Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari Tarafından Onuruna Verilen Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

31.03.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
"Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim Zardari,
Değerli Konuklar,
Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen, kalben her zaman Pakistanlı kardeşlerinin yakınında ve yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nden, sizlere, dost ve kardeş Türk halkının selamlarını ve muhabbet hislerini getirdim.
Milletimizin her bir ferdinin gönlünde özel bir yeri bulanan Pakistan'ı ziyaret etmenin; ülkelerimiz ve haklarımız arasındaki emsalsiz dostluk hissiyatını dört gün boyunca teneffüs etme imkanına sahip olmanın kıvancını ve mutluluğunu yaşıyorum.
Pakistan'a ayak bastığım andan itibaren, bana ve heyetime gösterilen hüsnükabul ve misafirperverlik için Zat-ı Devletleri Aziz Kardeşime, tüm Pakistanlı yetkililere, her daim dost ve kardeş bildiğimiz Pakistan halkına içtenlikle teşekkür ediyorum.
Türkiye-Pakistan ilişkilerinin, devletlerimiz arasındaki samimi işbirliğinin çok ötesinde, uluslararası sahnede eşi bulunmaz bir halktan halka duygusal temeli mevcuttur.
Halklarımız arasındaki dostluk ve muhabbet, Altkıta'daki Müslüman Türk hanedanlar ve Babür İmparatorluğu döneminde gelişmiş; Kurtuluş Savaşımız sırasında gösterilen kuvvetli dayanışma ile pekişmiştir.
Türk milleti, Anadolu'da başlatılan İstiklal Mücadelesine Pakistanlı kardeşlerinin dişinden tırnağından arttırarak sağladığı maddî ve manevî desteği hiçbir zaman unutmamıştır ve unutmayacaktır.
Aramızdaki bu mühim dostluk mirasının itinayla muhafaza edilmiş ve ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmış olması şüphesiz hepimiz için gurur vericidir.
Ömrünü Pakistan'ın huzuru, mutluluğu ve refahına adayan ve bu yoldaki kararlı mücadelesi sırasında menfur bir saldırıda hayatını kaybeden kıymetli eşiniz merhume Benazir Butto'ya, bu vesileyle, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.
Pakistan'a yaptığı eşsiz hizmetler ve ikili ilişkilerimize yönelik değerli katkılarından dolayı her zaman şükranla hatırlanacak olan merhume Butto, Pakistan tarihinin başköşesindeki yerini almıştır.
Cumhuriyetlerimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın aziz hatıralarını da saygıyla selâmlıyorum. Ruhları şad olsun.
Aziz Kardeşim,
Muhterem Misafirler,
Cumhuriyetlerimiz güçlü, dinamik ve egemendir. Halklarımızın kültürel zenginliği, tarihsel derinliği ve beşeri dinamizmi büyüktür. Geleceğe güvenle bakmamız için her sebep mevcuttur. Bu sebeplerden en kuvvetlisi de aramızdaki çıkar gözetmeyen, kalıcı ve kuvvetli dostluktur.
Pakistan'da demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş iktidarın, ülkenin refahı ve kalkınması yönünde attığı istikrarlı ve kararlı adımları büyük memnuniyetle izliyoruz. Aziz Kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Zardari'ye bu istikametteki dirayetli önderliğinden dolayı takdir hislerimi ifade ediyorum.
Pakistan'da siyasi, iktisadi ve toplumsal analarda kaydedilen mühim ilerlemeler bizlere de kıvanç vermektedir.
Nasıl ki, bundan doksan sene önce Pakistan halkı bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için verdiğimiz zorlu mücadeleyi kendi mücadelesi gibi benimsemişse, bugün biz de Pakistanlı kardeşlerimizin huzurunu, mutluluğunu ve refahını kendi huzurumuz, mutluluğumuz ve refahımız olarak görüyoruz.
Asil, çalışkan ve dinamik Pakistan halkının birlik ve bütünlük içinde parlak bir geleceğe doğru yol aldığına inancımız tamdır.
