İngiltere Kraliçesi Majeste II. Elizabeth Onuruna Verdikleri Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

13.05.2008
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, İngiltere Kraliçesi Majeste II. Elizabeth onuruna verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Majesteleri,
Altesleri,
Türk milleti adına, en içten dileklerimle sizlere "Türkiye'ye Hoşgeldiniz" demek istiyorum.
Majesteleri'nin Türkiye'ye bugün gerçekleştirdikleri bu ikinci Devlet Ziyareti, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki güçlü ilişkilerin harikulade bir göstergesi olup, stratejik ortaklığımızı daha da geliştirecek bir özellik taşımaktadır.
1957 yılında ifade etmiş olduğunuz şu hususlar, dünyanın her yerinde pek çok lidere hala ilham kaynağı teşkil etmektedir:
'Size savaş meydanlarında önderlik yapamam. Kanunları ben koymuyorum ve adaletin yerini bulmasını ben temin etmiyorum. Ama yapabileceğim başka birşey var: Size yüreğimi ve bu yaşlı adalara ve uluslar kardeşliğimizin tüm halklarına olan sadakatimi verebilirim.'
Gerçekten de Majesteleri'nin yarım yüzyılı aşan hükümranlığı boyunca, Britanya ulusuyla özdeşleştiğini ve gündelik politikaları ve değişen zamanı aşarak, milli birliğin ve onurun odak noktası olduğunu büyük bir hayranlıkla görmekteyiz.
Majesteleri,
Türkiye ve Birleşik Krallık halklarının tarihleri ayrılmaz bir biçimde içiçe geçmiştir. Zaman zaman ordularımız karşı karşıya gelmişlerdir. Fakat aynı zamanda, evlatlarımız sayısız defalar ortak düşmanlara karşı cesaret ve azimle omuz omuza da yürümüşler, hayatlarını feda etmişlerdir.
Ancak daha da önemli olan nokta şudur: Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yüzyıllar boyunca Avrupa'daki olayların akışını belirlemiştir.
Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ülkelerimizin ortak geçmişi üzerinde mükemmel bir dostluk inşaa etmek ve bunu geliştirmek cesaret ve bilgeliğini göstermiştir.
Bu vesileyle, Atatürk'ün, bugün hala Türk dış politikasının ruhunu teşkil eden ve evrensel değer taşıyan şu sözlerini aktarmak istiyorum:
'Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu itibarla insan, mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hâdim olmağa elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün akil adamlar takdir ederler ki, bu vadide çalışmakla hiçbir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yolda kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.'
İşte bu anlayışla, yıllar boyunca birçok ortak noktada buluştuk:
Müttefikler olarak Avrupa'da özgürlük ve demokrasinin savunulmasında siper olduk. Avrupa'daki gelişmelerin akışına yön vermekte ve harekete geçmekte ne sorumluluğumuzu hafife aldık, ne de fırsatlara seyirci kaldık.
Bugün, Türk ve Britanya halkları birçok benzerliklere sahiptir: Her iki ulus da geçmişiyle, öz değerleri ve ulusal kimlikleriyle gurur duymaktadır.
Bununla beraber, bugün bizi birbirimize bağlayan unsurlar sadece şanlı geçmişimiz, ya da üzerine titrediğimiz ortak değerlerimiz değildir. Aynı zamanda, Avrupa'nın ortak sorumlulukla şekillendirmekte olduğumuz geleceği de bizleri birbirimize bağlamaktadır.
Bu gelecek, küresel çapta daha güçlü bir istikrar ve refahın, daha demokratik bir anlayışın, özgürlük ve barışın hakim olması vizyonuna dayanmaktadır.
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine doğru yürüyüşünde Birleşik Krallık en sadık destekçilerimizden olagelmiştir. Bu tereddütsüz ve daimi desteğinize müteşekkiriz. Bu desteğinizin katılım sürecindeki ilerleyişimizde süreceğinden eminiz.
Majesteleri ve Alteslerinin ülkemize gerçekleştirmekte olduğu bu ikinci Devlet Ziyaretinden duyduğum büyük memnuniyeti tekrarlıyor, ziyaretin en mükemmel şekilde geçmesini temenni ediyorum.
Sayın Konuklar,
Şimdi, sizleri, kadehlerinizi Majeste Kraliçe ve Altes Edinburgh Dükü şerefine ve halklarımızın dostluğu ve ortak değerlerimiz için kaldırmaya davet ediyorum."
Yazdır Paylaş Yukarı