Kuveyt Emiri El Sabah'ın Onuruna Verdikleri Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

30.03.2008
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuveyt Emiri El Sabah'ın onuruna verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Aziz Kardeşim Emir Şeyh Sabah El-Ahmet El-Cabir El-Sabah,
Saygıdeğer Konuklar,
Zat-ı Devletlerini ve beraberinizdeki seçkin heyet üyelerini ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Dost ve kardeş ülke Kuveyt, Şeyh Sabah'ın dirayetli önderliğinde uluslararası alanda saygıdeğer bir konum kazanmıştır. Kuveyt'in bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması ile bölge halklarının refahının artırılmasına ilişkin katkılarını takdir ediyoruz.
Türkiye ve Kuveyt arasındaki köklü ve tarihi ilişkiler özellikle son yıllarda ivme kazanmıştır. Bu ilişkilerin her alanda daha da ileri götürülmesine ve çeşitlendirilmesine özel önem vermekteyiz.
Bugün ülkelerimiz arasında imzalanan 8 Anlaşma, Mutabakat Muhtırası ve kabul ettiğimiz İşbirliği Mutabakatı bu iradenin bir göstergesidir.
Aziz Kardeşim Emir Şeyh Sabah El-Ahmet El-Cabir El-Sabah,
Saygıdeğer Konuklar,
Bölgemiz yine zor bir dönemden geçmektedir. Sorunlar çeşitlenmiş ve birbiriyle irtibatlı hale gelmiştir.
Filistin meselesi ve Filistin halkının acıları acil çözüm beklemektedir.
Irak'taki gelişmeler ve kardeş Irak halkının acıları bizi de derinden etkilemektedir. Irak'ın istikrara kavuşması için elimizden gelen katkıda bulunmaya devam etmeye kararlıyız.
Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin ülkede ve bölgede istikrar ortamına katkı sağlayacak bir şekilde sonuçlanmasını temenni etmekteyiz.
Terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması tehdidi de ülkelerimiz için ortak kaygı yaratmaktadır.
Terörden çok çekmiş bir ülke olan Türkiye, halen teröre kurban vermektedir.
Bu tehditlere karşı koymak için uluslararası dayanışma ve işbirliği şarttır.
İstikrarsızlık, şiddet ve ihtilaf ortamı bölge halklarına sadece acı ve üzüntü getirmektedir.
İhtilafların sağduyu ve uzlaşı yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda gayretlerimizi sürdürüyoruz.
Bölgede barış ve istikrarın hâkim kılınmasını hedefliyoruz. Enerjimizin, halklarımızın refah düzeylerinin ve hayat seviyelerinin daha da yükseltilmesi için kullanılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda, içinde bulunduğumuz bu hassas ortamda, bölgedeki tüm aktörlerin işbirliği içinde hareket etmesi daha da önem kazanmaktadır.
Aziz Kardeşim Emir Şeyh Sabah,
Değerli Konuklar,
Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin ulaştığı düzey fevkalade memnuniyet vericidir. Siyasi alanda mükemmel ilişkilere sahibiz.
Ekonomik ve ticari alanda mevcut olan geniş potansiyeli hayata geçirmek ve proje bazında somutlaştırmak hususunda iki tarafta da kuvvetli siyasi irade mevcuttur. Bundan memnuniyet duymaktayız.
Ülkemizde son yıllarda köklü reformlar gerçekleştirilmiştir. Böylece makro ekonomik istikrar sağlanmıştır. Yatırımlar için elverişli koşullar oluşturulmuş bulunmaktadır.
Bu çerçevede, Kuveyt'in Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarından daha fazla pay almasını istiyoruz.
Kuveyt'i bölgesinde bir ekonomi ve finans merkezi haline getirme yolunda yürüttüğünüz çalışmaları takdirle izliyoruz. Türk firmalarının Kuveyt'te daha fazla iş üstlenmelerini arzu ediyoruz.
Türk işadamlarını, Kuveyt'te yapımı planlanan büyük altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde güvenilir ortak olarak yer almalarını teşvik ediyoruz.
Savunma sanayi ve enerji alanında ortak projeleri süratle hayata geçirmeyi arzu ediyoruz.
Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin ülkelerimizin ve halklarımızın ortak yararı doğrultusunda her alanda daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığımızı bu vesileyle vurgulamak istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Kardeşim Emir Şeyh Sabah ve konuk Kuveyt heyetinin seçkin üyelerini ülkemizde ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu bir kere daha yineliyor, hoşgeldiniz diyorum."
Yazdır Paylaş Yukarı