Pakistan, terörle mücadelenin olmazsa olmaz koşulu olan, ülke içi uzlaşmayı sağlamış ve bu sayede terör altyapısının çökertilmesine yönelik çok önemli adımlar atmıştır.
İktidarı, muhalefeti, tüm kurumları ve halkıyla Pakistanlı kardeşlerimizin terörü ve aşırılığı lanetleyen tutumu her türlü övgüye layıktır.
Pakistan'a son yaptığım ziyaretten bu yana geçen zaman içinde, Cumhurbaşkanı Sayın Zardari ve diğer değerli Pakistanlı kardeşlerimle birçok kez biraraya gelme imkânımız oldu.
Bu ziyaretim, başta Cumhurbaşkanı Sayın Zardari olmak üzere dostlarımı yeniden görmek, aynı zamanda Pakistan ile her alanda mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerimizi daha da ileri taşımak için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.
Halkları birbirlerinin acılarıyla üzülen, sevinçleriyle mutlu olan ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, Sayın Zardari'nin değerli katkılarıyla daha da geliştirmek en öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Dostluk, anlayış ve karşılıklı saygı temelinde günden güne gelişen ikili ilişkilerimizin, aynı zamanda uluslararası camia için de güzel bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum.
Türkiye ile Pakistan arasındaki samimi ilişkiler, ülkelerimizin, bölgesel ve küresel barış ve istikrara daha etkin şekilde katkıda bulunmalarını sağlayacak önemli bir temel teşkil etmektedir.
Pakistan, bölgesinin barış ve istikrarına doğrudan etki eden bir kilit taşıdır.
Coğrafi konumu, genç nüfusu, büyük potansiyel sunan ekonomisi, Pakistan'ı Asya'daki tüm uluslararası gelişmeler yönünden anahtar bir ülke yapmaktadır. Bu çerçevede, ortak değerleri paylaştığımız Pakistan'la her türlü siyasal konuda yakın diyalog ve temas içinde olmaya devam edeceğiz.
Güzel ülkenizde yaptığım temaslarda, ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi konusuna da özel bir önem atfediyorum.
Ekonomik ve ticari münasebetlerimizi hak ettiği noktaya getirmek ve iş dünyalarımızı karşılıklı yatırımlar yapmaya teşvik etmek sorumluluğu biz devlet adamlarının omuzlarındadır. Bu anlayışla, heyetimde Türk iş çevrelerinin seçkin temsilcileri de yer almaktadır.
İşadamlarımız ve yatırımcılarımız arasındaki temaslar neticesinde ortaya çıkacak işbirliği imkanlarının, ekonomik ve ticari ilişkilerimize yeni ve önemli bir dinamizm kazandıracağından şüphem yoktur.
Dost ve kardeş iki ülke arasındaki insani bağların geliştirilmesi ve temasların artırılması da öncelik verdiğimiz konular arasında yer almaktadır.
Bunun önemli bir yolu da, ülkelerimiz arasındaki ulaşım imkânlarının zenginleştirilmesidir. İki ülke arasında, demiryolu bağlantısı kurulması ve uçak seferlerinin arttırılması da dahil tüm imkânları, en kısa sürede hayata geçireceğimize inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim Zardari,
Değerli Konuklar,
Türkiye ile Pakistan arasındaki ebedi dostluktan kıvanç duyuyoruz. Milletlerimizin gönlünde her zaman ayrı ve özel bir yeri bulunan bu samimi ve kuvvetli dostluğu muhafaza etmek ve daha da ileriye taşımak bizler için şerefli bir vazifedir.
Ziyaretim vesilesiyle, milletlerimiz ve devletlerimiz arasındaki emsalsiz dostluk ilişkilerinin derinliğini ve gücünü bir kez daha hissetmenin mutluluğu içinde, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ve işbirliğinin parlak geleceğine olan inancımı yineliyor, tüm Pakistanlı kardeşlerimize mutluluk, esenlik ve refah dolu yarınlar temenni ediyorum. "
Yazdır Paylaş Yukarı