Somali Cumhurbaşkanı Sayın Şeyh Şerif Ahmed Onuruna Verdikleri Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

17.04.2009
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
"Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim,
Zat-ı Devletlerini ve beraberinizdeki değerli heyet üyelerini en kalbi ve dostane duygularımla selamlıyorum.
Türkiye'ye hoşgeldiniz.
Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmenizden birkaç ay sonra Türkiye'yi ziyaret etmenizden samimi bir sevinç duyuyoruz.
Davetimi kabul ederek, dost ve kardeş ülkelerimiz arasında en üst düzeyde istişare ve temas imkanı verdiğiniz için de ayrıca teşekkürlerimi ifade ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Bugünkü temaslarımızı şüphesiz daha anlamlı ve özel kılan, Türkiye ile Somali arasında ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştiriliyor olmasıdır.
Ziyaretinizin, ilişkilerimizin ve işbirliğimizin çeşitlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik müşterek çabalarımıza ivme kazandıracağına yürekten inandığımı bilhassa vurgulamak istiyorum.
Esasen, milletlerimiz arasındaki köklü temasların ve dostluk bağlarının geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Türk halkının Somali'ye ve Somali halkına karşı çok yakın duygular beslediğini eminim biliyorsunuz.
Samimi kanaatim şudur ki, uzun asırları kapsayan bu ortak tarihimiz, gelecek için de müşterek menfaatlerimize hizmet edecek yeni ve umut verici imkanlar sunmaktadır.
Az önce gerçekleştirdiğimiz faydalı ve verimli görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk.
Aynı şekilde, siyasi ilişkilerimizden ekonomik ve ticari işbirliğimize, güvenlikten kültür ve eğitim konularına kadar uzanan geniş bir yelpazede müşahhas işbirliği imkanlarına sahip olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik.
Tüm bunlar açıkça göstermektedir ki, ziyaretiniz fevkalade faydalı ve zamanlı olmuştur. İlişkilerimizin güçlendirilmesi için önümüzdeki dönemde yeni ufuklar açacaktır.
Yakaladığımız bu olumlu ivmenin korunması bakımından, üst düzey temaslarımızın sürdürülmesinin, Somali'deki ve bölgedeki gelişmeler hakkında sürekli istişarelerde bulunmamızın faydalı olacağına inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim,
Somali, hiç şüphesiz, Aden Körfezinde ve dünya ticaret yolları üzerinde sahip olduğu stratejik önemi itibariyle, tarih boyunca ilgi çeken ve öndegelen bir konumda olmuştur.
Maalesef bu stratejik önem ve ilginin, dost ve kardeş Somali halkına her zaman huzur ve refah getirmediğini biliyoruz.
Somali'de neredeyse son yirmi yıldır devam eden siyasi ve toplumsal istikrarsızlığın yol açtığı büyük acıları da hep birlikte üzülerek takip ediyoruz.
Yaşanan sıkıntı ve güçlükler Somali'nin gerçek potansiyelini, gerçek gücünü ortaya koymasına engel olmuştur.
Artık, bu güçlük ve sıkıntıların geride kalacağı; Somalili kardeşlerimizin barış, istikrar ve refaha duydukları özlemin sona ereceği; Somali'nin eski güzel günlerine kavuşacağı ve dünya milletleri arasında hak ettiği yeri alacağı bir dönemin başlaması gerektiğine inanıyorum.
Zat-ı Devletlerine ve Somali'deki tüm siyaset adamlarına, kurumlara bu mühim süreçte büyük sorumluluklar düşmektedir.
Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de bu şerefli sorumluluğun yerine getirilmesinde Somalili kardeşlerimizin yanında olacağız. Şartlar ne olursa olsun, şimdiye kadar kesintisiz olarak sürdürdüğümüz insani yardımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
İstikrar ortamının güçlenmesine paralel olarak, insani çabalarımızı yeniden imar ve kalkınma yardımlarımızla tamamlayacağımızdan da emin olabilirsiniz.
Aynı şekilde, Somali'de barış ve istikrarın sağlanmasının, Mogadişu'da yeniden Büyükelçilik açmamıza imkan vereceğini de özellikle vurgulamak istiyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Türkiye'ye gerçekleştirmekte olduğunuz seyahatin ardından Somali Donörler Konferansı'na katılmak üzere Brüksel'e geçeceksiniz.
Bu Konferans'ın uluslararası toplumun Somali'ye verdiği desteğin en kuvvetli şekilde ifadesini bulmasına, Somalili kardeşlerimiz için daha huzurlu ve müreffeh bir geleceğe güvenle bakmamıza vesile olacağını ümit ediyorum.
Daha önce de defaatle vurguladığım üzere, samimi inancım, Afrika'nın sadece medeniyetin beşiği değil, aynı zamanda insanlığın geleceğinin de merkezi olduğudur.
Uluslararası camianın Afrika ülkelerinin demokratik, ekonomik ve sosyal dönüşüm süreçlerine katkıda bulunması hepimizin ortak sorumluluğunu teşkil etmektedir.
Türkiye, dost ve kardeş Afrika ülkeleri ve milletleriyle sahip olduğu tarihi, manevi ve kültürel bağlar çerçevesinde, bu istikametteki çabalara elinden gelen her türlü desteği vermektedir.
Afrika'yla sahip olduğumuz stratejik ortaklık çerçevesinde, Kıta'daki gelişmeleri ve Afrika halklarının karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları yakından ve dikkatle izliyoruz.
Yoksulluk, salgın hastalıklar, doğal felâketler gibi küresel sorunların elbirliğiyle aşılması; demokrasi, insan hakları gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi için çaba harcıyoruz.
Keza, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğimizin de Kıta'daki gelişmelerle ilgili sorumluluğumuzu arttırdığının bilincindeyiz.
Tüm bu gayretlerimizin Afrika ülkelerinden samimi bir karşılık görmesi, takdirle karşılanması bizleri daha da yüreklendirmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Türkiye'deki temas ve incelemelerinizin en başarılı şekilde geçmesi samimi arzumuzdur.
Ülkemizden güzel duygu ve hatıralarla ayrılacağınızı ümit ediyor, Zat-ı Devletlerine sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş Somali halkına barış, huzur ve refah diliyorum.
Teşekkür ederim."
Yazdır Paylaş Yukarı