Sinop Üniversitesi Merkez Laboratuvar ve Ek Derslikleri Temel Atma Töreninde Yaptıkları Konuşma

22.02.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Değerli Sinoplular,
Değerli Vatandaşlarım,
Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi olan Sinop'u gelip bizzat görmekten ve sizlerle beraber olmaktan dolayı, gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum.
"Sinop, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi" dedim. Gerçekten, ta milattan önceye gidiyor, tarihi. Romalılar dönemine, daha önceki dönemlerde, sonra Bizanslılar dönemine gidiyor ama, 1200 yıllarında, Selçuklular vasıtasıyla, artık Türk yurdu oluyor. Ve ondan sonra Osmanlılar ve Türkiye'nin en şirin, en güzel şehirlerinden, illerinden birisi olmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra da yine Atatürk, yeni alfabeyi, hatırlayacaksınız, Sinop'ta bütün Türk halkına duyurmuştu. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde de önemli bir yeri olan ilimizdir.
Bugün Sinop'ta birçok faaliyetlerde bulunduk. Vilayeti, belediyeyi ziyaret ettim ve biraz önce de Sinoplu değerli iş adamlarıyla toplandım. Onları dinledim. Sinopluların özellikle son dönemdeki bazı kaygılarını, çevre konularıyla ilgili kaygılarını da yakından dinledim. Şüphesiz ki bütün bunların hepsini dikkate alacağız.
Bu vesileyle bugün, Sinop Üniversitesi'nin güzel bir faaliyetinde bulunmak da, beni ayrıca çok mutlu etmektedir. Sinop Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi'nin bünyesinden çıkmış, yeni bir üniversitedir. Bu üniversite 3 sene içerisinde -biraz önce de anlatıldığı gibi- süratli bir şekilde büyümüştür. Ve daha çok büyüme meyyali vardır, büyüme kapasitesi vardır. Bugün atacağımız temel bu merkez laboratuvarı sadece Sinop Üniversitesi'ne değil, çok geniş bir çevreye hizmet edecektir. Bundan gerçekten kıvanç duyuyorum. Ve ümit ediyorum ki bu vesileyle üniversite çok daha süratli bir şekilde gelişir. Onun için bugün yaptığım toplantılarda, şu talimatı da verdim: Sinop Üniversitesi'nin ilerideki büyümesini ve gelişmesini, geleceğini düşünerek güzel bir kampus için, güzel bir arazinin bir an önce tespit edilip bir an önce oranın Sinop Üniversitesi'ne tahsisi. Bu yeni arazi içerisine yeni binalar, yeni fakülteler, zamanla kurulur. Mevcutlar oraya zamanla taşınır. Ama Üniversitenin büyümesi için muhakkak ki kendi kampusunun olması ve her şeysinin beraber olması gerektiğine inanıyorum.
Üniversite, sadece öğrencileri eğiten bir kurum değildir. Üniversite, aynı zamanda bulunduğu şehre, ile, bölgeye, ayrı bir etkinlik kazandırır. Sosyo-kültürel gelişmesine katkı sağlar, ekonomik gelişmesinde lokomotif rolü oynar. Ve o ilin meseleleriyle, sorunlarıyla da yakından ilgilenir. O bakımdan, Üniversitenizin, sadece eğitim veren bir kuruluş değil, bölgeyi kalkındıran, bölgenin ufkunu açan ve yeri geldiğinde bütün Karadeniz'e, Türkiye'ye hizmet eden bir üniversite olmasını doğrusu çok arzu ederim ve eminim ki hedefiniz de zaten böyledir. Ve inanıyorum ki kısa süre içerisinde Üniversite çok daha büyük başarılara da imza atacaktır.
Bugün, Türkiye'nin her ilinde üniversite vardır. Bu, büyük bir memnuniyet vericidir. Ama üniversiteler arasında da bir yarış vardır. Hangi üniversite daha çok başarılı olacak ve öne geçecek. İşte bu yarış içerisinde, Sinop Üniversitesi'nin de çok önemli bir mesafe kat edeceğine inancım tamdır. Ve hepimizin de desteği sizlerle beraberdir. Çünkü üniversitelerin bir ülkeye çok büyük katkıları olur. Üniversiteler, bilim yuvalarıdır. Üniversiteler, sadece başka yerlerdeki gelişmeleri alıp da öğrencilerine aktaran ve öğreten değil, aynı zamanda bugün işte temelini attığımız laboratuvar gibi, laboratuvarlarında araştırma-geliştirme yapan, yeni buluşlar yapan ve insanlık için, ülkeleri için, bu buluşları en güzel şekilde değerlendiren ve daha sonra da onu bütün insanlığa yayan kuruluşlardır. Onun için üniversiteye çok görev düşmektedir.
