KEİ Örgütü'nü Ziyaretlerinde Yaptıkları Konuşma

25.06.2008
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü'nü ziyaretlerinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Sayın Genel Sekreter, Ekselanslar, Baylar, Bayanlar,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü (KEİ) Cumhurbaşkanı olarak ilk kez ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Daha önce Dışişleri Bakanı olarak gelmeyi birkaç kez istedim, ama mümkün olmadı. Kısmet bugüneymiş. Burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
KEİ'nin kuruluşunun 16'ncı yıldönümü münasebetiyle en içten tebriklerimi de bu vesileyle bir kez daha hepinize iletmek istiyorum.
Bu yıldönümü KEİ'nin geçen 16 yılda yaptıklarının bir envanterini çıkarmak ve aynı zamanda ileriye bakarak, üye ülkeler ve potansiyel ortaklarla işbirliğini daha da geliştirmek için bir vesile olacaktır diye düşünüyorum.
KEİ, Türkiye için hem fikir babalarından biri olması, hem de örgüte evsahipliği yapması hasebiyle özellikle önem arzetmektedir.
KEİ aynı zamanda ortak tarihi, kültürel ve sosyal değerleri paylaşan ülkeler arasında eşsiz bir işbirliği platformu da oluşturmaktadır.
Önceliğin istikrarı temin etmek olduğu bir bölgede KEİ'nin bölge halkları arasında bu ortak değerleri ön plana çıkartarak köprüler oluşturma kabiliyeti önemlidir.
Bu amaçla üniversiteler arasında bilimsel ve teknik işbirliğinden mükemmel bir araç olarak istifade etmek de mümkündür.
Hepimiz KEİ'ye ve bölgemize sahip çıkmalıyız. Özellikle son yıllarda bu bölgenin, Karadeniz'in dünyada ne kadar çekici bir hâl aldığını ve ne kadar çok ilgi odağı haline geldiğini hep beraber görmekteyiz. Bundan dolayı kendi bölgemize kendimizin sahip çıkmasından daha tabii bir şey olamaz.
Statükoyu ardımızda bırakmalı ve örgüte yeni bir düşünce yapısı ve dinamizm kazandırmalıyız. Değişen dünya, değişen bölge şartları altında bunları düşünmeli ve yeni görevler üstlenmek için hepimiz sorumluluk almalıyız.
Karadeniz bölgesinin kurumsal mimarisine baktığımızda, KEİ'nin bölgedeki yegane bütüncül, kapsayıcı ve deneyimli uluslararası örgüt olduğunu görürüz. Ne de olsa 16'ncı yılını doldurdu, geçen sene 15'inci yıldönümü vesilesiyle büyük bir zirve yapıldı ve çok sayıda devlet başkanı bu zirveye katıldılar.
Bu meyanda başka bazı siyasi yada çevre konularıyla ilgilenen örgüt ve girişimlerden de söz etmek mümkündür. Ancak, KEİ bütün bunların arasında sağlam kurumsal yapısı, daha geniş işbirliği alanlarını içermesi ve hepsinden önemlisi kapsayıcılığıyla temayüz etmektedir.
KEİ'in geçmiş 16 yılına göz attığımızda, üzerine yenileri inşa edilebilecek kayda değer başarılarla karşılaşırız.
KEİ kardeş kuruluşlarımızla ve AB ile daha fazla işbirliğinde bulunmalıdır.
Bölgemizde güvenlik ve istikrarın muhafazası büyük önem taşımaktadır.
KEİ'ye bu çerçevede büyük sorumluluk düşmektedir. Siyasi istikrar, güvenlik, karşılıklı dayanışma bölgemizde bizim ele alacağımız konular olmalıdır. Bunları gerçekleştirdiğimizde bölgede çok büyük bir ekonomik kalkınmanın, refahın ortaya çıkacağını açıkça göreceğiz. Onun için bu alt yapıyı oluşturmada bu teşkilatın önemli bir işlevi olacağı kanaatindeyim.
Bölgede KEİ mekanizmalarından yararlanılarak daha fazla işbirliğine gidilmesi sadece ekonomik fayda yaratmakla kalmaz, aynı zamanda güven ortamını sağlamlaştırır ve inatçı ikili gerilimlerin azaltılmasına katkıda bulunur.
Dolayısıyla, bölgemizde istikrar ve güvenliği pekiştirir. Bu da hem bölgemizin hem de uluslararası toplumun menfaatleri doğrultusundadır.
Türkiye bu anlayışla KEİ'nin tüm gayretlerini desteklemektedir ve teşkilata çok önem vermektedir. Başında da söylediğim gibi hem teşkilatın kurulmasında ön-ayak olan ülkelerden biri olmamız hem de evsahipliği yapmamız bize tabii ki ayrı bir sorumluluk vermektedir. Bu sorumluluğu her zaman üstleneceğiz, bu düşüncelerle başta Genel Sekreter olmak üzere hepinize başarılar diliyorum."
Yazdır Paylaş Yukarı