Hindistan Cumhurbaşkanı Sayın Patil Tarafından Onurlarına Verilen Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

09.02.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
"Cumhurbaşkanı Sayın Prathibha Devisingh Patil,
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı,
Sayın Başbakan,
Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,
İyi Akşamlar!
Namaste ! ("Namastey")
Sizleri en içten duygularımla selamlıyor ve bana, eşime ve heyetime gösterilen sıcak karşılama ve konukseverlik için şükranlarımı sunuyorum.
Medeniyetlerin beşiği, dünyanın en büyük demokrasisi, dünya çapında çok sayıda şair, sanatçı, düşünür ve siyasetçinin doğum yeri olan bu renkli coğrafyada olmaktan mutluluk duyuyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkilerin çeşitlenmekte ve gelişmekte olması bizi son derece memnun etmektedir. Aramızdaki bağların derin geçmişi vardır. Halklarımız ortak değerleri ve gelenekleri paylaşmaktadır.
Hint tarihinde önemli yeri olan Delhi Sultanlığı ile Babür Hanedanlığı, kültürlerimiz arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Dün Delhi'de bu uygarlıkların bizlere bıraktığı eserleri büyük bir hayranlık içinde gezdim. Resmi temaslarımı takiben yarın yine bir Babür sultanının dünyaya armağanı olan ve tasarımında Türk mimarların da görev aldığı Taj Mahal'i ziyaret edeceğim.
Geçen yüzyılda ülkelerimizin verdiği bağımsızlık mücadeleleri ise, geçmişimizin önemli yapıtaşlarını teşkil etmektedir. Kurtuluş Savaşımız öncesinde ve sırasında Hint halkı tarafından bize verilen maddi ve manevi desteği her zaman hatırda tutmaktayız.
Esasen dillerimizdeki ortak kelimelerden sadece biri olan "dost", ülkelerimiz arasındaki ilişkinin niteliğini tarif etmek için yeterli olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Hindistan'ın adının bugün dünya devleriyle birlikte anılmasının tesadüf olmadığı açıktır. Bağımsızlığının 63ncü yılında Hindistan birçok alanda başarılara imza atmış ve gelecek için dünyaya umut aşılayan bir noktadadır. Bunu takdirle izlemekteyiz.
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye de, Cumhuriyetin kurulduğu onyıllar öncesinden bugüne her alanda çok mesafe kaydetmiştir.
Her iki ülke de bunu, en önemli hazineleri olan güçlü demokrasileri içinde gerçekleştirmişlerdir.
Birkaç gün evvel, Hindistan Cumhuriyet Günü vesilesiyle yaptığınız konuşmada vurguladığınız üzere, "bugün enerjik bir güce çevirdiğimiz kuvvetli alanlarımızı değerlendirirken neleri korumak, neleri değiştirmek gerektiğini de mutlaka hatırda tutmalıyız. Korumamız gerekenlerin en başında da demokratik ilkeler ve bu yöndeki yaşam tarzımız gelmektedir."
Korumamız gereken bir başka ortak değer de hoşgörüdür. Uluslararası alanda varlığı giderek daha fazla aranan bu ilkeye bağlılıkta ülkelerimizin tavrı örnek alınacak niteliktedir. Bu yönde birlikte çalışmalıyız. Zira büyük lider Mahatma Gandhi'nin belirttiği üzere "hoşgörüsüzlük kendi başına bir şiddet şeklidir ve gerçek demokratik anlayışın gelişmesinin önünde engeldir."
Sayın Cumhurbaşkanı,
Bölgesinde ve ötesinde her alanda katkıları aranan, G - 20 üyeleri Türkiye ve Hindistan'ın ikili ilişkilerinin hızla gelişmekte olmasını da tesadüfi olarak göremeyiz.
Uluslararası alanda yeni dengeler oluşmaktadır. Bu kapsamda yeni düzenin önemli aktörleri arasında yer alan ülkelerimizin ilişkilerinin pekiştirilmesi yalnızca doğal bir gelişmedir.
Biz bu yönde kararlılıkla çalışmaktayız. Aynı iradenin Hint tarafında da bulunduğundan hiç kuşku duymuyorum. Bu karşılıklı iradeyi ilave somut açılımlarla desteklememiz gerektiğine inanıyorum.
Ülkelerimiz arasındaki istikrarlı siyasi ilişkilerin ekonomik yansımaları da bulunduğunu memnuniyetle görüyorum. Bu çerçevede, artan dış ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların ticari alandaki ilişkilerimizin potansiyeli konusunda yalnızca ipucu verdiğini düşünüyorum. Bu potansiyelin tümüyle hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmalıyız.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Saygıdeğer Konuklar,
Günümüzde ülkeler arasında her alanda işbirliği ve eşgüdümün zaruri hale geldiği bir uluslararası ortamla karşı karşıyayız. Terörizmle mücadele, enerji güvenliği, iklim değişikliği ve mali krizlerle mücadele gibi konular bugün uluslararası toplumun en önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu alanlarda ülkelerimiz daha fazla işbirliği yapmalıdır. Zira şekillenen yeni dünya düzeni bizlerden bu alanlarda daha fazla katkı beklemektedir.
Sayın Cumhurbaşkanı,
15 yıl aradan sonra Türkiye'den Hindistan'a Cumhurbaşkanı seviyesinde yaptığımız ve yakın zaman önce gerçekleşen diğer üst düzey ziyaretleri takip eden bu ziyaretimin, ilişkilerimizi daha yüksek noktalara taşımasına vesile olmasını temenni ediyorum.
Bana, Eşime ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum.
Zatı Alinizi, değerli eşiniz ile birlikte en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan ben ve eşim mutluluk duyacağız.
Hepinize teşekkür ediyorum. "
Yazdır Paylaş Yukarı