“Avrasya Bölgesindeki İş Birliği Mekanizmaları, Yeni Bir Küresel Düzen İçin Örnek Olabilir”

13.12.2012
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
“Avrasya Bölgesindeki İş Birliği Mekanizmaları, Yeni Bir Küresel Düzen İçin Örnek Olabilir”

 

“Üçüncü İstanbul Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi”nin açılışına telekonferans ile katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Küresel güç dengesinin sıklet merkezi haline gelen Avrasya bölgesinde hayata geçireceğimiz başarılı iş birliği mekanizmalarının, daha iyi işleyen yeni bir küresel düzen için müşahhas bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, yaptığı konuşmada, içinde bulunduğumuz dönemde Uluslararası İşbirliği Platformu’nun, dünya siyasetinde ve ekonomisindeki temel dengelerin değişmekte olduğu bilinciyle, bölgesel iş birliğine ve etkin çok taraflılığa duyulan ihtiyacın bir yansıması olarak 2010 yılında kurulduğunu hatırlatarak, kendisinin de başlangıcından itibaren girişime destek verdiğini söyledi.

“ÇAĞIMIZIN NİMETLERİNDEN DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ TEMELİNDEKİ ORTAK AKIL İLE YARARLANABİLİRİZ”

İstanbul’da düzenlenen ilk “Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi”nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Gül; bilginin, sermayenin ve insanların dolaşım hızındaki baş döndürücü gelişmelere işaret ederek, bu nimetlerden ancak diyalog ve iş birliği temelinde ortak bir akla ulaşılması ve bunun ortak eyleme dönüştürülebilmesi suretiyle yararlanılabileceğini dile getirdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Gül, “Aradan geçen dönemde Uluslararası İşbirliği Platformu’nun giderek kurumsallaştığını, Avrasya bölgesinden devlet adamlarını, önde gelen iş adamlarını, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve yerel yöneticileri aynı çatı altında başarıyla bir araya getirdiğini memnuniyetle görüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, platformun, küresel ekonominin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde yararlanılabilmesi için her düzeyde stratejik iş birlikleri geliştirilmesine önemli katkı sağladığına olan inancını dile getirdi.

BU YILIN TEMASI: ‘KÜRESEL DÜZENİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: AVRASYA’NIN POTANSİYELİ’

Dünyamızın Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana geçirmekte olduğu dönüşümün, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler ve Avrupa’yı derinden etkileyen küresel ekonomik kriz ile yeni bir safhaya girdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu: “Göründüğü kadarıyla, tüm Avrasya coğrafyasını yakından ilgilendiren bu sürecin küresel düzen üzerinde de önemli yansımaları olacak ve etkileri uzun yıllar hissedilecektir. Bu bağlamda, bu seneki etkinliğin temasının ‘Küresel Düzenin Yeniden Yapılandırılması: Avrasya’nın Potansiyeli’ olarak belirlenmesini çok isabetli buldum.”

“KÜRESEL GÜÇ DENGELERİ ARTIK ASYA’YA MEYLEDİYOR”

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, kritik coğrafyaların kesişim noktasında bulunan Avrasya bölgesinin jeopolitik ve jeostratejik öneminin arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, küresel güç dengelerinin Asya’ya meylettiği bir ortamda uluslararası sistemin dayandığı temel varsayımların ortadan kalktığını ve yeni bir küresel düzenin temel parametrelerinin emarelerinin görülmeye başladığına işaret etti.

“RİSKLERİ BERTARAF ETMEK VE FIRSATLARDAN YARARLANMAK İÇİN BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ŞART”

Cumhurbaşkanı Gül; güvenlik, refah ve barışın bölünmez bir hale geldiği bu ortamda, uluslararası iş birliği ve dayanışmanın hiç olmadığı kadar önem kazandığını belirterek, böyle bir dönemde, ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesi ve fırsatlardan en etkin şekilde istifade edilebilmesinin anahtarının “bölgesel iş birliği ve sahiplenme”den geçtiğini vurguladı.

Küresel düzenin yeni yapısının da bu doğrultuda atılacak adımlar temelinde şekilleneceğini, başarısının da bu yönde sağlanan ilerlemeye bağlı olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, Avrasya bölgesinin, şimdiden, küresel düzenin yeniden yapılandırılmasının temel sahnelerinden biri haline geldiğini ifade etti.

