Türkiye-Afrika İşbirliği Zirve Toplantısı'nda Yaptıkları Konuşma

19.08.2008
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Afrika İşbirliği Zirve Toplantısı'nda yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Sayın Devlet Başkanları;
Sayın Hükümet Başkanları;
Sayın Bakanlar ve Heyet Başkanları;
Uluslararası ve Bölgesel Örgütlerin Değerli Başkanları ve Temsilcileri;
Bayanlar, Baylar;
Türkiye'ye hoşgeldiniz. Birinci Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi'nin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Dost ve kardeş Afrika ülkelerinin saygın liderlerini ve temsilcilerini İstanbul'da ağırlamak Türkiye için bir şereftir.
Türkiye, Afrika'yı sadece insanlığın ve medeniyetlerin beşiği değil, geleceğinin merkezi olarak görmektedir.
Afrika'nın başarısının insanlığın başarısı olacağı düşüncesinde hareket ederek bu Zirve'yi düzenledik.
Dolayısıyla bu buluşmamızın, ilişkilerimizde ve işbirliğimizde önemli bir kilometre taşı oluşturacağına inanıyorum.
Tarihi öneme sahip Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi'ni şereflendiren uluslararası ve bölgesel örgütlerin değerli yönetici ve temsilcilerine de hepimiz adına teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar,
İstanbul, tarih boyunca birçok önemli olaya ve toplantıya tanıklık ve evsahipliği yapmıştır.
Ancak bugün sizlerin değerli katılımlarıyla gerçekleşen bu Zirve İstanbul için de bir ilki oluşturmakta ve ayrı bir anlam taşımaktadır.
Şimdiye kadar ekseriyetle Asya ve Avrupa'yı birleştirmesiyle bilinen İstanbul, bugün bizi Afrika ve Afrikalı dostlarımızla biraraya getirerek üç Kıta'yı sembolik olarak birleştirmiş olmaktadır.
Türkiye esasen, tarihi, coğrafi, ticari, kültürel ve jeopolitik konumu itibarıyla dünyada dış politika gündemi en yoğun ülkelerden biridir.
Ülkemizin Afrika kıtasıyla ilişkilerinin de dış politikamızın çok boyutlu uygulamasında arzu edilen yeri almakta olduğunu görmekten duyduğum memnuniyeti bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Ayrıca, bugün hep birlikte kabul edeceğimize inandığım "İstanbul Deklarasyonu" ve "Türkiye-Afrika Ortaklığı Çerçeve Belgesi"ni nihai haline getirmek için dün yaptıkları yoğun çalışmalardan dolayı Sayın Dışişleri Bakanlarımıza ve diğer yetkililerimize teşekkür ediyorum.
Aziz Dostlarım,
Değerli Konuklar,
Son yıllarda Türkiye-Afrika ilişkilerinde fevkalade memnuniyet verici ve süratli bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır.
Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik ilişkilerimize ivme kazandırmak amacıyla 1998 yılında "Afrika'ya Açılım Eylem Planı"mızı açıkladık.
2005 yılını ülkemizde "Afrika Yılı" olarak ilan ettik.
Karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerimiz yeni bir ivme kazandı.
Bu sayede hızlanan karşılıklı işbirliği süreci Türkiye-Afrika işbirliğini önemli bir aşamaya getirdi.
Bunun sonucunda geçtiğimiz Ocak ayında, Türkiye, Afrika Birliği'nin "stratejik ortağı" olarak ilan edildi.
Bu sürecin bugün de, gerçekleştirmekte olduğumuz Birinci Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi ile taçlanması gurur vericidir.
Bu haklı gururun sizler tarafından da paylaşıldığından kuşku duymuyorum.
İkili ilişkilerimizin geldiği önemli aşamayı gösteren çok sayıda somut örnek mevcuttur:
-Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle toplam ticaret hacmi son on yılda yaklaşık altı kat artmıştır.
-Türk şirketleri Afrika ülkelerinde her yıl daha fazla yatırım yapmaktadır.
-Barış ve güvenlik alanında Afrika'da yürütülen Birleşmiş Milletler operasyonlarına ülkemiz tarafından mali destek ve personel katkısı verilmektedir.
-Afrika ülkelerine yaptığımız kalkınma ve insani yardımlar ile Afrikalı öğrencilere tahsis edilen yüksek öğrenim burslarının sayısı artmıştır.
-Sağlık alanında Afrika ülkelerine çeşitli yardımlar yapmaktayız.
-Türk kamuoyunun Afrika'ya yönelik ilgisi giderek artmaktadır.
-Aynı şekilde Afrika ülkelerinde ülkemize duyulan ilgi de artış göstermektedir.
-Her yıl daha fazla Afrika ülkesi vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmektedir.
Tüm bu gelişmelerin de ilerisine giderek, tarih boyunca dostane ilişkiler sürdürdüğümüz Afrika ülkeleriyle her alandaki münasebetlerimizi ve işbirliğimizi daha da geliştirmeyi arzuluyoruz.
