KİTAPLAR

Fotoğraf Galerisi

Video Galeri

Günün Fotoğrafı

 

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz Mezuniyet Töreninde Konuştu

30.07.2022
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz Mezuniyet Töreninde Konuştu

Sayın 11. Cumhurbaşkanımız, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Saygıdeğer protokol mensupları, Değerli konuklarımız, Basınımızın kıymetli mensupları, Üniversitemizin yüz akı akademik ve idari personelimiz ve çok değerli, kıymetlimiz, göz bebeğimiz mezunlarımız.

Üniversitemizin Sümer Kampüsünde gerçekleştirmekte olduğumuz Abdullah Gül Üniversitesi 5. Dönem Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet törenimize hoş geldiniz.

Bugün aynı zamanda 1974 Kıbrıs Barış Harekatımızda Kıbrıslı Türk kardeşlerimizi esaretten kurtaran ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına vesile olan İkinci Harekatımızın da başlangıcının yıldönümü.  Bu vesileyle aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarak konuşmama başlamak istiyorum.

Şu noktayı öncelikle belirtmek isterim ki, Abdullah Gül Üniversitesi, gelişen teknolojiler ve toplumsal değişimlerle, özellikle Pandemi sonrasında dünyada ve ülkemizde yüksek eğitim sisteminde meydana gelen ve halen gelmekte olan muazzam değişimleri önceden öngörebilmiş az sayıda kurumdan biridir.

AGÜ, başta eğitim süreçleri olmak üzere, araştırma ve toplumla etkileşim dahil bütün süreç ve faaliyetlerini yeniden tasarlamış, vizyoner ve lider bakış açısıyla oluşturduğu yeni nesil üniversite modelini başarıyla uygulamış; sonuçta bugün yuvadan uğurlamakta olduğumuz 5. Dönem mezunlarıyla birlikte, haklı bir gurur duygusunu yaşamakta olan, çok özel nitelikli bir akademik kurumdur.

AGÜ’nün özgün niteliği, kurum içinde kültürümüzün derinliklerine işlemiş olan, yenilikçi, özgürlükçü, hoş görülü, değişimlere açık, vizyoner ve lider yapısıdır.  AGÜ bu nitelikleriyle, henüz çok genç bir üniversite olmasına rağmen, yükseköğretim sisteminde ulusal ve uluslararası boyutta pek çok yeniliğe imza atan ve çoğu zaman liderlik eden bir akademik kurum olmayı başarabilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar.

Pandemi süreci öncesinde tüm dünyada yükseköğretim sistemleri iki temel nedenden dolayı ciddi boyutta eleştiriliyordu.  Bunlardan birincisi yükseköğretimin aşırı yüksek maliyetlerle işleyen yapısı ve toplumlara oluşturduğu büyük finansal yükle ilgiliydi.  Pek çok ülkede yükseköğretim sistemlerinin yarattığı değer (ki bu değer eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim faaliyetlerinin sonucunda oluşan çıktıların toplamı olarak anlaşılmalıdır), işte bu çıktıların toplam değeri yükseköğretim sisteminin oluşturduğu maliyetleri gerçekten karşılıyor mu şeklinde ciddi sorgulama süreçleri ortaya çıkmıştı.  Kısaca tüm dünyada yükseköğretimin gereğinden fazla pahalı ve maliyetli bir sistem haline geldiği düşüncesi hakim olmaya başlamıştı.

İkinci önemli eleştiri konusu ise sistemin iş dünyasından, sivil toplumdan ve toplumun diğer bileşenlerinden, bu paydaşların sorunlarından ve beklentilerinden uzak, kendi içine kapalı bir işleyiş yapısında olduğu şeklindeydi.  Gerek ürettiğimiz mezunların gerekse araştırma çıktılarımızın toplumun kritik ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak nitelikte olduğu düşüncesi her ortamda yüksek sesle belirtilir olmuştu.

