İSEDAK Ekonomi Zirvesi Nedeniyle Verdikleri Öğle Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

09.11.2009
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Altesler,
Ekselanslar,
Sayın Genel Sekreter,
Saygıdeğer Misafirler,
İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK'ın kuruluşunun 25'inci yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Ekonomi Zirvesi'ne tekrar hoşgeldiniz.
Bu yıl, aynı zamanda, İKÖ'nün kuruluşunun da 40. yıldönümünü idrak ediyor olmamız, İslam medeniyeti açısından özel bir öneme sahip olan İstanbul'da, bugünkü birlikteliğimize ayrı bir anlam kazandırmaktadır.
Bu kırk yıl zarfında, İKÖ tarafından İslam dünyasının ortak sorunlarına çözümler üretilmesinde ve üye ülkeler arasında her alanda işbirliğinin geliştirilmesinde önemli ilerleme kaydedilmiştir.
Örgütün günümüz koşulları ve değerlerine uyum sağlanması için Üye ülkelerin desteğiyle İKÖ Genel Sekreteri'nin öncülüğünde yürütülen reform çalışmalarıyla İKÖ kendini yenilemiştir.
Örgütümüzün bugün uluslararası alandaki itibar ve etkinliği belirgin şekilde yükselmiştir. Bu bağlamda, yeni İKÖ Şartı'nın, geçtiğimiz yıl Senegal'de düzenlenen 11. İKÖ Zirvesi'nde kabul edilmiş olması sevindiricidir.
Üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme, dayanışmayı arttırma ve bunun için gerekli altyapıyı oluşturma amacını taşıyan İSEDAK, 25 yıl önce kuruluşundan bugüne kadar üye ülkelerin potansiyellerini hayata geçirecek birçok projeye öncülük etmiştir.
Saygıdeğer Konuklar,
Teknolojik imkanların son derece hızlı geliştiği günümüzde, hayatın her alanında kendisini hissettiren küresel veya bölgesel gelişmelere karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir.
Küresel ekonomik ve mali kriz, açlık, yoksulluk, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi sorunların getirdiği zorluklar bir yandan tüm toplumları ekonomik ve sosyal alanda zorlarken, terör eylemleri ile etnik, din ve mezhep çatışmaları da giderek yaygınlaşmaktadır.
Bu sorunlardan İKÖ coğrafyası da ziyadesiyle nasibini almaktadır. Dünyadaki en az gelişmiş 49 ülkeden 22'sinin İKÖ üyesi olduğu gerçeğini daima gözönünde tutmalıyız.
Tüm bunlar ülkelerimizin uluslararası alanda beraber hareket etmesinin ve aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendirilmesinin önemini bir kez daha teyit etmektedir. Öncelikli hedeflerimizden birini, üye ülkelerimizdeki yoksul sayısının azaltılmasına çalışmak olmalıdır.
İSEDAK işbirliği programları ve özellikle İKB bünyesinde oluşturulan Dayanışma Fonu bu hedefe ulaşmamızda etkin bir rol oynamalıdır.
İslam dünyasının ortak paydasını teşkil eden barış ve hoşgörü temelinde, adaletin, eşitliğin, refahın, istikrarın ve barışın gelişmesi hedeflerimize ulaşılmasında İKÖ'nün ve onun Daimi Komitelerinden biri olan İSEDAK'ın önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyoruz.
Saygıdeğer Misafirler,
Uluslararası ve bölgesel işbirlikleri, mevcut sorunların çözümüne sağladıkları katkı ve yarattıkları katma değer ölçüsünde anlam kazanmaktadır.
İSEDAK üyelerini doğrudan veya dolaylı etkileyen sorunların çözümüne, Türkiye, stratejik konumu, tarihi birikimi, coğrafi ve kültürel bağları, barışı koruma faaliyetlerindeki deneyimlerinin bahşettiği imkânlardan yararlanmak suretiyle, yapıcı katkılarda bulunma gayreti içindedir.
Bu anlayışımız, başta Filistin meselesi, Arap-İsrail ihtilafı, Irak ve Lübnan'daki durum olmak üzere, Orta Doğu kapsamında olduğu kadar, Afganistan, Sudan, Somali, Kıbrıs ve kardeş ülkelerimizi derinden etkileyen diğer tüm sorunlar için de geçerlidir.
İSEDAK işbirliğini, İslam'ın özündeki barışçıl mesajları dünyaya sunacak şekilde geliştirmeliyiz. Bu çerçevede, İSEDAK'ın yirmibeşinci yıldönümü, bizim için yeni ve daha aktif bir dönemin başlangıcı olmalıdır.
Bugün buradaki beraberliğimiz bu dayanışma ve işbirliği arzusunu en üst düzeyde göstermesi bakımından büyük anlam taşımaktadır.
Böyle bir önemli vesileyle İstanbul'a gelen sizleri en halisane duygularla selamlıyorum.
Yazdır Paylaş Yukarı