Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni Onuruna Verdikleri Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

05.05.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
"Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum Museveni,
Kıymetli Misafirler,
Zat-ı Devletlerini, beraberinizdeki Sayın Bakanları ve seçkin heyet üyelerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Türkiye'ye hoşgeldiniz.
Türkiye ile Uganda arasında Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk resmi ziyareti gerçekleştiriyorsunuz. Sırf bu açıdan bile ziyaretiniz tarihi bir nitelik taşımaktadır.
Bugünkü verimli görüşmelerimizin, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki kuvvetli muhabbet hislerinin ve işbirliğimizin parlak geleceğinin en güzel nişanelerinden birini teşkil ettiğine inanıyorum.
En samimi arzum ve temennim, dostane bağlarımızı taçlandıran bu ziyaretinizle, ilişkilerimizin ve işbirliğimizin her alanda süratle kuvvetlenmesi, halklarımız arasında yeni ve kalıcı köprüler kurulmasıdır.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Büyük Göller Bölgesi'nin kalbinde yer alan, Afrika'nın öndegelen ülkesi Uganda'nın, Zat-ı Devletlerinin dirayetli önderliğinde hayata geçirdiği ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerini takdirle izliyoruz. Siyasi istikrarın tesisi yönündeki yapıcı gayretlerinizden memnuniyet duyuyoruz.
Aslında, refah için herşeyden evvel istikrar gerekiyor. İstikrarın sağlanması için de mevcut meselelerin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması, böylece işbirliği için sağlam bir zeminin tesis edilmesi öncelik taşıyor.
Bu çerçevede, Uganda'nın, özellikle son yıllarda, komşularıyla ilişkilerinde kaydettiği olumlu ve ümit verici gelişmeleri, başta Somali olmak üzere Doğu Afrika'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik değerli katkılarını takdire şayan buluyoruz.
Barış ve istikrar tesis edildikçe; Kıta genelindeki ve Doğu Afrika Topluluğu örneğinde olduğu gibi, bölgesel düzeydeki bütünleşme ve işbirliği hareketleri güçlendikçe, Afrikalı kardeşlerimizin daha parlak ve daha müreffeh yarınlara kavuşacaklarından şüphe duymuyoruz.
Aziz Dostum,
İlişkilerimizin ve işbirliğimizin son dönemde ulaştığı düzey fevkalade memnuniyet vericidir. İkili münasebetlerimizde "ilklerin" yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.
Ülkelerimiz arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen bu ilk ziyaretten birkaç ay önce, güzel başkentiniz Kampala'da ilk kez Büyükelçilik açtık. Uganda'nın da Ankara'da mukim bir Büyükelçilik açmasından memnuniyet duyacağız.
En kısa sürede, Türk Hava Yolları'nın da Türkiye ile Uganda arasındaki ilk doğrudan seferini yapacağını ümit ediyoruz.

Elbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu "ilkler", işbirliğimizin sürekli ve daimi bir gelişme sürecine girmesine imkan tanımaktadır.
Bugünkü faydalı ve verimli görüşmelerimiz, ilişkilerimizin her alanda en ileri noktaya taşınması istikametindeki ortak irade ve kararlılığımızı perçinlemiştir.
Mükemmel düzeydeki siyasi münasebetlerimize paralel olarak, ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanındaki işbirliğimize de şahsen büyük önem atfediyorum. İlişkilerimizi, enerji, inşaat, tarım, sağlık ve çevre başta olmak üzere, her alanda geliştirmek yönünde emsalsiz fırsatlar mevcuttur.
Bu çerçevede, iş dünyamızı ve sanayicilerimizi Uganda'da yatırım yapmaları için cesaretlendirmeye devam edeceğimden emin olabilirsiniz.
Zat-ı Devletlerinin de kıymetli teşvik ve katkılarıyla, ekonomik ve ticari işbirliğimizin kısa vadede müşahhas projelerle çeşitlilik ve derinlik kazanacağına samimiyetle inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Türkiye, Afrika ülkeleri ve halklarıyla yüzyıllardır dostane ilişkiler sürdürmüştür.
Türk milleti tarih boyunca Afrika milletlerine karşı her daim çıkar hesabına dayalı olmayan, samimi ve halisane muhabbet hisleri beslemiştir.
İşte tüm bunların neticesinde, Afrikalı kardeşlerimizin ve dostlarımızın da mümtaz katkılarıyla, bugün ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşımış bulunuyoruz.
Ancak, Türkiye-Afrika ilişkilerinin ulaştığı seviyeyi yeterli görmediğimizi bilhassa vurgulamak istiyorum.
Bugün bulunduğumuz merhale bir hedef değil, başlangıç noktasıdır. İşbirliğimizi dostluk, kardeşlik, karşılıklı saygı, egemenlik, bağımsızlık ve ortak yararlarımız temellerinde çok daha fazla güçlendirmek arzusundayız.
Emin olabilirsiniz ki, Afrika ile ilişkilerimizi adil, dengeli ve halklarımızın müşterek menfaatlerine hizmet edecek bir zeminde geliştirmek için kararlılıkla gayret göstereceğiz. İmkanlarımız ölçüsünde Afrika halklarının huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmalarımızı azimle sürdüreceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum,
Ziyaretinizin, uluslararası platformlardaki diyalog ve istişarelerimizin güçlendirilmesi bakımından da son derece zamanlı ve faydalı olduğu kanaatindeyim.
2009-2010 döneminde eşzamanlı olarak üstlendiğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği çerçevesinde sergilediğimiz yakın işbirliği ve dayanışma memnuniyet vericidir.
Bu yıl, Eylül ayında deruhte edeceğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Ekim ayında Uganda'ya devredecek olmamız da ayrıca sevindirici bir tesadüftür.
Takip eden dönemde de, başta Birleşmiş Milletler ve İslam Konferansı Teşkilatı olmak üzere, uluslararası sahnedeki işbirliğimizin güçlenerek devam edeceğinden şüphe duymuyorum.
Bu anlayışla, kadehimi Zat-ı Devletlerinin sağlık ve mutluluğuna, tüm Ugandalı dostlarımızın ve kardeşlerimizin esenlik ve refahına, ilişkilerimizin ve işbirliğimizin parlak istikbaline kaldırıyorum. "
Yazdır Paylaş Yukarı