Brezilya Cumhurbaşkanı Sayın Silva Onuruna Verdikleri Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

22.05.2009
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Brezilya Cumhurbaşkanı Sayın Lula da Silva ve eşleri onuruna verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Sayın Cumhurbaşkanı,
Muhterem Hanımefendi,
Saygıdeğer Konuklar,
Zat-ı Devletleri'ni, Muhterem Eşinizi ve beraberinizdeki heyette yer alan değerli Bakanlar ile diğer seçkin yetkilileri ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Brezilya'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmektesiniz.
Tarihi öneme sahip olan bu ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği münasebetlerinin daha da ileriye taşınması açısından bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.
Türkiye'nin Brezilya ile çok değer verdiği ilişkilerinin nüvesini samimi dostluk hisleri teşkil etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sadece birkaç yıl sonra 1927 yılında Brezilya ile bir Dostluk Anlaşması imzalaması ve 1929 yılında Rio de Janerio'da bir temsilcilik açmış olması bu erken dönemden itibaren ikili ilişkilerimize verdiğimiz önemin göstergeleridir.
Türkiye'nin gerek devlet politikası gerek Türk halkının samimi hissiyatı bağlamında Brezilya'ya karşı duyduğu yakın dostluğun kaynağının benzerliklerimiz olduğuna inanıyorum.
Bölgelerinde ve dünyada ağırlıklarını giderek arttırmakta olan Türkiye ve Brezilya'nın benzerliğini yansıtan unsurların başında barışçı birer güç olmaları gelmektedir.
Türkiye içinde bulunduğu hassas coğrafyada barış ve istikrarı koruma çabalarına aktif katkı sağlamaktadır.
Brezilya da Latin Amerika'da zaman zaman başgösteren anlaşmazlıklarda etkin ve saygın bir arabulucudur.
Türkiye ve Brezilya birleştirici birer güç olmaları itibarıyla da benzerdirler.
Brezilya, bölgesindeki en başarılı bütünleşme projesi olan Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Rio Grubu gibi girişimlerde öncü ve ağırlıklı rol oynamaktadır. Türkiye de bulunduğu geniş bölgedeki farklı ülkelerin barış ve refah için birlikte çalışmalarını sağlamak amacıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Kafkasya İşbirliği ve İstikrar Platformu gibi inisiyatifler geliştirerek ön almaktadır.
İki ülke de dünyanın yükselen ekonomileridir. Bugün dünyanın 10. ekonomisi olan Brezilya ve 17. ekonomisi olan Türkiye'nin kalkınma süreçlerinde ekonomilerinin geçtiği safhalar benzerdir.
Kalkınma ve demokratikleşmeyi birarada başarabilen ülkeler olarak bölgelerinde örnek teşkil etmektedirler.
G-20 üyesi olan ülkelerimiz, küresel ekonominin geçmekte olduğu krizin olumsuz etkilerinin azaltılması için uluslararası işbirliğinin arttırılması ve gelişmekte olan ülkelerin bu süreçte daha ağırlıklı söz sahibi olmaları yönünde çaba sarfetmektedirler.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Türkiye ve Brezilya'nın ekonomik alandaki işbirliği büyük potansiyeli haizdir. Hızla artan ikili ticaretimizin yanısıra, enerji alanında gelişmekte olan işbirliğimiz memnuniyet vericidir.
İki ülkenin petrol ve doğalgaz şirketleri TPAO ile Petrobras'ın Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma çalışmaları için kurdukları ortaklık, bugün sondaj çalışmaları konusunda yeni mutabakat belgelerinin imzalanmasının gösterdiği üzere, meyvelerini vermektedir.
Bir başka benzerliğimiz toplum yapılarımızın tarihsel olarak çok kültürlülük ve hoşgörü geleneğiyle şekillenmiş olmasıdır.
Brezilya üç kıtadan dili, dini, kültürü farklı insanları bünyesinde birleştirerek güçlü bir milli şuur oluşturmaya muvaffak olmuştur.
Bu bilinç Brezilya'nın başarılı kalkınma çabalarının arkasındaki itici güçtür. Benzer şekilde, Türkiye de topraklarında gelişmiş birçok eski medeniyetten ve imparatorluk tarihinden süzülen bir hoşgörü geleneğine sahiptir.
Toplumsal yapılarımızın bu ortak özelliğinin doğal bir sonucu olarak Medeniyetler İttifakı Girişimi çerçevesinde işbirliği yapmaktayız.
Dolayısıyla, Brezilya'nın Medeniyetler İttifakı Girişiminin Üçüncü Forumu'na 2010 yılında evsahipliği yaparak İttifakın Dostlar Grubunda öncü bir rol oynamasını takdirle karşılıyoruz.
Türkiye ile Brezilya arasındaki benzerliklerden sözederken futbol ve edebiyat tutkusuna değinmeden geçemeyiz.
Türk halkının en çok okuduğu yazarlar arasında Brezilyalı romancılar yer almaktadır.
Diğer yandan, bugün aramızda Brezilya'nın Türkiye'deki futbol elçileri de bulunmaktadır.
Sayıları kırka yaklaşan Türkiye'deki Brezilya'lı futbolcular ülkelerimiz arasında değerli bir köprü oluşturmaktadırlar.
Günümüz dünyasında yeni dostlar edinebilen, dostluklarını besleyen, küresel fayda için çalışan, zorlu küresel sıkıntıların aşılması için çözümler üretebilen, dünyaya olumlu bir vizyon sunabilen, kısacası yumuşak gücünü kullanabilen ülkeler güçlü ve saygın konum kazanmaktadırlar.
Türkiye ve Brezilya bu kabiliyetleri haiz ve gelecekleri bugünkünden de parlak iki ülkedir.
Bizlere düşen çok değer verdiğimiz ikili ilişkilerimizin kapsamının daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesine hizmet etmektir.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Muhterem Hanımefendi,
Türkiye'yi ziyaretiniz bu ortak amaca en üst düzeyde ve en etkin şekilde katkıda bulunmuştur.
Ziyaretiniz, Türk halkının seçkin şahsınıza ve ülkenize olan muhabbetini pekiştirmiştir.
Bu anlayışla, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin zenginleşeceği ve güçleneceğine olan güvenimi belirtiyor; Sayın Bakanlar ve değerli heyet üyelerini selamlıyor ve kadehimi Zat-ı Devletleri'nin ve Muhterem Hanımefendi'nin sağlık ve mutluluğuna, halklarımızın huzur ve refahına, Türkiye-Brezilya dostluğunun parlak geleceğine kaldırıyorum."
Yazdır Paylaş Yukarı