Türk - Nijerya İş Forumu'nda Yaptıkları Konuşma

09.07.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Değerli Dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan,
Değerli Bakanlar,
Milletvekilleri,
Türkiye'nin ve Nijerya'nın Değerli İş Adamları,
Sözlerime başlamadan önce, hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum ve Türk halkının da selamlarını buradan takdim ediyorum. Yine sözlerimin başında Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum Goodluck Jonathan'a teşekkür ediyorum ve aynı zamanda tebrik ediyorum.
Dün D-8 ülkelerinin zirve toplantısını Nijerya büyük bir başarıyla organize etti ve 8 ülke arasında ekonomik işbirliğinin, ticaret işbirliğinin gelişmesi için çok güzel fikirler ifade edildi ve bunlarla ilgili alınması gereken tedbirleri konuştuk.
D-8 ülkeleri dediğimde aslında, büyük bir nüfusu kaplıyor. 950 milyon nüfusu kaplayan bir organizasyon. Böyle büyük bir organizasyonun zirve toplantısını Nijerya çok başarıyla organize ettiği için, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum.
Eminim ki, dönem başkanı oldukları süre içerisinde de alınan kararların uygulanması yönünde kendileri çok iyi bir yönetim sergileyeceklerdir. Yine kendilerine teşekkür ediyorum; bize, buraya geldiğimiz andan itibaren gösterilen çok dostane, kardeşçe, sıcak, misafirperverlik için. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, benim davetimi de Sayın Cumhurbaşkanı kabul ettiler ve biraz önce kendisinin de burada ifade ettiği gibi, biz de kendisini Türkiye'de aynı şekilde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyacağız.
Nijerya, Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi. 150 milyon nüfusu olan, çok büyük doğal kaynakları olan, çok dinamik, güçlü bir silahlı kuvvetleri olan, büyük bir ülke. Böyle büyük bir ülkeyle Türkiye arasındaki ilişkilerin her bakımdan gelişmesine çok önem veriyoruz.
Türkiye de bölgesinin en önemli ülkelerinden birisidir. 71 milyon nüfusumuz var. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisiyiz, dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz. Türkiye'nin Silahlı Kuvvetleri çok güçlüdür. Dolayısıyla iki ülke arasında çok büyük işbirliği potansiyeli vardır. İşte bu büyük işbirliği potansiyelini harekete geçirmek için ve her iki ülkenin halkları çıkarına bunu gerçekleştirmek için, bugün çok güzel görüşmeler yaptık, Sayın Cumhurbaşkanı'yla.
Ticaretimizi, yatırımları geliştirmek, savunma sanayiinde işbirliği yapmak, özellikle enerji konusunda beraber çalışmak, -enerji konusu deyince, elektriğin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz- bu konularda ortak çalışmak, gaz çevrim santrallerinin kurulması gibi konularda müşterek çalışmalar yapmak, bunlar hep tespit ettiğimiz, öne çıkarttığımız alanlar. Ayrıca çok büyük tabii ki alt yapı ihtiyaçları var Nijerya'nın. Bu ülkenin, büyük nüfusu ve çok büyük tabii ki beklentileri var. Bu konularda da hep beraber çalışma konusunda karar kıldık.
Değerli İş Adamları,
Aslında Türkiye'nin sadece Nijerya'ya değil, Afrika'ya çok büyük ilgisi vardır. Afrika'ya olan ilgisi ekonomik ilişkilerin ötesinde, önce insani duygulara dayanan ilgidir. Ta Osmanlı İmparatorluğu döneminde zaten Nijerya ile, o zaman Nijerya'nın yerinde olan, insanlarla, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerinde olan o zamanki Osmanlı İmparatorluğu, onlar arasında zaten çok dostane samimi ilişkiler kurulmuştur. Türklerin daima Afrika'ya karşı çok insani ilgileri ve sorumluluk duyguları vardır.
Biz şuna inanıyoruz ki: Dünyada barış ve huzur olacaksa, kuzey ve güney arasındaki bu eşitsizlik ve bu dengesizliğin muhakkak giderilmesi gerekir. Dünyanın bir tarafında insanlar istediği gibi harcayıp, istediği gibi hayatın zevkini alırken; dünyanın başka bir tarafından, insanların, açlıkla, hastalıkla, eğitimsizlikle, bunlarla uğraşması ve bunlarla büyük bir mücadele vermesi, milyonlarca insanın bugün çok önemsiz sebeplerle hayatını kaybediyor olması, dünyanın tahammül edebileceği bir şey değildir. O bakımdan Türkiye, her platformda Afrika'ya karşı sorumluluğunu ifade eder ve dünyayı Afrika'ya karşı daha duyarlı olmaya çağırır.
Muhakkak ki, Afrika'nın kalkınması için önce ekonomik ve sosyal atılımlar gerekmektedir. Ekonomik kalkınma da sadece ticarette olmaz. Onun için biraz önce konuşmacıların da ifade ettiği gibi, sadece ticaret değil, bunun yanında yatırımlar da çok önemlidir. Bugün sabahtan beri sizler, Türk ve Nijeryalı iş adamları, sanayiciler, yatırımcılar, karşılıklı görüşmelerde bulundunuz. Bu görüşmelerinizin içinde, bir kısmı ticaret, bir kısmı ise yatırımlardır. Türk iş adamlarına özellikle buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum ki; Nijerya'da güzel ortaklar seçin ve buraya yatırım yapın. Bir ülkeye yapılacak en büyük katkı da, o ülkede ekonomik faaliyet göstermektir. Ekonomik faaliyet gösterilirken, yatırımlar olurken, iş sahaları oluşturulur, istihdam oluşturulur, teknoloji transferi oluşturulur. Türkiye'nin çok büyük teknolojik gücü vardır. Türkiye'nin ihracatının çok büyük bir kısmının Avrupa'ya olduğunu ve Avrupa'ya satılan malların kalitesini ve sanayi ürünü olduğunu düşündüğümüzde, Türkiye'nin gücünü en iyi anlarsınız.
Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon dolara yaklaştı, harcama paritesine göre. Dolayısıyla büyük bir güç var. Bu teknolojimizi buralara transfer etmek istiyoruz. Tekrar altını çiziyorum; sadece mal satmak, sadece ticaret değil, tabii bu da güzel bir şey. Ama yatırımlara da çok önem veriyoruz. Ticaret deyince de şunun altını çizmek isterim: Burada da dengeye çok önem veririz. Bakın bundan 10 sene önce Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret 26 milyon dolardı. Ama bunun 23 milyon doları Türkiye'nin ihracatıydı. 10 sene sonra, aramızdaki ticaret hacmi 800 milyon doları geçti ama, bunun 600 milyon dolarına biz sizden LNG alıyoruz, yani siz bize satıyorsunuz.
Şimdi burada gördüğünüz gibi, sadece tek taraflı olmasını istemeyiz. Sizin petrol ihraç edebilir ülke olarak rafineriler kurmanızı ve sadece ham petrol değil, işlenmiş petrol ve petrol ürünleri satmanızı da doğrusu çok isteriz. Onun için işte yatırımlara çok çok önem veriyoruz. Enerji alanı birinci, çok geniş bir alan. İkincisi, inşaat alanı.
Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum Jonathan,
Değerli Nijeryalı İş Adamları,
Türkiye dünyanın en büyük müteahhitlik firmalarını bünyesinde barındıran bir ülkedir. Dünya Müteahhitler Birliği'nin listesinde 225 tane firma vardır. Bunun 31 tanesi Türkiye'ye aittir. Yani dünyanın 2. büyük müteahhitleri Türklerdir. Dünyanın her tarafında çok başarılı işler yaparlar. Şimdiye kadar 160 milyar dolarlık proje tamamladılar; Rusya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Asya'da, Orta Asya'da. Ve süratli yaparlar ve fiyatları da rekabetlidir. İnanıyorum ki, Türkiye ile Nijeryalı müteahhitler, iş adamları, bir araya geldiğinde, çok güzel işler yapacaklardır.
Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar teşekkür ediyorum, hepinizi buraya davet ettiği için ve teşvik ettiği için. Yine eğitim konusunda, sağlık konusunda, bütün bu konularda da yapılacak işler vardır ve yapılmaktadır. Ama bunlara ticari bakmıyoruz. Eğitim konusundaki ve sağlık konusundaki işler ticari değil, bunlar yine sosyal sorumluluk duygusu içerisinde yaptığımız faaliyetlerdir. Nijerya'da çok sayıda Türk okulunun burada çok takdir edildiğini, bir üniversitenin kurulduğunu memnuniyetle görüyorum. Bütün bunlar iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha yakınlaştıracaktır.
Kıymetli İş Adamları,
Devlet adamları olarak bizim görevimiz, size fırsat vermektir. Yani sizin güzel bir şekilde çalışabileceğiniz iklimi oluşturmaktır. Biz bu güzel iklimi oluşturalım ki, siz o zaman güzel meyveler yetiştirin, güzel başarılar elde edin. Biz işte bunun için bugünkü toplantımızda, yine Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum ve bakanlarla yaptığımız toplantıda, şu karara vardık: En kısa zaman içerisinde bütün bu tespit ettiğimiz alanlar konusunda birçok anlaşmalar imzalayacağız; ticari konularla, savunma konularıyla, diğer başka konularla, yatırımların teşviki konusunda, vergi muafiyetleri konularında, yine havayolları ulaşımı konusunda. Bunlar kısa süre içerisinde tamamlanacak ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sene içerisinde Türkiye'ye yapacağı ziyarette de bunların anlaşmalarını hep karşılıklı onaylayacağımızı ümit ediyorum.
Bunlar sizin yolunuzu döşemektir. Yani biz şimdi sizin önünüze güzel yol inşa ediyoruz ki, Nijeryalı ve Türk iş adamları, bu yolda yürüsünler ve çok güzel hedeflere ulaşsınlar diye. Sizin daha çok iş yapmanız, daha çok ticaret yapmanız, daha çok yatırım yapmanız, bizleri hep mutlu edecektir.
Bir kez daha hiç ayırım yapmadan, Türk ve Nijeryalı iş adamlarına, sanayicilere, yatırımcılara, hep çağrıda bulunuyorum: Çok çalışın, çok uğraşın, biz sizi teşvik ediyoruz, bunun en açık belirtisi de iki cumhurbaşkanının buraya gelip sizlere hitap etmesidir. Bunu eminim ki, bunu sizler çok takdir ediyorsunuzdur.
Tekrar hepinize başarılar diliyorum ve bir kez daha Değerli Dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan'a çok çok teşekkür ediyorum.
Yazdır Paylaş Yukarı