Türk-Bulgar İş Konseyi vesilesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen öğle yemeğinde yaptıkları konuşma

17.12.2008
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk-Bulgar İş Konseyi vesilesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen öğle yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Değerli Dostum Sayın Cumhurbaşkanı Parvanov,
Sayın Bakanlar,
Değerli Misafirler, Özellikle Bulgaristan'dan Gelen Değerli Dostlarımız,
Değerli İşadamları,
Bugün hep beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Gerçekten Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk, komşuluk hukukunun gereğini en iyi şekilde yansıtan toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık ve bu görüşmelerin neticesinde önümüze de yeni hedefler koyduk.
Sayın Cumhurbaşkanı Parvanov'un konuşmasını tamamlarken söylediği son cümleleri aslında her şeyi en güzel şekilde özetledi. Bu hem sizin için geçerli, hem bizim için geçerli. Aslında aklıselim sahibi olan herkesin böyle düşünmesi de gerektiği kanaatindeyim. Bir ülke, -bu sadece Türkiye ve Bulgaristan açısından değil- bütün komşularıyla böyle bir ilişkiyi kurma arzusu ve siyaset tarzı takip ederse, -şüphesiz bunlar karşılıklı olmaktadır- o zaman inanıyorum ki, o bölgede huzur olacaktır, istikrar olacaktır, güven olacaktır. Huzurun, istikrarın ve güvenin olduğu bölgelerde de ekonomik kalkınma, refah ve bunun paylaşımı otomatik olarak gelecektir. Dünyanın hangi bölgesine bakarsak bakalım güvenin ve istikrarın sağlanamadığı yerlerde ekonomik kalkınma ve refah yoktur. Hatta tam tersine acılar vardır, sıkıntılar vardır.
Kim bölgesinde güveni ve istikrarı başarmıştır, ondan sonra da kaynaklarını, -sadece maddi kaynaklarını değil, insan kaynaklarını her şeyi de- kalkınmaya seferber etmiştir ve bunun meyvesini de hep almıştır.
Dolayısıyla Türkiye ve Bulgaristan arasındaki bugün gelinen nokta bunun en güzel işaretidir ve dediğim gibi birçok ülkeye, birçok ülkelere, bölgelere de örnek olacak niteliktedir.
Sayın Cumhurbaşkanı ikinci dönem cumhurbaşkanlığını yapıyorlar biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak benden daha tecrübeliler. Burada yine konuşmasının başında Türk iş adamlarıyla, sizlerle vaktiyle yaptığı toplantıda 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koyduklarını ve bunu gerçekleştirince de bir parti vereceklerini söylemişlerdi. Herhalde bu hedef çok kısa zamanda yakalandı ki, o partiyi gerçekleştirmek mümkün olmadı. Şimdi inanıyorum ki, yeni koyduğumuz hedefleri yakaladığımızda, bu sefer bu partiyi gerçekleştireceğiz.
Bugün burada 6 milyar dolardan bahsedildi ama biz dün 10 milyar dolarları konuştuk. 6 milyar doları yakalayınca ilk partiyi yapalım, 10 milyar doları yakalayınca da büyük partiyi hep beraber gerçekleştirelim.
Tabii ekonomik işbirliği dediğinizde, sadece ticaret değil gündemde olan, ticaretin ötesinde çok daha geniş şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yatırımlar, turizm faaliyetleri, hatta kültürel faaliyetler de bir noktada ekonomiyle çok bağımlı. Ulaşım ağlarının birbiriyle daha çok bağlantılı hale gelmesi, enerji boru hatları bütün bunların hepsini düşündüğümüzde çok geniş bir faaliyet alanı söz konusu. Bu başarıyı ticaretin ötesinde bütün bu alanlarda da gerçekleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ne kadar birbirimizi entegre edersek, ne kadar çok ortaklıklar kurarsak, o kadar çok birbirimizin hakkını-hukukunu gıyabımızda korumaya çalışırız. Onun için, buna özellikle önem veriyorum.