AGÜ’nün kuruluşu aslında her iki eleştirinin de tüm dünyada güçlü bir şekilde seslendirildiği ve tartışıldığı bir döneme denk geldi.  Ve AGÜ bütün bu eleştirileri karşılayacak bir anlayışla, toplumun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan yeni üniversite modelini oluşturmak ve dünyaya tanıtmak misyonuyla kuruldu.  Büyüklükten, yayılmaktan, kantiteden ziyade; kaliteyi ve odaklanmayı ön plana alan, ortaya koyduğu her faaliyette toplumun kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamayı önceleyen faklı bir üniversite modeli bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Pandemi döneminde yaşadıklarımız bize hem AGÜ’nün kuruluş vizyonunun ne kadar haklı ve yerinde olduğunu, hem de yükseköğretim dünyasında Pandemi sonrasında oluşmaya başlayan yeni rekabet süreçlerinde AGÜ’nün rolünün önemini göstermiş oldu.  Pandemi öncesinde bizler uzaktan eğitimin önemli olduğunu ve yakın gelecekte kurum olarak bu konuda sistemler oluşturmamız gerektiğini tartışırken, Pandemi ve ilgili kısıtlamalar başlar başlamaz sadece üç gün içinde yüzde yüz uzaktan eğitime başarıyla geçen bir kurum olduk.  Ve bu süreçte gördük ki, uzaktan eğitim artık yükseköğretim süreçlerinin kaçınılmaz bir unsuru olacaktır.

Başta yeni hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan çevrimiçi iletişim platformları, ayrıca sanal gerçeklik ve hatta artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler olmak üzere, pek çok teknolojik ilerleme uzaktan eğitim imkanlarını ve kalitesini derslik ve laboratuvar ortamında yapılan yüz yüze eğitimden dahi daha kaliteli bir düzeye getirme yolunda hızla ilerliyor.  AGÜ kampüs ortamında öğrencilerinin yalnız dersliklerde, laboratuvarlarda ve stüdyolarda değil, aynı zamanda sosyal etkileşimler içinde akranlarından da çok değerli bilgi ve tecrübeleri edindikleri gerçeğinin bilincinde olarak, yüz yüze ve uzaktan eğitim modelini birleştiren yeni hibrit eğitim modeliyle ve yenilikçi anlayışıyla, bugün tüm dünyada takdir görmeye ve örnek alınmaya devam etmektedir.

Bu gelişmeler kolaylıkla göz ardı edilecek gelişmeler değildir.  Bu gelişmeler aslında artık yükseköğretimde rekabetin bütün dünya ölçeğinde oluşacağını, Türkiye ya da dünyanın herhangi bir yerindeki milyonlarca öğrenciye dünyanın en saygın akademik kurumlarının, öğrencinin bulunduğu yerde eğitim hizmeti sunabileceği anlamına gelmektedir.  Üstelik bu hizmetler bugün bildiğimiz rakamlardan çok daha ucuz maliyetlerle sağlanabilecektir.  Bu tür eğitim hizmetlerini koordine ederek kendilerine alan yaratmaya çalışan pek çok global nitelikli özel şirketin de hızla büyümekte olduğunu ve sisteme dahil olmaya, hatta domine etmeye çalıştığını şimdiden görmekteyiz.

Bu gelişmeler ülkemizdeki bütün üniversiteler için ciddi bir rekabet, hatta varoluş meselesidir.  Biz kendimiz, kendi öğrencilerimize ve dünyanın her yerindeki potansiyel öğrencilere en iyi eğitim hizmetini sunamazsak, yakın zamanda ülkemizde neden bu kadar çok üniversiteye ihtiyaç duyulduğu sorgulanmaya başlayacaktır.  Kendi çocuklarımız dünyanın saygın üniversitelerinden hatta özel şirketlerden eğitim hizmeti almayı tercih ederken, ülkemizdeki üniversitelerin varlık nedeni sorgulanmaya başlayacaktır.

Bugün dahi aslında ülkemizdeki üniversiteleri böylesine şiddetli bir rekabetten koruyan asıl unsur, Yüksek Öğretim Kurulumuz şemsiyesi altındaki sistemi düzenleyen mevzuattır.  Mevcut mevzuat, uluslararası serbest ticaretin önünde engel olarak zaman zaman kullanılabilen gümrük vergileri ve kısıtlamaları benzeri bir yapıdadır ve dış rekabetin ülkemiz sistemine penetrasyonunu koruyucu bir kalkan gibi engellemektedir. Ancak, unutulmamalıdır ki Yükseköğretim sistemimiz karşısında uluslararası rekabet hızla gelişmektedir ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması sonucu engeller ortadan kalktığı taktirde güçlü bir şekilde varlığını ortaya koyacaktır.

Bu gelişmelerle birlikte, dünyada gelişen koşullar aslında yükseköğretim sistemlerine çok önemli bir takım ek görevler de yükleme noktasına gelmiştir.  Bilindiği gibi, gelişen yeni teknolojilerle ortadan kalkacak, atıl duruma gelecek pek çok meslek grubunun varlığı, çeşitli platformlarda uzun zamandır tartışılmaktadır.  Bu meslek gruplarına ait insanların yeniden üniversite sistemine alınıp, farklı bilgi, yetenek ve yetkinliklerle donatılıp, yeniden üretim süreçlerine dahil edilmesi ihtiyacı da belirgin bir şekilde oluşmaktadır.  Bu da tüm dünyada üniversitelerin Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin herhangi bir Fakülteden çok daha büyük ve önemli operasyonlar haline gelebileceğine işaret etmektedir.