Bu üniversite kurulsun diye, Sinop halkı eminim ki çok uğraşmıştır. Herkesin çok emeği vardır. Şimdi artık tabii ki Sinop halkının, üniversiteden de çok beklentileri vardır. Bunun en iyi şekilde karşılanacağına, Sinop, şehir-halk-üniversite bütünleşmesi, yeri geldiğinde iş dünyası ile üniversitenin müşterek projeler uygulaması, bütün bunların gerçekleşeceğine inanıyorum.
Devlet olarak üniversiteleri çok destekliyoruz. Sayın YÖK Başkanı da benimle beraber Sinop'ta. O notlarını aldı,takip ediyor, sizlerle ayrı ayrı da tabii ki konuşacaktır. Üniversitenizin güzel bir üniversite olması, güçlü bir üniversite olması, üniversiteler arasındaki yarışta yerinin en iyi olması için tabii ki o da her türlü desteği verecektir. Ama esas görev sizdedir açıkçası. Sizler devamlı düşüneceksiniz, fikirler yürüteceksiniz, güzel tekliflerle YÖK'e, hükümete ve bizlere geleceksiniz. Ve bizler de bunları destekleyerek, Üniversitenizin en iyi yere gelmesini temin edeceğiz. Çevre üniversiteleriyle iyi işbirliği yapacaksınız. Çevre üniversitelerinin tecrübelerinden tabii ki faydalanacaksınız. Üniversitenize yeni bilim adamlarının gelmesi için, üniversitelerinize yeni araştırmacıların gelmesi için, eminim ki büyük gayret sarf edeceksinizdir.
Bir ili güçlü yapan, bir ilin gelişmesinde en çok önemli rol oynayan kurumlardan biri de üniversitelerdir. Onun için Sinop'un her bakımdan gelişmesinde Sinop Üniversitesi bir lokomotif rolü oynamalıdır. Sinop'un geleceğini, ben, turizmde ve eğitimde görüyorum.
Memnuniyetle yine şunu ifade etmek isterim ki: Buraya gelirken yaptığım çalışmalarda, okuduğum notlarda gördüm; son birkaç sene içerisinde, yerli ve yabancı turist sayısında büyük bir artış söz konusu olmuş. Bu, buraya büyük bir ekonomik canlılık getirecektir. Onun için bu şehrin geleceğinin iyi planlanması konusunda da yine Üniversitenin çok yardımcı olmasını istiyorum.
Değerli Sinoplular,
Değerli Vatandaşlarım,
Burası bir huzur kenti. Çok büyük bir huzur var burada. Gerek Vali Bey'den gerek Sayın Komutan'dan gerekse Belediye Başkanı'ndan aldığım bilgilerde; herkesin birbirine karşı saygılı, sevgili ve herkesin iyi bir işbirliği içerisinde olduğunu öğrendim. Bundan büyük bir memnuniyet duydum. Ayrıca, bu ilin huzurunun başka her tarafa, Türkiye'ye örnek olmasını gerçekten çok arzu ederim. Ve inanıyorum ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu ilimiz çok daha fazla anlaşılacak, keşfedilecek; hem bütün vatandaşımız tarafından daha çok gelinecek ziyaret edilecek, hem yabancılar tarafından gelinecek ziyaret edilecek ve bu ilde büyük bir ekonomik canlılık, kültürel canlılık olacaktır. Bundan hiç şüphem yoktur. Bugün şehrinizin değerli iş adamlarıyla, müteşebbisleriyle yaptığım toplantıda da hep bunları paylaştım ve bütün bunları kendileriyle konuştum ve hepsini teşvik ettim.
Buradan büyük bir mutlulukla ayrılıyorum. Çünkü Sinop'un güzelliğini, zarafetini ve Allah'ın verdiği bu güzel nimetleri görmekten duyduğum mutlulukla döneceğim bugün. Ama her zaman Sinop'u yakından takip edeceğim. Sizin sorunlarınızla yakından ilgilenirken, başarılarınızla da daima öğüneceğim.
Tekrar hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum ve hepinize başarılar diliyorum, sağolun.
Yazdır Paylaş Yukarı