Özellikle iş adamlarımıza, yatırımcılarımıza, sizlere burada çağrıda bulunmak istiyorum ki, mümkün olduğu kadar ortaklıklar yapın. Ortaklıklar yapın ki, bir iş yapılırken "kazan kazan" durumu ortaya çıksın. Hatta kıskançlıklar olmasın veya başka şekilde bunu istismar etmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Hatta bu ortaklıklarınızı tabii ki üçüncü ülkelere, başka alanlara da taşıyabiliyorsanız bunlardan büyük bir mutluluk duyarız.
Bizler hükümetler olarak, devletler olarak bütün bu işbirliğinin altyapısını, önce siyasi altyapısını, sonra hukuki altyapısını tamamlamış vaziyetteyiz. Daha yapılması gereken hangi konular varsa, bunları da dünkü görüşmelerimizde hep gözden geçirdik. Ve hep iyi duygular ve hep yapıcı bir şekilde yaklaşıp bütün bunları halletme irademizi de ortaya koyduk.
Hatırlayacaksınız, yakın bir süre içerisinde ulaştırmayla ilgili bir problemle karşılaşıldı, ama irade ve niyetler iyi olunca oturulup bunlar kısa bir sürede hemen çözülebildi. Bizlere ulaşmadan Sayın Bakanlar, Ulaştırma Bakanları bu konuları hallettiler ve çözdüler.
Çok iş yapılınca tabii ki çok problemler, engeller, halledilmesi gereken konular önünüze çıkacaktır. Hiç iş yapmazsanız da hiçbir konu çıkmayacaktır.
Onun için yeni konuların çıkması tabiidir, doğaldır. Önemli olan bunların çözülebilme iradesinin var olup olmamasıdır; bu da vardır.
Dün Sayın Cumhurbaşkanıyla hem başbaşa, hem heyetlerarasında yaptığımız görüşmelerde bunu bir kez daha teyit ettik, bir kez daha açık açık ortaya koyduk. Bizim görevimiz sizleri teşvik etmektir. Burada bulunuşumuzun çok açık işareti de budur. Ne kadar çok iş yaparsanız, ne kadar çok bir araya gelirseniz o kadar çok bizler de sizin yanınızda olacağız, arkanızda olacağız.
Eğer karşılaştığınız sorunlar olursa Bulgaristan'da hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı, burada hükümet, ben, hepimiz bunların çözümü için elimizden gelen her şeyi yaparız. Sadece problemlerin çözümü değil, yeni fırsatların yakalanmasıyla ilgili de çok uğraşmak gerektiğine inanıyorum.
Herkesin tekrarladığı gerçek olan bir şey şu ki; komşular arasında ekonomik işbirliği ve ticaret çok yoğun olmalıdır. Almanya ile Fransa'nın, Amerika'yla Meksika'nın arasında olduğu gibi, dünyanın her tarafında gelişmiş, kalkınmış ülkelerin ticaretlerine baktığınızda en büyük oran komşularıyladır. Dolayısıyla, bizim de bunu gerçekleştirmemiz gerekir. Bu yönde önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz.
Türkiye olarak biz sadece Bulgaristan'la değil, tüm komşularımızla aynı şekilde büyük hamleler yapıyoruz, çok büyük gelişmeler içerisindeyiz. Bunların bölgeye büyük siyasi katkısı vardır, dünya barışına da vardır, refaha da vardır.
Ben hepinize başarılar diliyorum.
Bizler açık çekleri sizlere vermiş vaziyetteyiz, bunları doldurmak da artık size düşüyor.
Ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Bakanlara, herkese bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretten duyduğumuz büyük memnuniyeti ifade ediyorum.
Odalar ve Borsalar Birliği'ne de bu toplantıyı organize ettiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun."
Yazdır Paylaş Yukarı