Benzer şekilde, bugün yuvadan gönderdiğimiz mezunlarımız da profesyonel hayatları boyunca sık sık üniversitelerine dönüp artan bir hızla gelişen teknolojiler ve yenilikler konusunda kısa dersler alıp Yaşam Boyu Eğitim sisteminden faydalanmak durumunda olacaklardır.  Mevcut sistem bu yeni beklentileri karşılamak için ciddi boyutta yapısal ve kültürel değişimden geçmek zorunluluğuyla karşı karşıyadır.  Kimi üniversitelerimiz bu gelişmeleri daha hazırlıklı bir şekilde karşılarken, diğerlerinin de sorunlar ortaya çıktıktan sonra çözümler aramaya başladığına ve önemli sıkıntılar yaşadıklarına tanık olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar,

AGÜ bütün bu beklenen gelişmelerin bilincindedir. Yaklaşmakta olan şiddetli rekabet koşullarına en iyi şekilde hazırlanmaktadır ve sözü edilen dönemde de lider ve yol gösterici bir kurum olmayı hedeflemektedir.  Biraz önce de belirttiğim gibi, bugün AGÜ’de uygulanan, uzaktan ve yüz yüze eğitimi yaratıcı bir şekilde birleştiren hibrit eğitim sistemimiz tüm dünyada halen takdir edilen ve örnek alınan bir sistem haline gelmiştir.  AGÜ aynı zamanda araştırma çıktıları ve topluma katkı çabaları ile de ülkemizde ve bölgemizdeki lider üniversitelerden biri haline gelmiştir.

Çok yakın bir süre önce kısa adı WURI (World’sUniversitieswith Real Impact) olan Avrupa kökenli kuruluş dünyanın en yenilikçi yüz üniversitesinin listesini yayınladı.  Bu listede dünyanın en saygın üniversitelerinin yer aldığını hep birlikte gördük.  Örnek vermek gerekirse, bu listede MIT (MassatchusettsInstitute of Technology) 3. Sırada, Stanford Üniversitesi 4. sırada, California Institute of Technology 9, Harvard 10, Princeton 12, Cambridge 19, OlinCollege 22, AGÜ 23, Columbia Üniversitesi 27, Pekin Universitesi 31, Yale Üniversitesi 41, Kyoto Üniversitesi 43. Bonn Universitesi 48. Sırada yer almıştır.  Burada listelenen üniversitelerin her biri ülkelerinin en saygın yüksek eğitim kurumlarıdır. AGÜ listede yer alan tek Türk üniversitesidir ve bu derece saygın kuruluşların yer aldığı listede boy göstererek yenilikçi ve lider niteliğini bir kez daha ve güçlü bir şekilde tescil ettirmiştir.

AGÜ aynı zamanda en saygın uluslararası derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times HigherEducation Toplumsal Etki endeksinde de her yıl olduğu gibi bu yıl da en üst sıralarda yer almıştır.  Dünya sıralamasında 200-300 bandında, Türkiye sıralamasında ise ODTÜ ve İTÜ’nün ardından 3. Sırada yer alan üniversitemiz, yeni nesil üniversitelerin en önemli ayırt edici özelliği olan topluma olumlu katkı yapmak konusunda da dünyanın en genç lider üniversitesi olmuştur.

Dünyada ve ülkemizde yüksek öğretim sisteminin dönüşerek geleceği yeni konumda AGÜ var olacak ve liderlik etme özelliğini pekiştirerek geliştirecektir.  Abdullah Gül Üniversitesi Anadolu’muzun ortasında, bu güzel Kayseri ilimizde, gerçek anlamda uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan bir yükseköğretim kurumu ve araştırma üniversitesi geliştirmek üzere kurulmuştur.  Ve bu hedefinde kararlı adımlarla yürümektedir.  Bu yürüyüşümüzde bize destek olan, başta zatı-aliniz olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanım, Abdullah Gül Üniversitesi Geliştirme Vakfının Saygıdeğer mütevelli heyeti üyelerine, Kayseri içinden ve dışından AGÜye gönül vermiş ve destek olan bütün paydaşlarımıza ve üniversitemizin çok değerli akademik ve idari personeline buradan şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Özel bir teşekkür ifadesini de bizi her zaman gururlandıran ve üniversitenin gerçek sahipleri olarak gördüğümüz, kurumun bilinirliğine ve saygınlığına da en büyük katkıyı yaptıklarını ve yapacaklarını düşündüğümüz, öğrencilerimize ve mezunlarımıza yönlendirmek istiyorum.  Bu kurumun gerçek varlık nedeni öğrencilerimiz ve mezunlarımızdır.  Bu kurumu büyütecek ve güçlendirecek olan da öğrencilerimiz ve mezunlarımızdır.