“AVRASYA BÖLGESİ, DÜNYANIN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK RİSK VE FIRSATLARI BARINDIRIYOR”

Cumhurbaşkanı Gül, bölgenin, dünyanın geleceğini belirleyecek olan risk ve fırsatların en yoğun olarak kesiştiği ve bu çerçevede bünyesindeki gelişmelerle dünya siyasetine ve ekonomisine yön verebilecek bir niteliğe sahip olduğunu, bu itibarla da, Avrasya bölgesinde geliştirilecek olan iş birliği mekanizmaları ve bunların dayanacağı temel ilkelerin, aynı zamanda küresel yönetişim yapılarını da etkileyerek şekillendireceğini söyledi.

BÖLGEDEKİ İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI

Bölgede enerji, ticaret, ulaşım ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda sayısız iş birliği imkânları bulunduğunu da kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, Avrasya bölgesinin geçmişte olduğu gibi tüm insanlığa ışık tutabilecek “Modern İpekyolu”nun yeniden canlandırılması bakımından hayati bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, mevcut küresel sistemin temel yapılarının dünyanın hâlihazırdaki ihtiyaçlarını karşılamaktan ve bu kuruluşların yeni güç dengelerini yansıtmaktan uzak olduğunu bildirdi.

“KÜRESEL SİYASETE VE EKONOMİYE YÖN VEREN ÖRGÜTLER, REFORME EDİLEREK DAHA KAPSAYICI VE ADİL OLMALI”

Konuşmasında, “Türkiye olarak, BM Güvenlik Konseyi ve ‘BrettonWoods’ kurumları başta olmak üzere küresel siyasete ve ekonomiye yön veren örgütlerin kapsamlı bir reforma tabi tutularak, daha kapsayıcı ve adil bir hale getirilmelerini arzu ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Gül, bu noktada, söylemler kadar eylemlerin de yol gösterici olacağını düşündüğünü aktardı.

“AVRASYA BÖLGESİNDEKİ İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMALARI, YENİ BİR KÜRESEL DÜZEN İÇİN ÖRNEK OLABİLİR”

Cumhurbaşkanı Gül, “Küresel güç dengesinin sıklet merkezi haline gelen Avrasya bölgesinde hayata geçireceğimiz başarılı iş birliği mekanizmalarının daha iyi işleyen yeni bir küresel düzen için müşahhas bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Bu meyanda, Uluslararası İşbirliği Platformu, çok boyutlu konuların bu zirvede tartışılmasına imkân vermesi hasebiyle önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

“STK’LAR VE İŞ DÜNYASI DA BÖLGESEL BARIŞ, HUZUR VE REFAHA KATKIDA BULUNMALI”

Zirve boyunca ekonomiden ticaret ve yatırımlara, kültürel konulardan kentsel dönüşüm, kadın hakları ve gıda güvenliğine kadar pek çok meselenin ele alınmasını önemsediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Gül,  toplantılar sırasında ortaya konulacak öneri ve projelerin geniş Avrasya coğrafyasında önemli bir sinerji oluşturması temennisini dile getirdi. Bu çerçevede, Türkiye ile Arap ligi arasında ihdas edilen Türk-Arap İşbirliği Platformu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA),  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve başkanlığını yürüttüğü İSEDAK gibi iş birliği mekanizmalarından yararlanılmasının da faydalı olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, her türlü çabayı resmî makamlardan ve hükümetlerden beklemenin doğru olmadığını vurgulayarak, “Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası da bölgesel barış, huzur ve refaha katkıda bulunmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül,  sözlerini şöyle tamamladı: “Bir süre önce Türk ve Arap kanaat önderlerinin bireysel girişimleriyle başlatılan Arap-Türk Diyalogu Platformu’nun dostluk ve muhabbet çağrısına herkesin kulak vermesini temenni ediyorum. Sözlerime son verirken, Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi’nin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, hepinizi tekrar muhabbetle selamlıyorum.”

Tüm Haberler

Yazdır Paylaş Yukarı