Arnavutluk Cumhurbaşkanı Topi Onurlarına Verdikleri Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

26.11.2008
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Bamir Topi onurlarına verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum
Muhterem Hanımefendi,
Bu güzel dostluk gününde, Zat-ı Devletlerini, Muhterem Eşinizi ve beraberinizdeki değerli heyet üyelerini misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Türkiye'ye hoşgeldiniz.
Ortak tarihimize ve kültürümüze dayalı köklü bağlar, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sağlam dostluğun temelini oluşturmaktadır.
Bu sağlam dostluğun Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilere özel bir nitelik kazandırdığı muhakkaktır.
Bu bağların etkilerini ve izlerini paylaştığımız kelimelerde, tarih ve kültür eserlerinde, mutfağımızda, edebiyatımızda, müziğimizde, velhasıl her alanda görmemiz mümkündür.
Tüm bunlar tarihimizin ve kültürlerimizin ne kadar iç içe geçtiğinin küçük, ama fevkalade anlamlı örneklerini teşkil etmektedir.
Arnavutlardan bahis açılınca, Türk insanının aklına ilk gelen hususlar "mertlik", "dostluk" ve "kardeşliktir".
Arnavut milletinin çok köklü ve özgün bir kimliğe sahip olduğunu biliyoruz.
Ancak Türk milleti Arnavutları yabancı bir halk olarak görmez, kendinden kabul eder.
Bu bir gönül bağıdır.
Nitekim, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dönemin Arnavutluk Kralı Ahmet Zogu'ya 1934 yılında gönderdiği mesajında şöyle demektedir:
"Biz Arnavut milletini severiz, kardeş tanırız, kendimizden uzak görmeyiz. Devlet ve millet olarak güçlenmesini ve ilerlemesini, Balkanlarda lâyık olduğu mevkii kuvvetle almasını ciddi ve kati olarak isteriz. Türkiye-Arnavutluk siyasi münasebetlerinin temeli budur. Türk milletinin hissen ve kalben Arnavut milletini kardeş bildiğine şüphe edilmemelidir."
1934 yılında kaleme alınan bu mesajdaki temennilerin zaman içinde büyük ölçüde gerçekleştiğini görmek memnuniyet vericidir.

Değerli Konuklar,
Arnavutluk, bugün, Balkanlarda önemli konuma sahip ve bölgesinin istikrarına katkıda bulunan bir ülkedir.
Gerçekleştirilen reformlar Arnavutluk'un ilerlemesine zemin hazırlamakta; izlediğiniz itidalli ve dengeli politikalar Balkanlar'da istikrarın sağlanmasına katkı yapmakta, Arnavutluk'u Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarına yaklaştırmaktadır.
Bu çerçevede, gönülden desteklemiş olduğumuz NATO üyelik sürecinizdeki başarınızdan dolayı tebrik ve takdirlerimizi yineliyorum.
Avrupa Birliği'ne üyeliğiniz için de içtenlikle aynı temennide bulunuyorum.
Arnavutluk'taki büyük değişimden sonra da ilişkilerimiz hızla gelişmiş ve güçlenmiştir.
İnsanlarımız arasında münasebetlerin artmakta olduğunu; ekonomik ve ticaretten askeri işbirliğine, kültür konularından eğitime kadar pek çok alanda işbirliğimizin geliştiğini; halklarımız arasındaki tarihi dostluğun giderek güçlendiğini görmek memnuniyet vericidir.
Mükemmel siyasi ilişkilerimiz ekonomik ve ticari işbirliğimize de yansımıştır.
Bugün gerek yatırımlar, gerek ticaret bakımından Türkiye Arnavutluk'un en önemli ortakları arasında yer almaktadır.
Ülkelerimiz arasında mevcut işbirliği imkanlarından, bundan sonra da halklarımızın refahına hizmet etmek üzere, daha geniş şekilde yararlanmamız gerektiğine inanıyorum.
Değerli Konuklar,
Türk dış politikasının temel hedefi bölgesinde ve dünyada istikrar, huzur, barış ve refahın temin edilmesi ve kuvvetlendirilmesidir. Tüm enerjimizi, imkanlarımızı ve yeteneklerimizi bu yöndeki gayret ve girişimlerimize vakfediyoruz.
Bu anlayışla, Balkanların kültürler ve dinler arasındaki diyaloga ve uyuma örnek olacak şekilde bir uzlaşma sergilemesi, bu konuda dünyanın diğer bölgelerine de öncülük etmesi en samimi temennimizdir.
Yakın geçmişte yaşanan acıların ardından, Balkan ülkelerinin, artık, barış ve istikrarın, ikili ve çoktaraflı işbirliğinin önemini geçmişe oranla daha iyi anladıklarını memnuniyetle müşahede ediyoruz.
Balkanlarda istikrar ve barışa, demokrasi, insan hakları, karşılıklı anlayış ve hoşgörü gibi müşterek değerlerimizi elbirliğiyle güçlendirerek ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Türkiye, bu yöndeki çabalarını sürdürecek, dost ve kardeş Balkan ülkelerinin ve halklarının yanında yer almaya, onlara yardımcı ve destek olmaya, geçmişte olduğu gelecekte de, azami ölçüde önem ve öncelik verecektir.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Dostum,
Ziyaretinizin işbirliğimizde yeni bir sayfa açacağına olan inancım tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha Türkiye'ye hoşgeldiniz diyor; kadehimi Zat-ı Devletlerinin ve Muhterem Eşinizin sağlık ve mutluluğuna, dost ve kardeş Arnavut halkının esenliğine, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin parlak geleceğine kaldırıyorum."
Yazdır Paylaş Yukarı