler, burada bir arada oturacak, sizler bütün Balkan ülkeleri vatandaşları olarak, burada hepiniz bir çatı altında bulunduğunuz ve dayanışma gösterdiğiniz süre içerisinde tabii ki bu büyük ülke ABD’yi de etkileyeceksiniz. Ve ABD’nin Balkanlar’a daha müzahir olmasını, her bakımdan daha çok katkı vermesini siz bu şekilde temin edeceksiniz. Bundan dolayı hiçbir ülke ayrımı yapmadan, bütün Balkanlarda, geniş balkan coğrafyası içerisinde olan ve çeşitli nedenlerden dolayı buraya ABD’ye yerleşen ve burada yaşayan herkese büyük bir sorumluluk düşmektedir. Hepiniz ayrı ayrı Balkanların elçisi gibisiniz. Bir taraftan ülkelerinizle olan sağlam bağları muhafaza ederken, bir taraftan burada da ülkelerinize hizmet edebilirsiniz yine.

Bu düşüncelerle ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Balkanların geleceğinin parlak olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Son diplomatik çabalarımız, çalışmalarımızın yanı sıra, değişik seviyelerde birçok ikili-üçlü toplantılar yapmaktayız. Dışişleri bakanlarımız, hepsi de yoğun çalışma içerisinde, temas içerisinde. Bütün bunların güzel neticeleri olacaktır. Bundan hiç şüphem yoktur, bu da en çok sizleri sevindirecektir.

Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum, başarılar diliyorum.

 

Yazdır Paylaş Yukarı