Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Susılo Bambang Yudhoyono ve Bayan Bambang Yudhoyono Onurlarına Verdikleri Resmi Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

30.06.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum Yudhoyono,
Muhterem Hanımefendi,
Sayın Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı,
Değerli Bakanlar,
Muhterem Misafirler,
"Selamat datang" (hoşgeldiniz) diyerek sözlerime başlamak istiyorum.
Zat-ı Devletleri Aziz Dostumu, muhterem eşinizi ve heyetinizin seçkin üyelerini Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet ve kıvanç duyuyorum.
Endonezya'dan ülkemize Cumhurbaşkanı düzeyindeki son ziyaret bundan tam çeyrek asır önce gerçekleşmişti. Bu itibarla, ülkemize yapmakta olduğunuz bu ziyaretin tarihi bir anlam ve önem taşıdığı kanaatindeyim.
Dost ve kardeşler arasında çeyrek asır hiç şüphesiz uzun bir süredir.
Ancak, gerek dün Ankara, gerek bugün İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz fevkalade faydalı, verimli ve kapsamlı görüşmelerin, ilişkilerimizin ve işbirliğimizin istikbal vaad eden geleceğine güven ve ümitle bakmamıza imkan tanıdığına yürekten inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum,
Endonezya ile dostluk bağlarımız yüzyıllar öncesine uzanmaktadır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ile Açe (Aceh) Sultanlığı arasında kurulan dostluk ilişkileri bugüne kadar sarsılmadan, daha da güçlenerek devam etmiştir.
Ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk'ün Endonezya halkı tarafından yakından tanındığını ve Endonezya'nın kurtuluş mücadelesi için bir ilham kaynağı olduğunu bilmek de bizleri mutlu etmektedir.
Daha önce birçok defa ziyaret etmiş olduğum ülkenizin doğal güzelliklerinin, eşsiz kültürel zenginliğinin ve insanlarınızın canayakınlığı ve misafirperverliğinin bende bıraktığı izleri ve güzel anıları halen tüm canlılığıyla muhafaza etmekteyim.
Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen, sadece tarihi ilişkilerimizin ve aramızdaki sarsılmaz dostluk hislerinin gücü değil, paylaştığımız demokrasi, çoğulculuk, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerler de Türkiye ve Endonezya'yı birleştirmektedir.
Uluslararası ilişkilerde sorunların barışçıl yöntemlerle ve uzlaşıyla çözümü yönünde izlediğiniz politikalar da Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin yaklaşımlarıyla tamamen örtüşmektedir.
Bu açıdan, Endonezya'yı Asya'daki önemli bir ortağımız olarak görüyor, ilişkilerimizi ve işbirliğimizi her alanda daha da geliştirmeyi samimiyetle arzu ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum,
Endonezya'nın son yıllarda gerek demokrasinin güçlendirilmesi gerek ekonomik kalkınma alanında kaydettiği gelişmeler her türlü takdire şayandır.
Buna paralel olarak, dost ve kardeş Endonezya'nın uluslararası planda önemli bir aktör olarak giderek ağırlık kazandığını ve güçlendiğini de memnuniyetle müşahede ediyoruz.
Türkiye de, stratejik konumu ve izlediği çok yönlü dış politikanın gereği olarak Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika'yla yakın ve yoğun ilişkilere sahiptir. Ayrıca, sanayi altyapısı ve gelişmişlik düzeyi ile Endonezya'nın bu geniş coğrafyaya açılımı bakımından elverişli bir üs olma konumuna sahiptir.
Öte yandan, bizim de Asya ile ilişkilerimiz süratle gelişmektedir. Bu bağlamda, kendimize çok yakın gördüğümüz Endonezya, bizim için Asya'ya, ASEAN Topluluğu'na açılma bakımından elverişli bir merkez olma niteliği taşımaktadır.
Değerli Kardeşim, Cumhurbaşkanı Yudhoyono ile yaptığımız içten ve verimli görüşmelerden çıkardığım sonuç, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin örnek bir merhaleye ulaştırılması için gerekli potansiyel ve iradenin mevcut bulunduğudur.
Türkiye'nin stratejik konumu, Endonezya'nın ASEAN Topluluğu'ndaki lider rolü bu bağlamda belirleyicidir.
Dolayısıyla, bölgelerinin güçlü ve etkin ülkeleri olan Türkiye ve Endonezya'nın, biraraya geldikleri ve işbirliğini derinleştirdikleri ölçüde, gücümüzün katlanarak artacağına inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum,
Muhterem Hanımefendi,
Değerli Misafirler,
Türkiye'ye yapmakta olduğunuz, uzun zamandır beklenen bu ziyaretin, ilişkilerimizde bir dönüm noktası teşkil edeceğine ve ileriye dönük işbirliğimize yön vereceğine olan inancım tamdır.
Sözlerime son verirken, Zat-ı Devletlerine ve muhterem eşinize şahsım ve eşim adına sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş Endonezya halkına esenlik ve refah diliyor, ülkelerimiz arasındaki kalıcı dostluk, kardeşlik ve işbirliği ilişkilerinin parlak geleceğine olan inancımı yineliyorum.
Yazdır Paylaş Yukarı