Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa Onuruna Verdikleri Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

02.12.2008
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Sayın Mahinda Rajapaksa onuruna verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:
"Sayın Cumhurbaşkanı,
Muhterem Hanımefendi,
Saygıdeğer Konuklar,
Zat-ı Devletlerine, Eşinize ve Sri Lanka heyetinin saygıdeğer üyelerine içtenlikle hoşgeldiniz demek istiyorum.
Türkiye'yi ziyaretiniz gerçekten de tarihi niteliği haizdir.
Halklarımız arasındaki temasların geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Ticaretle başlayan bu ilişkiler, birbirimize dostça yakınlaşmamızın tohumlarını atmış ve zamanla daha çeşitli münasebetlere vesile teşkil etmiştir.
İlişkilerimizin son yıllardaki gelişiminde, Zat-ı Devletlerinin kişisel ilgisinin en önemli rolü oynadığı hususunda şüphem bulunmamaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Güzel ülkenizin jeopolitik, ticari ve kültürel önemi daha yüzyıllar öncesinden diğer devletler tarafından farkedilmişti. Ne mutlu ki biz de bunların arasında yer alıyorduk.
1907 yılında yayınlanan "Yirminci Yüzyıl Seylan İzlenimleri" adlı kitapta şunlar kayıtlıdır:
"Kolombo'da açılan konsoloslukların sayısı, bu şehrin bir deniz taşımacılığı merkezi ve bir durak limanı olarak öneminin ispatıdır. Bütün önemli güçlerin temsilcilerine ilaveten, ABD, Avusturya-Macaristan ve Türkiye'nin Galle'de Konsoloslukları bulunmaktadır."
Bu kapsamda, Kolombo'daki Türk Muavin Konsolosu Muhammet Merker Efendi ile Galle'deki Türk Konsolosu İbrahim Didi, öncüler arasında yer almışlardır.
Bugün Zat-ı Devletlerinin ülkemize ziyaretinin, Sri Lanka'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seviyesinde gerçekleşen ilk ziyaret olması münasebetiyle, gelecekte ikili ilişkilerimiz için bir dönüm noktası olarak hatırlanacağından eminim.
Tarihi öneminin yanısıra, ziyaretiniz, halklarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik çabalara yeni bir dinamizm katacak ve işbirliğimizi daha da geliştirecek yeni yollar açacaktır.
Bu itibarla, Sri Lanka'yla ilişkilerimizin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönündeki siyasi irademizi vurgulamak isterim.
Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizi ele aldık, çok taraflı platformlardaki işbirliğimizi görüştük ve bazı bölgesel ve küresel sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunduk.
İmzaladığımız ikili anlaşmalar, bunlara yakın gelecekte eklenecek olan yenileriyle birlikte, ilişkilerimizin yasal çerçevesini kısa sürede tamamlayacaklardır. Aramızda turizmden, kalkınma projelerine uzanan pek çok alanda büyük bir potansiyel mevcuttur.
İkili ticaret hacmimizin tatmin edici bir seviyede bulunmadığı aşikârdır. Halklarımız arasındaki temaslar ve kültürel ve turistik etkinlikler bakımından da aynı durum sözkonusudur. Bu durumun düzeltilmesi için yapılacak çok şey olduğuna inanıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Saygıdeğer Konuklar,
Günümüzde, ciddi sorunlar barındıran bir dünyada yaşamaktayız. Bunların birçoğu ülkelerimizi değişen seviyelerde etkilemektedir. Ben bunlardan özellikle birine, masum hayatlara kasteden, hem Türkiye hem Sri Lanka'da muazzam zararlara sebep olan birine, terörizme vurgu yapmak istiyorum.
Türkiye ve Sri Lanka geçmişte terörden büyük acılar çekmiş iki ülkedir.
Türkiye, sebebi ne olursa olsun, terörizmin her türlüsüne karşıdır. Hiçbir terörist faaliyetin hiçbir temelde meşrulaştırılamayacağına inanıyoruz.
Bu tehditle başa çıkılmasında, ikili ve çok taraflı işbirliğine büyük önem atfediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Muhterem Hanımefendi,
Değerli Konuklar,
Zat-ı Devletlerine, Muhterem Refikanıza ve Sri Lanka heyetinin saygıdeğer üyelerine bu vesileyle en içten dileklerimle tekrar Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum. Ziyaretinizin, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerin pekiştirilmesi için yeni bir saik olacağına yürekten inanıyorum.
Teşekkür ederim."
Yazdır Paylaş Yukarı