TÜBİTAK Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri ve TÜBİTAK Özel Ödülü Töreni'nde Yaptıkları Konuşma

26.12.2007
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın TÜBİTAK Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri ve TÜBİTAK Özel Ödülü Töreni'nde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır.

"Değerli Bilim Adamları, Kıymetli Konuklar;
Ülkemizin ve insanlığın geleceği için önemli katkılar yapan siz değerli bilim adamlarıyla bir arada bulunmak bana büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan vermektedir. Bundan dolayı hepinize hoşgeldiniz diyorum.
Biraz önce de değerli konuşmacıların hatırlattığı gibi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı olarak yaptığım ilk konuşmada, ilköğretimden başlayarak bilim ve teknoloji, araştırma, geliştirme ve inovasyonun, öncelik verilen alanlar olması ve bu alanlara sahip çıkmamız gerektiğini ve cumhurbaşkanlığı dönemimde bu alanlardaki faaliyetleri teşvik ve himaye etmekte kararlı olduğumu ifade etmiştim. Bugün burada, bu toplantıyı yapmamız herhalde bunun bir göstergesidir.
Değerli konuklar, günümüzde kalkınma stratejileri içinde bilim ve teknoloji ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu açıdan bilim ve teknoloji ülkelerin gelişmelerini, dünya üzerinde güçlü bir konuma erişmelerini sağlayan en önemli unsurdur.
TÜBİTAK'ın bilim ve hizmet teşvik ödülleri bilimin ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, bilim insanlarımızın topluma tanıtılması bakımından ve Türkiye'de bir heyecan uyandırması, yeni bir iklimin oluşturulması açısından önemli bir olaydır.
Bu bakımdan bu toplantıyı gerçekten önemsiyorum ve özellikle öğrencilerin, genç jenerasyonun, hatta çocukların sizleri örnek almalarını çok arzu ediyorum.
Türkiye bilim alanında son yıllarda hızlı ilerlemeler kaydetmektedir. Bilime de büyük kaynaklar ayrılmaktadır. Nihayet Türkiye önceliği buna vermeye başlamıştır ve bunun farkına varmıştır. Son yıllarda bütçelerde bu konuyla ilgili ayrılan kaynaklar bunun en iyi ifadesidir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda bu oranlar çok daha fazla artar, özellikle doktora çalışmalarıyla ilgili çok büyük hamleler yapılır.
Türkiye'deki doktora yapan kişilerin sayısına baktığımızda bunun yetersiz olduğunu hep beraber göreceğiz. Dün TÜBA ile yaptığım toplantıda onlar da bunu benim dikkatime getirmişlerdi. Bu bakımdan, değerli hükûmet burada, Sayın Başbakan, Millî Eğitim Bakanı, YÖK Başkanı, bütün üniversiteler, TÜBİTAK, TÜBA... Herkesin seferber olması gerektiğine ve Türkiye'de yapılan doktora çalışmalarının her sahada hızlandırılmasının ayrıca Türkiye'nin geleceğine çok büyük bir yatırım olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili zaten kanunî düzenlemelerin de yapıldığını biraz önce Sayın Başbakan ifade etti, Sayın Meclis Başkanı da bugün aslında komisyonda görüşüldüğünü ve bu konuda yeni teşviklerin çıkartılmak üzere olduğunu söyledi. Bunlar eminim ki çok memnuniyet verici gelişmelerdir.
Ayrıca yine memnuniyetle gözlemekteyim ki, başta TÜBİTAK, üniversitelerimiz, TÜBA, diğer araştırma kurumları olmak üzere çok büyük bir işbirliği başlamıştır. Buna diğer kamu kurumları ve özel sektör, sanayi kuruluşları da dahildir. Herkesin büyük bir işbirliği içerisinde bu konuya yoğunlaşması, araştırma, geliştirme hamlelerinin yapılması eminim ki Türkiye'yi çok daha güçlü hâle getirmektedir.
Ayrıca Avrupa Birliği'nin 7. Çerçeve Programı'na Türkiye'nin katılmasının çok önemli bir olay olduğuna inanıyorum. 6. Çerçeve Programı'ndan alacağımız dersleri iyi değerlendirerek 7. Çerçeve Programı'nda bütün üniversitelerin, özel sektörün, bütün araştırmaları organize eden kurumlarımızın adeta "Türkiye'yi uyandırması" ve çok aktif bir katılımın temin edilmesinin gerekliliğine inanıyorum. Bu sadece fonlardan faydalanma açısından değil, Türk bilim adamlarının Avrupa bilim dünyası ve iklimi içerisinde kalmalarını da sağlamıştır 7. Çerçeve Programına Türkiye'nin katılması. Bu açıdan da bunun önümüzdeki yıllarda getirisinin çok olacağına inanıyorum. Böylece uluslararası bağlantılarımız artmış, bilim insanlarımız dünyada ses getiren çalışmalara da imza atmaya başlamışlardır.
