İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Ülkeleri Büyükelçilerine Verdikleri İftar Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

07.09.2009
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
"Sayın Büyükelçiler,
Değerli Konuklar,
İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı vesilesiyle İslam Konferansı Örgütü ülkelerinin temsilcileriyle biraraya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum.
Bu fırsattan istifadeyle sizin ve ailelerinizin Ramazan ayını kutluyorum.
Tüm İslam dünyası için kutsal olan bu mübarek ayın İslam toplumlarının birlik ve beraberliğinin daha da güçlenmesine vesile olması kuşkusuz ki hepimizin en büyük dileğidir.
Bu yıl İslam Konferansı Örgütü'nün 40. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.
Bu süre zarfında şöyle bir geriye dönüp baktığımızda insanlığın karşılaştığı sorunların çeşitlendiğini, ihtilafların azalmadığını, tam tersine artarak derinlik kazandığını üzüntüyle görüyoruz.
Açlık, yoksulluk, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi sorunların getirdiği zorluklar bir yandan tüm toplumları ekonomik ve sosyal alanda zorlarken, terör eylemleri ile etnik, din ve mezhep çatışmaları da giderek yaygınlaşmaktadır. Değerli kaynaklar savaşlarda israf edilmektedir. Bu sorunlardan İKÖ coğrafyası da ziyadesiyle nasibini almaktadır.
Bu olumsuz gelişmeler, ülkelerimizin uluslararası alanda beraber hareket etmesinin ve aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendirilmesinin önemini bir kez daha teyit etmektedir.
Böyle bir tablo karşısında, İslam dünyasının ortak paydasını teşkil eden barış ve hoşgörü temelinde, demokrasinin, refahın, istikrarın ve barışın gelişmesi yolundaki ortak hedeflerimize ulaşılmasında İKÖ'nün önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyoruz.
Değerli Büyükelçiler,
Saygıdeğer Konuklar,
Örgütümüz kurulduğu 1969 yılından bu yana her alanda kaydadeğer mesafe almıştır.
Ancak, hedefimiz İKÖ'nün daha da güçlenmesini ve Orta Doğu başta olmak üzere İKÖ ülkelerinin ve İslam toplumlarının karşı karşıya kaldığı sorunlara etkin çözümler üretebilen bir yapıya kavuşturulmasını sağlamaktır.
İKÖ'nün reform süreci bu amaca hizmet yolunda önemli bir adım teşkil etmiştir.
İKÖ'deki reform süreci yeni Şart'ın kabulüyle taçlanmış olup, tarafımızca kuvvetle desteklenmektedir.
Türkiye, Kampala'da yapılan İKÖ Dışişleri Bakanları toplantısında yeni İKÖ Şartı'nı imzalayan ilk ülkelerden biri olmuştur.
Tüm İKÖ ülkelerinin bu sürece destek vermeleri örgütümüzün uluslararası gelişmeler çerçevesinde etkisi ile bu gelişmeler karşısında daha fazla sorumluluk alma ve yönlendirici olma özelliğini artırması açısından önem arz etmektedir.
Türkiye, İKÖ'nün uluslararası dinamikleri ve gelişmeleri yönlendirici rolünü pekiştirmek üzere yapıcı katkılarını sağlamaya devam edecektir.
Bölgemiz ve dünyada kalıcı barış, istikrar ve refahın tesis edilebilmesine aktif katkı sağlayabilmesi için İKÖ'nün daha dinamik bir yapılanmaya kavuşturulması ve örgütün büyük potansiyelinin verimli ve kolektif bir şekilde kullanılması gerektiği bir gerçektir.
İKÖ coğrafyasında ihtilafların çözümü için İslam ülkelerinin her düzeyde girişimlerde bulunmaları gerekmektedir.
Eğer ortak sorunlarla mücadele edeceksek, herkesin elini taşın altına koyması da gerekecektir. Bu çerçevede, ülkelerimizin çabalarının ve kaynaklarının kurumsal bir çatı altında birleştirilmesi de önem taşımaktadır.
Bu noktada, malumunuz olduğu üzere başkanlığını yürüttüğüm İSEDAK Daimi Komitesi'nin, ülkelerimizin küresel alanda siyasi ve ekonomik gücünün arttırılmasına sağlayabileceği olumlu katkıya dikkatinizi çekmek istiyorum.
Örgütümüzün 40. yıldönümünü kutlayacağımız bu yıl, İSEDAK'ın da 25. kuruluş yıldönümü kutlanacaktır. 5-7 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenecek İSEDAK Toplantılarını, 25. yıldönümüne yakışır şekilde üst düzey bir faaliyetle taçlandırmayı istiyoruz.
İKÖ Yürütme Komitesi üyesi ülkelerin Devlet Başkanları düzeyinde 9 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek bir "Ekonomi Zirvesi"nde biraraya gelmeleri planlanmaktadır. Yürütme Komitesi Toplantılarının açık uçlu olması hasebiyle diğer İSEDAK üyesi Devlet Başkanları da toplantıya davet edilmişlerdir.
Sözkonusu toplantının en yüksek düzeyde onurlandırılmasından büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.
Saygıdeğer Büyükelçiler,
Değerli Konuklar,
Sözlerimi burada noktalarken, mübarek Ramazan ayının herkese sağlık, mutluluk ve refah getirmesini diler, Türk halkı ve şahsım adına sizlerin ve halklarınızın Ramazan Bayramını da şimdiden kutlar, Devlet Başkanlarınıza en iyi dileklerimi ve bayram tebriklerimi iletmenizi rica ederim."
Yazdır Paylaş Yukarı