"Türkiye Florası Projesi" Tanıtım Toplantısı'nda Yaptıkları Konuşma

22.05.2009
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Değerli Konuklar,
Değerli Bilim Adamları,
Hepinize hoş geldiniz diyorum. Gördüğünüz gibi sadece siyasi konular, uluslar arası konular veyahut da Türkiye'nin birçok konuştuğumuz meseleleri ile uğraşılmıyor. Gözden kaçan bazı çok önemli konuların da olduğunun farkına vardık. Siz bilim adamları bunu dikkatimize getirdiniz ve ben de, doğrusu buna önem verdiğimi göstermek için, bu projeyi himayeme aldım. Türkiye'nin ne kadar zengin olduğunu hep konuşuruz. Kültür söz konusu olunca medeniyetlerin hep Türkiye'de buluştuğunu söyleriz. Arkeolojik zenginlik bakımından, milattan 5000 - 6000 yıl öncesinde, burada yaşanmış dönemlerin olduğunu, onların kalıntılarının ortaya çıktığını, bunları en güzel şekilde müzelerde sergilediğimizi ifade eder ve dünyanın başka bölgelerinde bu kadar eski, milattan binlerce yıl öncesine giden kültürel varlıkların olmadığıyla övünürüz. Yine doğal mirastan, tabii zenginliklerden konuşulurken sadece madenler, sadece petrol veyahut toprağın üzerinde gördüğümüz ve çok kullandığımız şeylerden bahsederiz. Buğdaydan bahsederiz, tarım ürünlerinden, hayvancılıktan bahsederiz. Ama bugün, hepimizin dikkatine getirilen Türkiye'nin başka bir özelliğini gördük ki, bu da flora olarak sizlerin, bilim adamlarının bize tanıttıkları bitkisel zenginliği. Muhakkak ki, dünyanın her ülkesinin kendine has zenginliği vardır ama, burada biraz önce yapılan konuşmalarda öğrendiğimiz şu ki: Türkiye, Anadolu toprakları, dünyanın nadir bölgelerinden, nadir topraklarından birisi. Bu kadar fazla çeşitliliği ihtiva eden hatta bazıları hiç olmayan. O zaman bunların kaybolmaması, bunların bilim dünyasına en iyi şekilde sunulması, -bilim dünyası dediğimizde bunlardan faydalananlar, ilaç yapanlar artık bunları siz daha iyi biliyorsunuz- bir taraftan bunların sürekliliğinin sağlanması, bu da bir ülke için ayrı bir görev oluyor. Bununla ilgili bana bilgi sunulduğunda, biraz önce de zikredildiği gibi 19. yüzyılların başında yabancılar bu konuyla ilgili Türkiye'de çalışma yapmışlar. Ama çok kapsamlı, geniş, her şeyi ihtiva eden bir Türk projesi çalışması olmamış. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki bugün bu başlatılıyor. Buna emek veren herkese, bilim adamlarına, buna gönül vermiş herkese, vakıflara, Sayın Gökyiğit gibi birçok kişiye de çok teşekkür etmek istiyorum. Şüphesiz Tarım Bakanlığı'nın botanik bahçesini başlatmasıyla ilgili hazırlıkları tamamlamış olması ve bunu başlatıyor olması bu ayrıca çok sevinilecek bir husustur. Bu kadar özellikli olan bir ülkede bu konuda gecikilmiş olması da, demek ki bizim başka bir eksikliğimiz oluyor. Burada o zaman üniversitelerimizin hepsinin, biraz önce isimlerini hep gördüm, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi veya Anadolu'daki diğer üniversitelerimizin hepsinin bu projede yer alıyor olması da, büyük memnuniyet verici bir şeydir. Demek ki, ortaya neticede bilimsel değeri çok yüksek olan bir çalışma çıkacaktır. Bunun yirmi cilt olacağını söylediniz. Demek ki yirmi ciltlik büyük bir eser ortaya çıkacak. Gerçekten çok önemli. Bunun yabancı dille de yazılıyor olması, ayrıca o da yine çok önemli. Bu çalışmanın Hacettepe Üniversitesi tarafından başlatılıp, sonra Tarım Bakanlığı da yer alacak anladığım kadarıyla. Büyük bir işbirliği söz konusu olacak. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve böyle bir eksiklik de giderilmiş olacaktır. Bu bilincin bütün ülkemizde uyanması da, tabiî ki önemli. Çünkü şu biliyoruz ki, iklim değişiklikleri, çevrenin kirlenmesi, bu konuda ki ilgisizlikler, kim bilir ne kadar çok bitki çeşidini yok etti. Dolayısıyla şu anda var olanlar da böyle bir tehdit altında, eğer gecikilirse. O açıdan da güzel şeyler olmaya başladı ülkemizde. Daha büyük bir çevreyi koruma, doğayı, tabiatı koruma çalışmaları akımı başladı. Hem resmi seviyede, hem bütün insanlarımızda, vatandaşlarımızda böyle bir bilgilenme, böyle bir bilinçlenme, şuurlanma söz konusu. Bunlar hep memnuniyet verici gelişmelerdir. İnanıyorum ki, Türkiye bu zenginliği ile yine dikkati çeken bir ülke olacak. Dolayısıyla ülkemizi korurken çok dar anlamda korumuyoruz. Çok geniş anlamda Türkiye'yi korumaya başlıyoruz. Türkiye'nin bütün değerlerini, aynı zamanda kıymetlerini korumaya başlıyoruz. Bunun biri de işte burada bize sunduğunuz, flora dediğimiz alandır. Bu alanla siz bilim adamlarının, değerli uzmanların ilgileniyor olması da, ayrıca sevinç kaynağıdır. Hepinizi tebrik ediyorum. Bütün devlet kurumlarımız da, tabiî ki bu çalışmaların hep yanında olacaktır, arkasında olacaktır. Tekrar başarılar diliyorum. Bir an önce bu ansiklopedinin tamamlanmasını dört gözle bekleyeceğiz.
Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.
Yazdır Paylaş Yukarı