Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın Onurlarına Verdikleri Resmi Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

15.03.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın onurlarına verdikleri resmi akşam yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum,
Muhterem Misafirler,
Sevgili Kongolular,
Nazik ve dostane ifadeleriniz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne varışımızdan itibaren şahsıma ve heyetime gösterilen sıcak hüsnükabul ve misafirperverlik için Zat-ı Devletlerine ve tüm Kongolu dostlarımıza en samimi teşekkürlerimi ifade ediyorum.
Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihi, Kongo'nun bağımsızlığını kazandığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1976 yılında açılan Kinşasa Büyükelçiliğimiz Afrika Kıtasındaki en eski sefaretlerimizden biridir.
Bugün, Kinşasa'da, dost ve kardeş ülkelerimiz arasında Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirmekten, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olmaktan kıvanç duyuyorum.
Böylece, yarım asırlık diplomatik ilişkiler tarihimizdeki önemli bir eksikliği de gidermiş bulunuyoruz.
Ziyaretimin, müşterek gayret ve çalışmalarımız sayesinde, dostluk ve işbirliği münasebetlerimize yeni ve kuvvetli bir ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum.
Zat-ı Devletlerinin de, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyaret etmesi ile ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretlerin artarak süreceğini ümit ediyorum.
Karşılıklı temas ve istişarelerimizin, ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk bağlarını perçinleyeceğinden, ortak menfaatlerimiz ve karşılıklı saygı temelinde halklarımızın refah ve mutluluğuna hizmet edeceğinden şüphe duymuyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Dostlar,
Bu ziyaretimi önemli kılan bir başka husus da, Kongolu dostlarımızın ve kardeşlerimizin bundan birkaç ay sonra bağımsızlıklarının 50. yıldönümünü kutlayacak olmalarıdır.
Şimdiden dost ve kardeş Kongo halkına, şahsım ve Türk halkı adına en içten esenlik ve refah temennilerimi iletiyorum.
Bağımsızlığına, hürriyetine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne büyük önem verdiğimiz Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Değerli Dostum Kabila'nın önderliğinde, son yıllarda siyasi, demokratik, iktisadi ve toplumsal yeniden imar sürecinde katettiği mesafeyi memnuniyet ve takdirle izliyoruz.
Tüm Afrika halklarının olduğu gibi, Kongolu dostlarımızın ve kardeşlerimizin huzuruna, istikrarına ve refahına, kendi huzurumuz, istikrarımız ve refahımız kadar önem ve değer veriyoruz.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, tarihi, nüfusu, Afrika'nın kalbindeki coğrafi ve stratejik konumu, sahip olduğu fevkalade zengin tabii kaynaklar çerçevesinde Kıtanın şüphesiz en öndegelen ülkeleri arasında yer almaktadır.
Afrika bir fırsatlar kıtasıdır. Ancak, Afrika'nın her şeyden önce Afrika halklarının refahı için, Afrika halklarının huzuru ve mutluluğu için bir fırsatlar kıtası olduğuna inanıyoruz.
Kıtanızın yeraltındaki ve yerüstündeki tüm zenginlikleri Afrika halklarına aittir.

Samimi kanaatim, Afrika'nın siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşüm sürecinin hız kazanması için, Afrika halklarının sadece daha fazla insani yardıma değil, aynı zamanda daha fazla ticarete, işbirliğine, yatırıma, bilgi ve teknoloji paylaşımına ihtiyaç duyduğudur.
Yarının güçlü Afrikası'nı, yarının müreffeh ve kalkınmış Afrikası'nı, yarının istikrarlı ve huzurlu Afrikası'nı ancak ortak menfaatlerimizi gözeterek, Afrika halklarına saygı göstererek, Afrika halklarının siyasi ve iktisadi hamlelerine karşılık beklemeden destek vererek elbirliğiyle inşa edebiliriz.
Türkiye, dün olduğu gibi yarın da, Afrika halklarının yanında yeralmaya, tecrübesini, birikimini ve teknolojisini imkanları elverdiği ölçüde Afrika ülkeleriyle paylaşmaya devam edecektir.
Türkiye, aynı zamanda, geçmişte Afrika'nın da büyük acılar yaşamasına sebep olan ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı gibi hastalıkların tekerrür etmemesi için uluslararası sahnede üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürecektir.
BM Güvenlik Konseyi üyeliğine Afrikalı dostlarımızın güçlü desteği ile seçildiğimizi biliyoruz. Görev süremiz sona erene kadar da, bu bilinçle vazifemize devam edeceğiz.
Keza, 2008 Ağustos ayında İstanbul'da evsahipliğimde düzenlenen Birinci Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi çerçevesinde, Afrika Birliği ile tesis ettiğimiz stratejik ortaklık münasebetlerinin daha da güçlendirilmesi doğrultusundaki çaba ve çalışmalarımıza en üst düzeyde önem ve öncelik vermeyi sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz.
Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum,
Muhterem Misafirler,
Güzel ülkenize gerçekleştirmekte olduğum ziyaretin, ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağına, işbirliğimizin siyasi, ekonomik, ticari, beşeri, kültürel, eğitim, askeri her alanda derinlik ve zenginlik kazanacağına içtenlikle inanıyorum.
İşbirliğimizi tüm yönleriyle en ileri noktaya taşıma irademizi teyit ettiğimiz bugünkü verimli ve faydalı görüşmelerimiz, dostane ilişkilerimizi en kısa sürede müşahhas projelerle taçlandıracağımıza yönelik güvenimi pekiştirmiştir.
Kongo halkının parlak geleceğini inşa etme yönündeki gayret ve çalışmalarınızda Türkiye daima yanınızda olacaktır.
Sevgi, saygı, dostluk ve muhabbet hisleriyle bağlı olduğumuz Kongolu kardeşlerimizin 50. bağımsızlık yıldönümlerini bir kez daha yürekten kutluyorum.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti yineliyor, kadehimi Zat-ı Devletlerinin sağlık, mutluluk ve başarısına, dost ve kardeş Kongo halkının refah ve esenliğine, dostluk ilişkilerimizin ve işbirliğimizin parlak geleceğine kaldırıyorum.
Yazdır Paylaş Yukarı