GDAÜ Kültürel Koridorlar Zirve Forumu Yapıldı

23.06.2010
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült
GDAÜ Kültürel Koridorlar Zirve Forumu Yapıldı

 

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından, GDAÜ Kültürel Koridorlar Zirve Forumu Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul'da aynı gün içinde ikinci bir zirveye daha ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Birleşmiş Milletler tarafından ‘Kültürlerin Yakınlaşması Uluslararası Yılı’ olarak ilan edilen 2010 yılında, İstanbul’un ‘2010 Avrupa Kültür Başkenti’ olduğu bir dönemde, bizleri kültürel diyalog ve uzlaşmanın kesiştiği noktada buluşturan İstanbul Zirve Forumunda sizleri en samimi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültürel Koridorlar Zirve Forumu Toplantılarının, kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi amacıyla UNESCO’nun 2002 yılındaki bir girişimiyle başladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, Balkan ülkelerinin ortak kültürel mirasının korunması, geliştirilmesi ve etkin kılınmasına yönelik bu forumun, bölgesel iş birliğinin ve kültürler arası diyaloğun kuvvetlendirilmesi bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK KALKINMA STRATEJİLERİNE DÂHİL EDİLMELİ”

Cumhurbaşkanı Gül, kültürel mirasın korunması ve teşvik edilmesi hedefiyle düzenlenen zirve forumlarının, bölgesel düzeyde daha yakın ilişkiler tesis edilmesine, keza barış, istikrar ve refah alanı yaratılmasına yönelik olarak ülkeler arasındaki ortak iradenin teyidine imkân tanıyan önemli bir iş birliği mekanizması oluşturduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, zirve forumlarının, aynı zamanda, Güneydoğu Avrupa’daki kültürel çeşitliliğin, kültürel zenginliğimizin temelini oluşturduğu fikrinin dile getirilmesini de sağladığını söyledi.

Konuşmasında, 35. UNESCO Genel Konferansı’nda yaptığı “Dünyada yaşanmakta olan mali ve ekonomik krizin, kültür ve eğitim ödeneklerinin kesilmesi için bir mazeret teşkil etmemesini diliyorum. Zira buhran dönemlerinde toplumlarımızı güçlü kılmak için eğitim ve kültüre yapılacak yatırımlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kültürel çeşitlilik konusu da ekonomik ve toplumsal ilerlemenin itici gücü olarak kalkınma stratejilerine dâhil edilmelidir” şeklindeki çağrıyı tekrarlayan Cumhurbaşkanı Gül, bu bağlamda 2010 yılının Kültürlerin Yakınlaşması Uluslararası Yılı olarak ilan edilmesinin gayet isabetli olduğunu söyledi.

İNSANLIK TARİHİ: “BİR YOLCULUK ÖYKÜSÜ”

Cumhurbaşkanı Gül, UNESCO'nun, insanlık tarihini tanımlamak için yolculuk metaforunu kullandığını, insanlık tarihinin bir yolculuk öyküsünden ibaret olduğunu belirterek, bugün bu yolculukların rotalarının belirlenmesinin kültürler arası diyaloğun geliştirilmesi için en iyi araçlardan biri hâline geldiğine ve bu nedenle kültürel koridorlar kavramının UNESCO tarafından benimsendiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin, kültürel koridorlar alanında yürütülen çalışmaların bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ve bu çalışmalar vasıtasıyla insanlığın ortak mirasının ve farklı kültürlerce paylaşılan değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, kültürlerarası diyaloğun sağlanmasına ve arttırılmasına yürüttüğü somut projelerle katkı sağladığını kaydetti.

“KÜLTÜREL DİYALOĞUN METAFORU OLARAK MÜZİK”

“Kültürel Diyaloğun Metaforu Olarak Müzik” temasıyla toplanan Zirve Forumu'nda; müziğin, insanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras öğeleri içinde en önemlilerinden biri olduğuna ve bu yönüyle kültürel diyaloğun metaforu olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, Balkanların taşıdığı beraberlik ve kardeşlik potansiyelini etkin kılmanın en kuvvetli aracının kültürel miras unsurlarını korumak ve geliştirmek olduğunu dile getirdi ve bu anlayışla, müziğin, bölgesel barış, diyalog ve iş birliği için bir dostluk köprüsü olarak sağlamlaştırılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gül, Kültürel Koridorlar Zirve Forumu sürecinde, somut olmayan bir kültürel miras değerinin ilk kez ele alındığını, bölgedeki müzikal değerlerin sınırlar aşan gücünü pekiştirerek, kültürel yakınlaşma, uzlaşma ve iş birliği için etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının, bugüne kadar gerçekleştirilen zirve forumlarının ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’nin temel hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

MÜZİKAL MİRASIMIZ: “BİNYILLARDIR KULAKLARIMIZDA YANKILANAN ÇOK RENKLİ SENFONİ”

Bugün kabul edilecek olan “Güneydoğu Avrupa’da Kültürel Diyaloğun Metaforu olarak Müzik” başlıklı İstanbul Deklarasyonu’nun, kültürel miras unsurunun korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması yolunda atılacak adımların ve ülkeler arasındaki ortak iradenin rehberi olacağını düşündüğünü belirten Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra şunları söyledi: “Binyıllardır kulaklarımızda yankılanan çok renkli bir senfoni olan müzikal mirasımız, müşterek tabiatımızın sıradağları, engin ovaları ve coşkun nehirleri kadar renkli, sınırlar ötesi ve kalıcıdır. Sözlerime, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet Başkanları Kültürel Koridorlar Zirve Forumu Sekizinci Toplantısının, Balkan coğrafyasında ve tüm dünyada barışa, istikrara ve dostluğa katkıda bulunmasını temenni ederek son vermek istiyorum.”

 

Tüm Haberler

Yazdır Paylaş Yukarı