Meslek Kuruluşlarının Temsilcilerine Verdiği İftar Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

17.09.2008
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, meslek kuruluşlarının temsilcilerine verdikleri iftar yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:
"Değerli Konuklar,
Meslek kuruluşlarımızın siz seçkin temsilcilerini bu iftar yemeği vesilesiyle Çankaya Köşkü'nde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum.
Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum.
Üretimin gücü olarak gördüğüm sizlerle siyasi hayatım boyunca hep yakın temas içinde olduk, diyaloğumuzu sürdürdük. Ülkemizin ufkunu açan değerli görüşlerinize her zaman önem verdim.Cumhurbaşkanı olarak da aynı yaklaşımımı devam ettiriyorum.
Gerek kabuller olsun, gerek bu tür buluşmalar olsun, gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlikler, faydalı bir görüş alışverişine zemin oluşturmuştur.
Bugün de bu bağlamda, işadamlarımızdan esnaf ve sanatkarlarımıza ve çiftçilerimize kadar birçok meslek grubu temsilcisiyle biraraya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.
Diyalog, uzlaşma, ortak akıl, sağduyu gibi kavramların hayata geçirilmesinin ve iletişim kanallarının sürekli açık tutulmasının, sorunların çözümüne katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Çalışmalarınızı yakından izlediğimi ve ülkenin geleceğine hizmet eden girişimlerinizi, hem yurt içinde, hem de yurt dışında desteklediğimi vurgulamakta yarar görüyorum.
Ülkesine karşı sorumluluk duyan, gayretleriyle bunu kanıtlayan sizlere şükranlarımı sunuyorum.
Kıymetli Misafirler,
Meslek kuruluşlarının ve diğer sivil toplum örgütlerinin varlığı, ülkenin gelişmişliğinin ve dinamizminin önemli bir göstergesidir.
Bu aynı zamanda, toplumun sorunlarına çağdaş yöntem ve araçlarla sahip çıkma bilincinin de yansımasıdır. Faaliyetlerini önemsediğim meslek kuruluşları, gerek mesleki alanda, gerek ülke sorunları ile ilgili etkin, öncü ve örnek çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar, kalkınma sürecine hız kazandırırken, uygarlık yarışında da ülkemizin gücüne güç katmaktadır.
Saygıdeğer Konuklar,
Türkiye nitelikli insan kaynakları, zenginlikleri, yatırım imkanları, çalışanları, müteşebbisleri, üreticileri ve ekonomi alanındaki potansiyeliyle 21. yüzyılın yükselen ülkeleri arasındadır.
Türkiye bir yandan büyüyüp gelişirken, diğer yandan da Avrupa Birliği'ne tam üyelik başta olmak üzere, temel hedeflerini gerçekleştirme çabası içindedir.
Bu çabaların amacı, ülkemizin güçlenmesi, demokrasiden ekonomiye ve özgürlüklere kadar her alandaki standartların yükselmesidir.
Bununla birlikte bazı sorunların varlığını koruduğunun da bilincindeyiz. Elbette ki, katetmemiz gereken daha çok mesafe vardır. Türkiye'nin gerçekleştirdiği atılımların en yakın tanığı sizlersiniz. Çünkü ülkemizin üreterek, gelişerek, bu seviyeye gelmesinde en büyük pay sahibi sizlersiniz.
Türkiye, küresel yarışta iddiasını sürdürebilmek için ekonomik gücünü ve istikrarını korumak zorundadır. Bunun için de reformların ve yatırımların kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir.
Ülkemizin itici gücü olarak gördüğüm sizlere bu süreçte büyük sorumluluk düştüğü inancındayım. Sizlerin her zaman sorumluluklarınızı, sorunlarınızdan üstün tuttuğunuzu biliyorum. Bu vesileyle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum: Bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılması için yeni bir hamleye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Ziyaret ettiğim pek çok ilimizin yatırım imkanları bakımından büyük potansiyele sahip olduğunu bizzat yerinde gördüm. Yine eğitim ve sağlık gibi alanların yanı sıra, üniversitelerimizin de gerek yerleşke, gerek donanım bakımından önemli eksikleri vardır.
Aramızda bulunan işadamlarımızın bu konulardaki duyarlı çabalarını takdirle karşılıyorum. İşadamlarımızın önümüzdeki dönemde de desteklerine devam edeceklerine gönülden inanıyorum.
Bu konudaki tüm girişimler, vatandaşlarımıza iş, aş, refah ve eğitim olarak geri dönmektedir. Bunu hem işadamları olarak, hem de kurumlar olarak yapıyorsunuz. Bu konuda teşekkür ederim. Önünüzdeki engelleri kaldırmak, sizlere yeni imkanlar sağlamak, çalışmalarınızda destek olmak hepimizin görevidir.
Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Ve sizlerle yakın çalışma içerisinde olmaya da önem veriyorum.
Sözlerime son verirken, katıldığınız için teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum."
Yazdır Paylaş Yukarı