Ankara Forumu Yedinci Toplantısı Açış Konuşması

13.11.2007
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
"Sayın Başkanlar,
Sayın Bakanlar,
Sayın Katılımcılar,
Sayın Büyükelçiler,
Değerli Basın Mensupları,
Bugün burada 2005 yılında öncülüğümüzde, Türkiye'den, İsrail'den ve Filistin'den işadamlarının katılımıyla hayata geçirilen Ankara Forumu'nun yedincisini gerçekleştiriyoruz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Filistin ve İsrail Odalar ve Borsalar Birliği'nin biraraya gelerek başlattığı bu girişim, aslında bugün çok önemli bir noktaya gelmiş vaziyettedir. Biraz önce Sayın Başkanlar ile beraber bunu değerlendirdik. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, her iki tarafın da bu konudaki siyasî kararlılığı ve siyasî desteği tamdır. Bunu Sayın Peres ve Sayın Abbas yukarıda bir kez daha ifade etmişlerdir. Hepinizin bildiği gibi bir bölgede refahın oluşabilmesi için istikrarın olması gerekir. İstikrarın olması için de barışın olması gerekir. Dolayısıyla barış istikrarı getirecektir, istikrar da refahı getirecektir.
Bu düşünceden hareketle bu Forum başlatılmıştır ve bu Forum'un çerçevesi içerisinde ilk atılacak adım olarak Filistin'de barış için sanayi bölgelerinin kurulması kararlaştırılmıştır. Bununla ilgili Gazze bölgesinde, Ramallah bölgesinde araziler tespit edilmiştir. Yine biraz önce içeride yaptığımız toplantıda bu arazilerin Filistin yönetimi tarafından, kurulan şirkete verildiği ve her türlü hukukî meselenin tamamlandığı da Sayın Abbas tarafından duyurulmuştur. Bu bölgedeki sanayi faaliyetleri Filistinlilere büyük bir istihdam yaratacaktır, iş hayatına büyük bir canlılık getirecektir. Dünyanın her tarafından müteşebbisler burada üretim yapabileceklerdir ve burada üretilenler de ABD, AB ve Körfez ülkeleri pazarlarına rahatlıkla girebilecektir. Bunun için İsrail tarafı da hava ve deniz uluşamıyla ilgili ve güvenlik konularıyla ilgili her türlü desteği vereceğini söylemiştir ve bu konu bugün bir kez daha teyit edilmiştir.
2005 yılında Dışişleri Bakanı'yken İsrail ve Filistin'e yaptığım ziyaretlerde bununla ilgili mutabakat anlaşmalarını o gün zaten imzalamıştık ve bu çerçeve içerisinde faaliyetler devam etmişti. Şimdi büyük bir memnuniyetle görüyorum ki, artık iş son noktaya gelmiştir. Filistin ve İsrail arasındaki barışla ilgili birçok adım atılırken, bir çok çalışma yapılırken, siyasî sahada önemli aşamalara gelinmişken, iş hayatıyla ilgili atılacak bu somut adım, inanıyorum ki, politik konulardaki uzlaşmayı ve çözümü de cesaretlendirecektir. Şimdiye kadar çok konuşmalar yapılmıştır, çok teklifler olmuştur, ama bugün somut, elle tutulur, ölçülebilir bir mesafenin alındığını görüyoruz. Çok kısa süre içerisinde Filistin yönetiminin Ramallah bölgesinde verdiği arazilerde iş yerlerinin ve fabrikaların yükseldiğini, binlerce Filistinlinin buralarda çalışmaya, istihdam edilmeye başlayacağını ve oralarda üretilen malların, demin sözünü ettiğim pazarlara rahatlıkla satılabildiğini göreceğiz.
Bu konuyla ilgili İsrail yönetiminin, Filistin yönetiminin verdiği desteklere ve işbirliğine bir kez daha teşekkür ediyorum. TOBB Başkanı'nın gösterdiği kararlığa da huzurunuzda ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yine Filistin ve İsrail iş dünyası temsilcileri, başından beri bu projeye inanmışlar ve üçü aslında beraber çalışmışlardır. Hükûmetlerin de desteğini gördükten sonra artık başarı kaçınılmaz hâle gelmiştir. Şimdi o noktadayız. Ben Yedinci Toplantı'nın hayırlı olmasını, özellikle Annapolis'te yapılacak konferanstan önce böyle somut bir başarının ortaya çıkıyor olmasını, Sayın Cumhurbaşkanları'nın, Sayın Başkanların siyasî kararlılıklarını bir kez daha ortaya koymalarının, bu toplantı için de önemli bir mesaj anlamına geleceğini ifade ediyorum ve bu toplantıyı açıyorum."
Yazdır Paylaş Yukarı