Slovenya Cumhurbaşkanı Sayın Danilo Türk Tarafından Onurlarına Verilen Resmi Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma

14.07.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum Danilo,
Muhterem Hanımefendi,
Kıymetli Misafirler,

Zat-ı Devletlerini bir seneyi biraz aşan bir süre zarfında üç kez Türkiye'de misafir ettikten sonra, bu kez Slovenya'ya resmi ziyarette bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Karşılıklı bu sık ziyaretlerimiz ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin ulaştığı en üst seviyenin bir göstergesidir.

Ziyaretimin, dost ve müttefik ülkelerimiz arasında her alanda mükemmel seyretmekte olan mevcut ilişkilerin ve başta Avrupa Birliği olmak üzere, uluslararası sahnedeki yakın diyalog ve işbirliğimizin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesine katkıda bulunacağına eminim.

Slovenya'nın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana her alanda gösterdiği olağanüstü gelişmeyi büyük takdirle izliyoruz.

AB, NATO ve son olarak da OECD üyesi olan Slovenya'nın gerçekleştirdiği bu dinamik ve süratli dönüşüm, diğer bölge ülkeleri için örnek teşkil etmektedir.

Güzel ülkeniz, son yıllarda kaydadeğer uluslararası sorumluluklar da üstlenmektedir. Nitekim, Slovenya'nın Avrupa Birliği, AGİT ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlıkları sırasında sergilediği başarı büyük takdir toplamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Muhterem Misafirler,

Türkiye ile Slovenya Balkanlarda ortak tarih ve kültürden beslenen mukayeseli üstünlüklere sahip iki ülkedir. Bu üstünlükleri aynı potada eritmemiz, Balkanların güvenliği ve istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci Zirvesi'ne iştirakiniz ve ülkenizin GDAÜ üyesi olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

Bu vesileyle, Mayıs 2009'daki resmi ziyaretiniz öncesinde, Nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Medeniyetler İttifakı Forumu sırasındaki değerli katkılarınız için de bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim.
Zat-ı Devletlerinin uzun yıllara dayanan Birleşmiş Milletler tecrübesi ve bu alandaki şahsi çabalarınızın, kültürlerarası ortak bir saygı ve anlayış birliği sağlanması hedefine ulaşılmasında son derece kıymetli olduğu inancındayım.

Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de, ikili ilişkilerimizin çok daha ileri bir merhaleye ulaşması için atabileceğimiz ilave adımları ele almaktan ve bölgemizin barış, istikrar ve refahı için elbirliğiyle yapabileceklerimiz hakkında istişarelerde bulunmaktan büyük mutluluk duydum.

Çoğulcu demokrasiye olan bağlılığımız, hukukun üstünlüğü, insan hakları ile düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı, kadın-erkek eşitliği, şeffaflık, hesapverebilirlik ile serbest piyasa ekonomisine olan inancımız, ülkelerimizi, sadece ortak bir coğrafyada değil, ortak değerler etrafında da birleştirmektedir.

Bu bağlamda, Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılarının bütün Balkan ülkelerine teşmili fevkalade önemlidir.

AB'nin ve NATO'nun Balkanların tamamını kapsayacak şekilde genişlemelerinin sağlayacağı istikrar ve refah şüphesiz tüm Avrupa ailesinin menfaatinedir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum Danilo,

Dostumuz ve müttefikimiz Slovenya'nın AB üyelik sürecimize verdiği desteğe müteşekkiriz. Öncülüğünü Zat-ı Devletlerinin yaptığı bu paha biçilmez desteğin güçlenerek devam edeceğine olan inancım tamdır.

AB üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefidir. Tam üyelik hedefimize alternatif olabilecek herhangi bir düşünceyi kabul etmemiz mümkün değildir.

AB'nin Türkiye'ye yönelik mevcut yaklaşımı, kendi imajını da gölgelemektedir. Halbuki, uluslararası camia, küresel planda daha güçlü bir AB'ye ihtiyaç duymaktadır. AB'ye bu misyonunda en önemli katkıyı da şüphesiz Türkiye yapacaktır.

Değerli Konuklar,

Türkiye ile Slovenya arasında mevcut olan samimi dostluğun siyasi, ekonomik, ticari, toplumsal ve kültürel alanlar başta olmak üzere, turizm dahil, geniş bir yelpazede geliştiğini görmek bizleri fevkalade memnun etmektedir.

Bilhassa, ekonomik ve ticari ilişkilerimizde hızlı ilerlemeler sağlanmaktadır. Beraberimde gelen Türk iş dünyasının seçkin temsilcilerinin bugün ve yarın Sloven karşıtlarıyla bu doğrultuda gerekli temasları gerçekleştirmekte olduklarını biliyorum.
Ancak, ticaret ile birlikte karşılıklı yatırımlarımızı da arttırmalıyız. Türk ve Sloven şirketlerinin Balkanlardaki mukayeseli üstünlüklerinin birbirini tamamlayıcı özellikleri dikkate alındığında, iki ülkenin güçbirliği yapabilecekleri pek çok sektör olduğu ortaya çıkmaktadır.

Üstelik, gerçekleştirilecek ortak girişimler Türk ve Sloven halkları kadar, Balkanlardaki komşularımızın da yararına olacaktır.

Öte yandan, ülkenizde kurulu Avrupa-Akdeniz Üniversitesi (EMUNI- Euro-Mediterranean University) Slovenya ile bilimsel ve kültürel alandaki ilişkilerimizde önemli bir halkayı teşkil etmektedir.

İki ülke arasında son dönemde yoğunlaşan ilişkiler, etkilerini kültürel alanda da güçlenerek hissettirmektedir.

Türk sanatına ve sanatçılarına, edebiyatına, sinemasına ve müziğine Slovenya'da artan şekilde ilgi duyulduğunu memnuniyetle öğrendim. Ayrıca, ülkenizde düzenlenen önemli sanatsal etkinliklerde Türk sanatçılarının katıldıklarını ve Türk sanat eserlerinin de yer aldığını biliyorum.

Netice olarak, ikili ilişkilerimizin temelini teşkil eden tüm bu güçlü bağlar, çok taraflı konularda da ortak anlayışa sahip olmamıza imkan tanımaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum Danilo,
Muhterem Hanımefendi,
Kıymetli Misafirler,

Bu düşüncelerle, şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyor, kadehimi Zat-ı Devletlerinin ve eşinizin sağlık ve mutluluğuna, Sloven halkının esenlik ve refahına, dostluk, işbirliği ve ittifak ilişkilerimizin parlak geleceğine kaldırıyorum.
Yazdır Paylaş Yukarı