Birinci Türkiye Afrika İşbirliği Zirvesi'ne gösterdiğiniz ilgi ve geniş katılım, bu arzunun, dost ve kardeş Afrika ülkelerinin liderleri ve yöneticilerince de paylaşıldığını açıkça göstermektedir.
Aziz Dostlarım,
Değerli Konuklar,
Afrika ülkeleriyle sahip olduğumuz sorunsuz siyasi ilişkilerimiz, ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğimizin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için son derece uygun bir zemin sağlamaktadır.
Bugün toplanan Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi daha da ileri götürmeye kararlı olduğumuzun somut bir göstergesidir.
"İstanbul Deklarasyonu" ve "Türkiye-Afrika Ortaklığı Çerçeve Belgesi" önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerimize yön verecektir.
Müşterek bir gelecek için dayanışma ve ortaklığımızı sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacaktır.
Türkiye-Afrika işbirliği anlayışımız, ortaklık düşüncesini ön plana çıkarmakta, ülkelerimizin ve halklarımızın karşılıklı yararını gözetmekte ve yerel koşulları dikkate almaktadır.
İşbirliği sürecimizin bu ilk Zirve toplantısında, yüksek onaylarınıza sunulacak belgeler de bu anlayışı yansıtmaktadır.
Bu çerçevede Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında mühim işbirliği fırsatları olduğunu düşünüyor, özellikle tarım, sağlık, eğitim ve KOBİ'ler gibi alanlarda yardımlaşmaya önem veriyoruz.
Afrika'yı da ciddi şekilde etkileyen ve derin kaygıyla izlediğimiz küresel gıda krizi ve salgın hastalıklar gibi tehditler, sanırım bu düşüncemizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir.
Afrika ülkeleri maalesef iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine de maruz kalmaktadırlar.
Bunun için, iklim değişikliği ve çevre, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, sulak alanların, biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatın korunması, su kaynaklarının daha etkin kullanımı gibi alanlarda da işbirliği fırsatlarımız bulunmaktadır.
İmkanlarımız ölçüsünde, deneyimlerimizi ve teknolojimizi Afrika ülkeleriyle paylaşmaya hazırız.
Aziz Dostlarım,
Değerli Konuklar,
Afrika'da, ekonomik ve sosyal kalkınma; iyi yönetişim; çatışmaların önlenmesi; demokrasi ve ulusal uzlaşma alanlarında son çeyrek yüzyılda ortaya çıkan başarılı uygulamaların Kıta geneline yayılmakta olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz.
Genç Afrika Birliği'nin, deneyimli Kıtanızın engin tecrübe ve birikimiyle kısa sürede Afrika'daki ortak hedeflerin güçlendirilmesinde; daha iyi bir gelecek için Afrika'nın kazanımlarının artırılmasında başat bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyorum.
Kıtada gördüğümüz siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel canlanma hepimiz için umut kaynağıdır.
Tabiatıyla bu olumlu gelişmeler, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı gibi hastalıkların dünyadan silinmesi anlamına gelmemektedir.
Uzun yıllar Namibya Komisyonu gibi BM organlarında daimi üye olan Türkiye, bu mücadelenin önemini en iyi bilen ülkelerden biridir.
Bu vesileyle bugün Cezayir'de meydana gelen haince terörist saldırıyı şiddetle kınıyor ve Cezayir hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum. Bu nedenle hedefimiz, ortak bir gelecek için işbirliği ve dayanışmamızın daha da geliştirilmesidir.
İnsanlık artık tüm halkların kaderlerinin birbirlerine kuvvetle bağlandığı yeni bir döneme girmiştir.
Küresel tehditler ve riskler sınır tanımamaktadır. Artık, kimsenin "ben sadece kendi bölgemde yaşıyorum" demeye hakkı yoktur.
Daha önce de çeşitli vesilelerle ifade ettiğim üzere, bu yaklaşımla Türkiye olarak Afrika'nın yazgısını, uluslararası toplumun ortak kaderi olarak görüyoruz.
Kimsenin orta ve uzun vadede, Afrika Kıtasının karşı karşıya kaldığı sorunlara kayıtsız kalması mümkün değildir.
Tüm uluslararası toplumun Afrika'nın sorunlarına daha fazla ilgi göstermesi gerekmektedir.
Afrika Kıtası'nın sorunları hepimizin sorunlarıdır. Afrika Kıtası'nın acıları hepimizin acılarıdır.
Afrika ülkelerinin ve halklarının başarısı ve mutluluğu, kendi başarımız ve mutluluğumuz olacaktır.
Afrika ülkeleri ve halkları, asırlardan günümüze süzülen erdem ve bilgelikleri, genç ve dinamik nüfusları ve geniş doğal kaynaklarıyla küreselleşen dünyamızda hak ettiği yeri alacak, Afrika bir barış, istikrar ve refah havzasına dönüşecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın başarılı geçmesini ümit ediyor, sizleri İstanbul'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getiriyor, Türkiye-Afrika işbirliğinin ve ortaklığının geleceği için en iyi dilek ve temennilerimi sunuyorum.
Teşekkür ederim. "
Yazdır Paylaş Yukarı