Sevgili mezunlar.  Geçtiğimiz yıl mezuniyet töreni konuşmamda o dönemin mezunlarına hitap ederken belirttiğim hususları sizlere de ve mümkün olursa bundan sonra yuvadan göndereceğimiz bütün mezunlarımıza da aynı şekilde ve her yıl ifade etmek istiyorum.

Bu üniversite artık sizin kimliğinizi önemli bir parçası.  Bizler bu üniversiteyi geliştirdikçe ve dünyanın saygın akademik kurumlarından biri olma hedefinde hızla ilerledikçe, sizler de üniversitenizin gücünün ve desteğinin kariyerleriniz boyunca yanınızda olduğunu hep göreceksiniz.  Aynı zamanda, bu üniversitenin en önemli elçileri de sizler olacaksınız.  Sizin ortaya koyacağınız başarılar AGÜ’nün saygınlığını daha üst seviyelere taşıyacak.  Üniversiteniz ile sizin aranızda artık hiç kopmayacak bir bağ kurulmuş durumda.  Birlikte ve karşılıklı destekle hep beraber çok büyük başarılara imza atacağız.

Sevgili mezunlar, üniversite eğitimi sonrasındaki kariyer yolculuğunuzda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgi ve yetkinliklere artık sahipsiniz.  Gelecekte ortaya çıkabilecek yeni koşullarda öğrenmeniz gereken farklı bilgiler ve edinme ihtiyacı duyacağınız yeni yetkinlikler olursa, biz zaten burada hazırlıklarımızı yapmış, yükseköğretim süreçlerinin evirildiği yeni modeller çerçevesinde, kısa ders modülleriyle sizi ağırlamak üzere bekliyor olacağız…

Sizden beklentimiz, gelecekteki kariyer yolculuğunuzda burada öğrendiklerinizi ve edindiğiniz yetkinlikleri en iyi şekilde uygulamanızdır.

KURNAZ OLMAYIN, TAM AKSİNE GÜVENİLİR PROFESYONELLER OLUN.  Kurnazlar çok çabuk deşifre olurlar ve hayatları boyunca yalnızlığa mahkum olurlar.  Güvenle itimat edilen insanlarsa uzun vadede mutlaka başarılı olurlar.  HIRSLI OLMAYIN AMA ÇALIŞKAN OLUN.  Hırslı insanların sağlıklı ve doğru kararlar alması zordur, gözleri kararır ve çok hata yaparlar.  Siz gireceğiniz rekabet süreçlerinde her zaman aklınızı kullanın ve çalışkanlığınızla kazanın.  Çalışmadan kazanmak zaten mümkün değildir.

KİBİRLİ OLMAYIN AMA GURURLU OLUN.  Kibirli insanların dostları olmaz ve dünyayı hep yanlış lenslerle gördüklerinden gerçeklikten koparlar.  Ama hep gurur duyun.  Kendinizi ve yaptığınız işleri her zaman gururla değerlendirin.  MUTLAKA İYİ BİR TAKIM OYUNCUSU OLUN VE ÖĞRENMEYE HER ZAMAN AÇIK OLUN.  Hiç kimse hiçbir başarıyı tek başına kazanamaz, mutlaka desteğe ihtiyacı olacaktır.  Ve günümüzün hızla değişen dünyasında aynı hızla öğrenip kendini yenilemeyenler, uzun kariyer yolculuğunuzda yarıştan ilk kopanlar olacaktır.

VE ÜNİVERSİTENİZLE BAĞINIZI HİÇ KOPARMAYIN.  Biz sizi sürekli takip edeceğiz ve her zaman yanınızda olacağız.  Siz de kimliğinizin önemi bir parçası olan üniversitenize her zaman yakın kalın.  Unutmayın, bizim başarımız sizin başarınızdır ve sizin başarınız bizim başarımız olacaktır.

 

Sizleri sevgi ve gururla uğurluyoruz.

 

Sağlıcakla kalın.

Tüm Haberler

Yazdır Paylaş Yukarı