EXPO-2015 / Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

18.10.2007
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, EXPO-2015 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen akşam yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Uluslararası Sergiler Bürosu'nun Saygıdeğer Üyeleri,
Ekselansları,
Sayın Misafirler,
Türk ve Yabancı Basının Değerli Üyeleri,

Sizlere "Herkes İçin Sağlık" konulu Uluslararası Expo 2015 sempozyumu vesilesiyle Türkiye'ye "hoşgeldiniz" demekten büyük mutluluk duyuyorum.

İzmir ziyaretinizin başarılı olduğunu ve Sempozyumun programının da verimli geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum.

Şimdi ise, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini yaşama fırsatını bulacağınızı umuyorum.

Bildiğinizi tahmin ettiğim üzere, Dışişleri Bakanı olarak İzmir Expo 2015'in Yürütme Kurulu'nun Başkanlığını yaptım. Expo 2015'in kamu ve özel sektör tarafından tamamen desteklendiğini teyid etmekten memnuniyet duyuyorum. Expo 2015, Hükümetimizin ve devletin kurumlarının da tamamen desteklediği bir etkinliktir. Sivil toplumun, belediyenin ve devletin tüm kuruluşlarının bu ortak hedefin arkasında heyecanla kenetlenmiş olduğunu ifade etmekten şeref duyuyorum.

Biz, Expo 2015'i sadece Türkiye için önemli bir fırsat olarak görmüyoruz. Eğer İzmir'in adaylığı onaylanırsa, Expo 2015 sadece Türkiye'de ilk defa düzenlenen bu tür bir etkinlik olmakla kalmayacak, ülkemizin sınırlarının çok ötesine ulaşan bir ivme yaratacaktır. Ege'yi, Doğu Akdeniz'i, Karadeniz Havzasını ve Güneydoğu Avrupa'yı, Ortadoğu'yu, Kafkaslar'ı ve Orta Asya'nın tümünü kapsayan bölgemiz, Expo 2015'in yaratacağı uluslararası kamuoyu ilgisinden pek çok biçimde istifade edecektir.

Sizin de ilk elden şahit olduğunuz üzere, İzmir'in Expo 2015'in düzenlenebileceği mekan olarak seçilmesi ve "Herkes İçin Sağlık" temasının belirlenmesi bir tesadüf değildir. Bu şehir, antik çağlardan beri, sakinlerinin barış ve uyum içinde yaşadıkları çok sayıda medeniyetin ve dinlerin beşiği olmuştur. İzmir'in genel anlamda bilimsel düzeyde, özellikle de sağlık ve tıp alanlarındaki zengin mirasını unutmamalıyız.

Zengin tarihi geçmişinin yanısıra, İzmir'in elverişli coğrafi konumu, lojistik yetenekleri, güçlü sanayi ve turizm altyapısına ilaveten, nitelikli ve dinamik işgücü Expo 2015'in İzmir'de düzenlenmesi için yaptığımız başvuruda bizi cesaretlendiren unsurlar olmuştur.

Değerli Üyeler ve Misafirler,

Expo 2015'e "Herkes İçin Sağlık" konusuyla evsahipliği yapmaya aday oluşumuzun amacı, küresel toplumun bugün karşı karşıya olduğu sorunlara çare üretme hedefimiz üzerine kuruludur. Maalesef, aynı sorunlar gündemimizi işgal etmeye devam edecektir.

Sağlık, herzaman, insanlığın karşı karşıya kaldığı sınamalardan birini oluşturmuştur. Günümüzde sağlık sorununu daha da karmaşık kılan çok sayıda yeni endişe sözkonusudur. Bu itibarla, bu sorunların üzerinde durulması, nedenlerinin saptanması ve gerekli iyileştirmelerin yaşama geçirilmesi kilit bir beklenti ve hedef haline gelmiştir. Daha geniş anlamda, bugün, çevre sorunlarından çatışmalara, yoksulluktan salgın hastalıklara kadar, karşı karşıya kaldığımız sınamaları gözönünde tuttuğumuzda, sağlık temasının aslında ne kadar yerinde bir seçim olduğu daha da belirginlik kazanmaktadır.

Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Milenyum Hedefleriyle belirlenen gündemin, bu küresel konuda sonuç elde edebilmemiz için, hep birlikte uyum içinde çalışmamızı ve partnerlerimiz ile ortaklarımızı harekete geçirmemizi gerekli kıldığı muhakkaktır.

Değerli Misafirler,

Tüm Devlet kurumlarının ve sivil toplumun EXPO 2015'in İzmir'de düzenlenmesini bir ulusal onur olarak değerlendirdiğini ve EXPO 2015'in parlak bir başarı elde etmesini umduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. EXPO 2015'in başarıya ulaşması Uluslararası Sergiler Bürosu'nun amaç ve hedeflerinin ileriye taşınmasına da olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda, bu mütevazi katkının, uluslararası toplumun insanlığın en değerli varlıklarından biri olan sağlığın korunması hedefine yönelik adımlarına da yardımcı olacağına inanıyorum.

Teşekkür ederim."
Yazdır Paylaş Yukarı