Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi'nin Onurlarına Verdikleri Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

10.12.2009
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi'nin onurlarına verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum,
Nazik davetinize icabetle, dost, kardeş ve müttefik Arnavutluk'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Aziz Atatürk'ün de ifade ettiği üzere, hissen ve kalben kardeş bildiğimiz tüm Arnavut milletine, bu vesileyle, Türk milletinin en dostane sevgi, dayanışma ve muhabbet hislerini iletiyorum.
Aynı şekilde, güzel ülkenize varışımdan bu yana şahsıma ve heyetime gösterilen samimi hüsnükabul ve sıcak misafirperverlikten dolayı da çok teşekkür ediyorum.
Değerli Dostum,
Muhterem Misafirler,
Ülkelerimiz ve milletlerimiz arasında kökleri ortak tarihimizin derinliklerine uzanan fevkalade kuvvetli dostluk ve kardeşlik hisleri mevcuttur.
Müşterek tarihimiz, siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel, toplumsal ve insani münasebetlerimizin güçlenmesine imkan tanıdığı gibi; geleceğe dönük işbirliğimiz için de dünya üzerinde örneğine nadiren rastlanabilecek bir dostluk ortamı oluşturmuştur.
İkili ilişkilerimiz karşılıklı anlayış ve dayanışma ruhu içinde tüm yönleriyle gelişmekte, derinleşmekte ve zenginleşmekte; böylece ülkelerimiz arasında örnek bir ortaklık modeli vücut bulmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana Arnavutluk'la ilişkilerine özel bir ilgi ve önem atfetmiştir.
Zat-ı Devletleri Değerli Dostumun geçen yıl ülkemizi resmi ziyareti sırasında da vurguladığım üzere, aramızdaki güçlü bağların ve ortak tarihimizin etkilerini ve izlerini paylaştığımız kelimelerde, edebiyatımızda, müziğimizde olduğu kadar, İşkodra'nın taş konaklarında, Berat'ın cumbalı evlerinde, Tirana'nın merkezindeki Ethem Bey Camii'nin mimarisinde de görmemiz mümkündür.
Kader ortaklığı yapmış iki millet, tarih boyunca, etkileri siyasi, iktisadi, toplumsal ve kültürel hayatımızda karşılıklı olarak hissedilen kuvvetli aile ve akrabalık bağları kurmuşlardır.
Bugünkü verimli ve faydalı görüşmelerimizde de bir kez daha en üst düzeyde teyit ettiğimiz üzere, hem Türkiye hem Arnavutluk dostluk, kardeşlik ve işbirliği ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak siyasi irade ve kararlılığa sahiptir.
Değerli Dostum,
Muhterem Misafirler,
Siyasi planda, ikili, bölgesel ve çoktaraflı ilişkilerimiz sorunsuz niteliğiyle günden güne gelişmekte ve güçlenmektedir.
Bu çerçevede, Balkanlar ve Akdeniz'e yönelik politikalarımız başta olmak üzere, uluslararası ve bölgesel meselelere dair bakış ve yaklaşımlarımız memnuniyet verici şekilde örtüşmektedir.
Türkiye, Arnavutluk'la NATO çatısı altında müttefik olmaktan gurur duymakta ve Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki sevindirici gelişmeleri memnuniyetle takip etmektedir.
Zira Türkiye, genişleme sürecini, Avrupa Birliği'nin küresel konumu ve müreffeh geleceği açısından bir ihtiyaç olarak değerlendirmektedir.
Avrupa Birliği'nin, genişleme karşıtı önyargıları ortadan kaldırmak için daha etkin politikalar benimsemesi, Avrupa Birliği genişlemesinin yapay sınırlara değil, ortak değerlere dayandığını göstermesi gerektiği görüşünü savunmaktadır.
Türkiye, ekonomi ve ticaret alanında da, Arnavutluk'un en büyük üçüncü dış ticaret ortağı ve Arnavutluk'taki üçüncü en büyük yatırımcıdır. Ancak bu seviye ilişkilerimizin siyasi düzeyiyle orantılı değildir. Bu alanda elbirliğiyle katedeceğimiz daha çok mesafe bulunmaktadır.
Eğitim ve kültür ilişkilerimizin ulaştığı mertebe de şüphesiz memnuniyet vericidir. Çok sayıda Arnavut genci üniversitelerimizde, askeri okullarımızda, polis akademilerimizde ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı kurumlarda eğitim görmektedir.
Yarın açılışını yapacağım ve kültürel işbirliğimizin müşahhas örneklerinden birini teşkil eden Yunus Emre Merkezi'nin de Arnavutluk halkının her kesimine Türk dilini ve kültürünü tanıtıcı hizmetler vereceğinden şüphe duymuyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Muhterem Misafirler,
Arnavutluk'un Balkanlar'da sahip olduğu stratejik mevki çerçevesinde, iç istikrarını koruyarak gelişmesi, bölgede layık olduğu konuma ulaşması en samimi arzumuzdur.
Balkanlar, artık, istikrarsızlıklarla anılan bir bölge olmamalıdır. Aksine, somut ve güçlü işbirliği ve bütünleşme projelerinin hayata geçtiği bir istikrar, huzur ve refah alanına dönüşmelidir.
Halihazırda Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Dönem Başkanı olan Türkiye, bu istikametteki tüm adımlara, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de destek vermeye ve öncülük etmeye hazırdır.
Bölge ülkeleri arasında daha yakın işbirliğinin tesisi, şüphesiz AB ile bütünleşme sürecini de hızlandıracaktır.
Ancak, Balkanlarda samimi bir iş ve güç birliği Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak düşünüldüğünde de fevkalade önemlidir.
Balkan ülkelerinin paylaştıkları müşterek değerler, tüm bölge ülkeleri arasındaki farklılıkları eritebilecek güçtedir.
Geleceğimizi bu anlayışla hazırlamak için gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum.
Bu sağlam ortaklık zemini, hepimizin paylaştığı Avrupa ve Avrupa-Atlantik bütünleşmesi hedefi doğrultusunda, Balkanlar'da bölgesel işbirliğini derinleştirmemiz için bizlere gerekli imkanı sunmaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum,
Muhterem Misafirler,
Türk milleti, kardeş olarak bildiği, kendinden gördüğü, sevgi, dostluk ve muhabbet hisleriyle bağlı olduğu Arnavutluk milletinin her daim yanında olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha Arnavutluk'ta bulunmaktan duyduğum memnuniyeti yineliyor, ben de kadehimi Zat-ı Devletlerinin sağlık ve mutluluğuna, dost ve kardeş Arnavut halkının refah ve esenliğine, ilişkilerimizin ve işbirliğimizin geleceğine kaldırıyorum."
Yazdır Paylaş Yukarı