Geleceğimiz için hayatî önemi olan bilim ve teknolojiye özel önem verilmesi, uzun dönemi kapsayan projeksiyonlar yapılması ülkemizi sadece uluslararası arenada çok daha onurlu bir konuma getirmeyecek, aynı zamanda ticarette ve diğer alanlarda da Türkiye'nin rekabet gücünü çok arttıracaktır. Aslında büyük Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyetleri yakalamanın, hatta onun üstüne çıkmanın yolunun buradan geçtiğini de hepimiz biliyoruz.
O bakımdan bilime, teknolojiye yapılan yatırım bütün bu konularda Türkiye'yi ileriye taşımada lokomotif rol oynayacaktır.
Bu arada şunu da yine ifade etmek isterim: Özellikle savunma sanayii alanında yapılan yatırımları ve bunların teşviki ve buradaki buluşlar, buradaki yeni gelişmeler hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmaktadır. Bu konular bilindikçe, duyuruldukça ve tanındıkça inanıyorum ki çok daha fazla teşvik edilecektir.
Yine Türkiye'de son yıllarda önemli bir gelişme; gerek TÜBİTAK gerek TÜBA içerisinde sosyal bilimlerin de desteklenmesidir. Sosyal bilimler alanında da önemli fonlar artık verilmeye başlaNmıştır. Bütün bunlar Türkiye açısından çok övünülecek konulardır.
Bilim ve teknoloji politikalarını yürütmekle yükümlü olan -TÜBİTAK başta olmak üzere- bütün aktörlerin önümüzdeki dönemde bilgi yoğunluğu ve katma değeri yüksek ürünleri geliştirme çabalarına hız vermesi, bu alandaki hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacaktır.
Tek tek bireylerin ve tüm kurumların oluşturacağı sinerjinin Türkiye'yi dünyanın en saygın ülkeleri arasına getireceğine inanıyorum. Çok yetenekli ve çok seçkin bilim adamlarımızın çoğu Türkiye dışında çalışmaktadırlar. Türkiye'deki ortamın ve iklimin gelişmesi eminim ki onların da Türkiye'ye dönüşünü sağlayacaktır, ki bunun örneklerini her alanda görmeye başladık. Bu da tabii Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Yeter ki enerjimizi güçlü Türkiye için yapmamız gereken işlere harcayalım ve bunlarla uğraşalım.
Değerli konuklar, bilim ve teknolojinin gelişmesi için fikir hürriyeti, kaynak tahsisiyle bu iki temel unsurun devamlılığını sağlayan siyasî ve iktisadî istikrarın korunması çok önemlidir. Bu konularda da son yıllarda Türkiye'de memnuniyet verici bir durum söz konusudur.
Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi bilim ve teknoloji konularında da küreselleşmenin getirdiği rekabet ve işbirliği dinamiklerinden faydalanacak, hukukî ve kurumsal altyapıyı geliştirme yolunda eminim ki çaba harcamaya devam edecektir.
Değerli konuklar, sözlerime son vermeden önce çok kısa bir süre önce uçak kazasında kaybettiğimiz çok değerli bilim adamları vardı, onları da saygıyla anmak istiyorum. Hep beraber bu konuda toplumun dikkatini çekmemiz, çocukları teşvik etmemiz, özellikle ortaokul, lise çağındaki öğrencileri bu alanlara sevk etmemiz ve bu konuda yayınların çoğalması gerektiğine inanıyorum. Bu yayınlar sadece kurumlarımızın yayınları değil, televizyonların, basın dünyasının da bu konuyla ilgili uzmanları istihdam etmeleri, bu konuyla ilgili yayın yapmalarının da çok önemli olduğuna inanıyorum.
Sözlerime son verirken katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca ödül alan bilim adamlarımızı tebrik ediyorum. Tüm bilim adamlarımıza insanlığın ufkunu açan çalışmaları için bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumuzu burada ifade ediyorum. TÜBİTAK, TÜBA ve diğer bütün bu konuyla ilgili çalışan kurumlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Üniversitelerimizi tebrik ediyorum ve Türkiye'nin geleceğinin bu konuda da çok parlak olduğuna olan inancımı da tekrarlayarak hepinizi saygıyla selâmlıyorum. "
Yazdır Paylaş Yukarı