Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Dimitri Medvedev ve Bayan Medvedeva Onuruna Verdikleri Resmi Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

12.05.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Dimitri Medvedev ve Bayan Medvedeva onuruna verdikleri resmi akşam yemeğinde yaptıkları konuşma aşağıda sunulmaktadır:

"Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum Medvedev,
Saygıdeğer Hanımefendi,
Kıymetli Konuklar,
Zat-ı Devletlerini, değerli eşinizi ve beraberinizdeki heyeti şahsım ve eşim adına en samimi duygularımla selamlıyorum. Türkiye'ye hoşgeldiniz.
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında bizleri Moskova'da büyük bir misafirperverlikle ağırlayan Devlet Başkanı Değerli Dostum Sayın Medvedev'i Türkiye'de görmekten mutluluk ve kıvanç duyuyorum.
Bu ziyaretimin güzel hatıra ve izlenimleri hafızalarımızda tüm canlılığını muhafaza etmektedir. Sizlerin de Türkiye'den benzer güzel hislerle ayrılacağınızı ümit ediyorum.
Türkiye'yi ziyaretinizin, diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 90. yıldönümünde gerçekleştirilmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz.
Ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu tarihi ziyaretin, ilişkilerimize yeni ve kuvvetli bir ivme kazandıracağına, çok boyutlu ortaklığımızı ileriye taşıyacağına, keza bölgesel ve uluslararası konulardaki istişarelerimizi pekiştireceğine samimiyetle inanıyorum.
Gelecek sene de, Türk-Rus dostluğunun temel belgesi olan 16 Mart 1921 tarihli Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması'nın 90.yıldönümünü kutlayacağız.
Türk-Rus ilişkilerinde yeni bir dönemin açılmasını sağlayan bu iki önemli olay, zor zamanlarda dayanışma içinde olan iki ülkenin ve halkın geçmişinde hatırlanması gereken mihenk taşlarıdır.
Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum,
Rusya, aynı coğrafyayı paylaştığımız, köklü bir tarihe ve kültürel mirasa sahip olduğumuz mühim bir komşumuz ve dostumuzdur.
İlişkilerimiz tarihin kimi dönemlerinde, tüm dünya devletleri arasında olduğu gibi, zaman zaman rekabet ve çatışmanın hakim olduğu merhalelerden geçmiştir.
İstiklal harbimiz sırasında olduğu gibi, dayanışmanın öne çıktığı dönemler de mevcuttur. Türk halkı, milli mücadele yıllarımızda Rus halkı tarafından gösterilen müzahereti unutmamıştır.
Ancak, şüphesiz, komşu olmaktan kaynaklanan yakınlığımız, tarih boyunca siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizin en güçlü temelini oluşturmuştur.

