5. Dünya Su Forumu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Yaptıkları Konuşma

16.03.2009
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
"Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, Altesler,
Uluslararası Örgütlerin Değerli Yöneticileri,
Saygıdeğer Katılımcılar,
Hepinize öncelikle tekrar Türkiye'ye ve İstanbul'a hoşgeldiniz diyorum.
Davetimi kabul ettiğiniz için de ayrıca en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum.
Az önce 5. Dünya Su Forumu'nun açılış törenine hep birlikte katıldık.
Konferans Merkezi ile Çırağan arasındaki intikalimizi Boğaz'da su yoluyla yapmamızın da aslında Forumun ruhuyla son derece uyumlu olduğuna inanıyorum.
Dünyadaki suyla ilgili en kapsamlı toplantı olan İstanbul'daki bu buluşmamız uzun süredir devam eden yoğun ve özverili çalışmaların neticesidir.
Bu derece önemli bir toplantıya evsahipliği yapmaktan samimiyetle sevinç duyuyoruz.
Ayrıca, bugün burada bir ilke de imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Forum çerçevesinde ilk defa Devlet ve Hükümet Başkanlarının, seçkin misafirlerimizin ve Uluslararası Örgütlerin değerli Yöneticilerinin iştirakiyle sınırlı katılımlı bir Zirve düzenliyoruz.
Az önce de işaret ettiğim üzere, böyle bir Zirve düzenleyerek suyun sadece teknik bir konu olmadığını, insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren ve en üst düzeyde ele alınması gereken bir mesele olduğunu vurgulama imkanına sahip olacağız.
Saygıdeğer Katılımcılar,
5. Dünya Su Forumu'nun bugünkü ve gelecek kuşakların suyla ilgili sorunlarının çözümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak yeni ufuklar açacağı kanaatindeyim.
Önceki uluslararası buluşmalarımızın tecrübe, birikim ve başarıları üzerine inşa edilen 5. Dünya Su Forumu, yenilikçi yaklaşımlarıyla, dünya su kamuoyunun dinamik bir tartışma ve etkileşime girmesini hedeflemektedir.
"Farklılıkların Suda Yakınlaşması" teması altında düzenlediğimiz 5. Dünya Su Forumu'nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri de şüphesiz bugün burada biraraya gelmemize imkan veren Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve'sidir.
Bu Zirve sonunda, bir "ÇAĞRI" metnini kabul etmeyi öngörüyoruz.
Forum sırasında, uzun bir müzakere sürecinden geçen kapsamlı bir uzlaşı belgesinin Sayın Bakanlar tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir.
Dolayısıyla, bugün kabul edeceğimiz "ÇAĞRI" metninin mümkün olabildiğince basit tutulmasına ve genel ilkeler içermesine özen gösterdik.
Burada özellikle mevcut sorunların varlığının tespiti ve bunların çözümü için en yüksek seviyede iradenin mevcut olduğunun gösterilmesinin önem taşıdığını düşünüyorum.
Zaten, bu iradeyi ortaya koymak için biraraya gelmiş bulunuyoruz.
Değerli Katılımcılar,
Nüfus artışı, yoğun şehirleşme ve sanayileşme, kırsal bölgelerden kentlere olan göç, ekonomik büyüme ve iklim değişikliği gibi küresel gelişmeler dünya genelinde su kaynakları üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır.
Bu noktada, artan gıda ve enerji ihtiyaçlarını da bilhassa dikkate almakta büyük fayda bulunmaktadır.
Forum sırasında birçok kez dile getirileceğine inandığım endişe verici rakamlar mevcuttur.
Dünya genelinde bir milyar insan sağlıklı ve güvenli içme suyundan mahrumdur.
Ekonomik kalkınma ve refah seviyesi bizden daha düşük ülkelerde ne yazık ki her gün binlerce çocuk sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimleri olmadığı için hayatlarını kaybetmektedirler.
Yine dünya genelinde her iki kişiden biri günlük hayatını idame ettirmek için ihtiyacı olan suyla ilgili hizmetlere erişim konusunda sorun yaşamaktadır.
Bunlar çok üzücü ve endişe verici rakamlardır.
Oysa su hayattır, medeniyettir. Ekonomik kalkınma ve refahımız için; gıda üretimi için; sağlıklı bir hayat için; en temel ihtiyacımız olan içme suyu temini için su kaynaklarına gereksinim duyuyoruz.
Dolayısıyla, uluslararası toplumun süratle harekete geçmesi büyük önem ve öncelik taşımaktadır.
Forum sırasında suyla ilgili tüm teknik konuların tematik bir çerçevede en ayrıntılı şekilde ele alınacağından, yeni fikirlerin, yeni yaklaşımların ortaya çıkacağından şüphe duymuyorum.
Bizlerin de yöneticiler olarak ortak sorumluluğumuz bu konudaki çözüm önerilerinin en etkin şekilde hayata geçirilmesi, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi için siyasi irademizi kararlılıkla sergilemek olacaktır.
Burada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Halen yaşamakta olduğumuz küresel ekonomik ve finansal krizin, özellikle yatırımlar bağlamında, su yönetimi üzerindeki olumsuz etkileri görülmeye başlanmıştır.
Hepimizin beklentisi bu krizin en kısa sürede atlatılması ve su sektöründe olduğu gibi diğer sektörlerde de yatırımların eski ivmesini yakalamasıdır.
Şimdi, Siz saygıdeğer katılımcıların konuşmalarına geçeceğiz.
Bildiğiniz gibi bu bölüm 5. Dünya Su Forumu'nun düzenlendiği kongre merkezine canlı yayınla iletiliyor.
Konuşmalardan sonra, toplantımıza "ÇAĞRI" metnini görüşmek üzere kapalı olarak devam edeceğiz."
Yazdır Paylaş Yukarı