Bugün, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki komşuluk hukukunu, elbirliğiyle ve karşılıklı gayretlerimiz neticesinde çok boyutlu güçlendirilmiş ortaklık seviyesine taşımış olmaktan sevinç ve gurur duyuyoruz.
Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum,
İlişkilerimizin ve her alandaki işbirliğimizin karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatlerimiz temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini ve derinleştiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir.
Avrasya coğrafyasında, barış, istikrar ve güvenliğin timsali haline gelen ülkelerimiz arasındaki verimli işbirliği artık örnek bir nitelik kazanmıştır.
Bölgemizde kalıcı barışın ve istikrarın tesisi için Türkiye ve Rusya'nın ortak çabalarının elzem olduğu herkes tarafından teslim edilmektedir.
Bu çerçevede, bugün gerçekleştirdiğimiz fevkalade faydalı görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası pek çok meseleye yaklaşımlarımızın büyük oranda örtüştüğünü memnuniyetle müşahede ettim.
İlişkilerimizin geleceği açısından bir yol haritası hüviyetindeki Ortak Deklarasyonu, Zat-ı Devletleri ile birlikte geçtiğimiz yıl Moskova'yı ziyaretim sırasında imzalamıştık.
Bu süreç zarfında Ortak Deklarasyonun olumlu neticelerinin alındığını görmek işbirliğimizin geleceği bakımından ümit ve güven vericidir.
Son dönemde imzalanan çok sayıda anlaşma, dayanışmamızın daha da çeşitlendirilmesine yönelik kararlı adımlarımız ve ziyaretiniz vesilesiyle kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi bu olumlu neticelerin örneklerini teşkil etmektedir.
Ayrıca, Üst Düzey İşbirliği Konseyi kapsamında çalışmalar yapmak üzere toplanacak olan "Toplumsal Forum"un da halklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız arasındaki mevcut anlayışı daha da geliştireceğine ve verimli bir diyalog ortamı sağlayacağına inanıyorum.
Hızla gelişen ve çeşitlenen ticari ve ekonomik ilişkilerimiz ülkelerimizi ve halklarımızı yakınlaştıran bir başka önemli unsurdur.
2008 yılında ikili ticaret hacmimiz 38 milyar dolar gibi rekor bir düzeye ulaşmış, Türkiye ve Rusya önemli ekonomik ortaklar haline gelmişlerdir.
Hatta Rusya 2008'de Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmuştur.
2009 yılında küresel ekonomik ve mali krizden etkilenen ticari ilişkilerimizin, 2010 yılının ilk aylarından itibaren süratli bir toparlanma sürecine girmiş olması sevindiricidir.
Bu sağlam zeminden hareketle, önümüzdeki beş yıl içinde, Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.
Moskova başta olmak üzere, Rusya'nın birçok bölgesinde çok sayıda proje gerçekleştirmiş olan Türk müteahhitlik firmalarına gösterilen teveccüh de bizleri gururlandırmaktadır.
Karşılıklı yatırımlardaki artış ekonomik işbirliğimizi perçinlemektedir.
Ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz temasların ve imzalanan anlaşmaların ekonomik ve ticari işbirliğimizi yeni bir boyuta taşıyacağına inanıyorum.
Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum,
Halklarımız arasındaki ilişkiler ve karşılıklı etkileşim, komşuluk hukukumuzun tabii bir neticesi olarak daima yoğun ve üst düzeyde olmuştur.
Bizi birbirimize yakınlaştıran pek çok unsur arasında insani ve kültürel ilişkiler önemli bir yer tutmaktadır.
Son dönemlerde artan kültürel faaliyetlerimiz, ortak kültür mirasımızın en nadide unsurlarının sergilenmesine imkan tanımaktadır.
Bu bağlamda, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 90. yıldönümü şerefine Topkapı Sarayı'nda açılan Kremlin Sergisi ve Kremlin Sarayı'nda açılacak olan Topkapı Sergisi kültürel zenginliğimizin tüm ihtişamıyla gözler önüne serilmesini sağlamaktadır.
Rus klasik balesi ve müziği Türkiye'de yakından tanınmakta, Rus edebiyatçıların ölümsüz eserleri halkımız tarafından beğeniyle okunmaktadır.
Bugün pek çok Türk ailesinin kütüphanesinde Puşkin'in, Dostoyevski'nin, Tolstoy'un ve daha nice Rus yazarlarının ve şairlerinin kitapları bulunmaktadır.
Bugün Zat-ı Devletlerini misafir ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün duvarlarını ortak kültür değerimiz olan Osmanlı Saray ressamı Ayvazovski'nin tabloları süslemektedir.
Rusya'da Türkoloji kürsüleri ve Türkiye çalışmaları ezelden beri güçlü olmuştur. Türkiye'de de gençlerimizin Rusça öğrenme ve Rusya'yı daha iyi tanıma arzusunun giderek artması Türk üniversitelerini de bu konuda adımlar atmaya teşvik etmektedir.
Son dönemde bazı Türk üniversitelerinde Rusya kürsüleri açılmıştır. Ziyaretiniz vesilesiyle açılışı yapılan "Rusya Çalışmaları Merkezi" de bunun son örneklerinden biridir.
2009 yılındaki ekonomik krize rağmen, her yıl Türkiye'yi tercih eden 3 milyon civarındaki Rus turist sayısında düşüş yaşanmaması da Rus dostlarımızın ülkemize yönelik teveccühlerini göstermesi açısından sevindirici bir unsurdur.
Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum,
Muhterem Hanımefendi,
Ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu güçlendirilmiş ortaklığın daha da derinleşmesine katkıda bulunacağından emin olarak, kadehimi Zat-ı Devletlerinin ve eşinizin sağlık ve mutluluğuna, Türk ve Rus halklarının kadim dostluğuna, Rus halkının esenliğine ve refahına, işbirliğimizin istikbal vadeden geleceğine kaldırıyorum."
Yazdır Paylaş Yukarı