Devlet Denetleme Kurulu Raporları

28.12.2009
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

Açıklama:

2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, internet sitemizde yayımlanması uygun görülen Rapor ve Rapor özetleri aşağıda yer almaktadır.

- “Savunma Sanayii Müsteşarlığının 2010, 2011 ve 2012 Yıllarına İlişkin Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi” hakkında 14/02/2014 tarih ve 2014/4 sayılı Denetleme Raporunun Sonuç Bölümü

- “1-2 Temmuz 1993 Tarihlerinde Sivas İlinde Meydana Gelen ‘Madımak Olayının’ Oluş Şekli, Amacı, Sonuç ve Tesirleri İtibarıyla İncelenmesi” hakkında 24/03/2014 tarih ve 2014/5 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporunun Sonuç Bölümü

- "Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi" hakkında hazırlanan 30/01/2014 tarih ve 2014/3 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

- "Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi" hakkında hazırlanan 30/01/2014 tarih ve 2014/2 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

- "Türkiye Kızılay Derneğinin 2010, 2011 ve 2012 Yıllarına İlişkin Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi" hakkında hazırlanan 30/01/2014 tarih ve 2014/1 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim Çalışmaları" hakkında hazırlanan 27/11/2013 tarih ve 2013/3 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Türk Patent Enstitüsünün 2010, 2011 ve 2012 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi" hakkında hazırlanan 27/11/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele kapasite ve imkânlarının değerlendirilmesi" hakkında hazırlanan 30/05/2013 tarih ve 2013/1 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu

- "Sekizinci Cumhurbaşkanı Merhum Turgut ÖZAL’ın vefatı ile ilgili olarak yaşanan süreç içerisinde gerek Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerekse Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yürütülen sağlık hizmetlerine dair iş ve işlemler ile olayın oluş şekli ve ölüm sebebine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan diğer iddiaların araştırılması ve incelenmesi." hakkında hazırlanan 04/06/2012 tarih ve 2012/2 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu

- "Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fırat (Hrant) DİNK’in öldürülmesi ile ilgili olarak; olay öncesi ve sonrasında yürütülen idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile doğruluk ve yeterliliğinin araştırılması ve incelenmesi ve bu kapsamda AİHM kararlarında da eleştirilen kamu görevlilerinin yargılanması ile ilgili iç hukuk düzenlemelerinin geliştirilmesi amacıyla konu ile ilgili mevzuatın genel bir değerlendirmesinin yapılması." hakkında hazırlanan 02/02/2012 tarih ve 2012/01 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

- “Kamuoyunu derinden etkileyen ölümlere ve yaralanmalara neden olan maden kazalarının önlenebilmesi için gerekli olan düzenleme, araştırma ve gelişme programları ihtiyaçlarının belirlenebilmesi ve ilgili bakanlıkların, madencilik kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların ve madencilik sektörünün bilgi ve birikimi ile uygulamalarının değerlendirilmesini teminen; Türkiye’de madencilik sektöründe yürütülen faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi.” hakkında hazırlanan 08/06/2011 tarih ve 2011/3 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

- “Havacılık emniyeti ve güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması ve sivil havacılık faaliyetlerinin uluslar arası kurallar ve standartlarda yürütülmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmaların ve anılan birimin yeniden yapılandırılması sonrasında oluşan idari, mevzuat, insan kaynakları ve teknik kapasitenin değerlendirilmesi.” hakkında hazırlanan 08/06/2011 tarih ve 2011/2 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

- “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin YAZICIOĞLU ve beraberinde seyahat eden kişilerin hayatlarını kaybetmesine yol açan 25.03.2009 tarihli helikopter kazasına ilişkin arama ve kurtarma faaliyetleri ile kaza nedeninin belirlenmesine dair yürütülen çalışmaların yeterliliğinin değerlendirilmesi” hakkında hazırlanan 21/01/2011 tarih ve 2011/1 sayılı İnceleme Raporu Özeti

- "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 2007, 2008 ve 2009 Yıllarına Ait Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi ile Adli Tıp Kurumu Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması" Hakkında Hazırlanan 01/07/2010 tarih ve 2010/12 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Oluşumu, Teşkilatı, Yetki ve Görevleri, Denetlenmeleri ve Kurul Üyeleri ile Çalışanlarının Statüsüne İlişkin Hususların İrdelenmesi" Hakkında Hazırlanan 14/05/2010 tarih ve 2010/11 Sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

- "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi" Hakkında Hazırlanan 14/05/2010 tarih ve 2010/10 Sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Kamu İhale Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/9 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/8 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Rekabet Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/7 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Sermaye Piyasası Kurulunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/6 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/5 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006 - 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/4 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 2006 - 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/3 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2006 - 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/2 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Kamuya Yararlı Dernek Statüsünün İrdelenmesi ile Kamuya Yararlı Derneklerle İlgili Yürütülen İş ve İşlemlerin Değerlendirilmesi" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/1 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

- "Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim - Yasal Çerçeve ve Uygulamalar" hakkında hazırlanan 14/12/2009 tarih ve 2009/8 sayılı Rapor Özeti

- "4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu Uygulamalarının Denetimi" hakkında hazırlanan 09/11/2009 tarih ve 2009/7 sayılı Rapor Özeti

- "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Teşkilat ve Mali Yapıları, Denetimleri, Organlarının Seçimlerine Dair Esasların Değerlendirilmesi ile Bunların Etkin ve Verimli Şekilde Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler" hakkında hazırlanan 28/09/2009 tarih ve 2009/6 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu

- "T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde Özürlülük Konusunda Toplumsal Bilinç ve Duyarlılık Oluşturulması Amacıyla Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Bu Tür Çalışmaların Düzenli ve Verimli Şekilde Yürütülmesi ve Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler" hakkında hazırlanan 27/08/2009 tarih ve 2009/5 Denetleme Raporu

- "Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi" konulu, 04/06/2009 tarih ve 2009/4 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

- "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Faaliyetlerinin Denetimi ile Özerk federasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi" konulu, 02/04/2009 tarih ve 2009/03 sayılı Denetleme Raporu Özeti

- "Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Talih ve Şans Oyunları ile Yarışlara İlişkin 2006 ve 2007 Yılları Faaliyetlerinin Denetimi ile Söz Konusu Faaliyetlerden Kamu Hizmetlerine Ayrılan Payların Değerlendirilmesi" konulu, 05/02/2009 tarih ve 2009/2 sayılı Denetleme Raporu

- "4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi" hakkında hazırlanan 22/01/2009 tarih ve 2009/1 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu

- "Tersanecilik Sektörü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tuzla Tersaneler Bölgesinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi" konulu, 26/11/2008 tarih ve 2008/1 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu

 

NOT : Raporlar PDF formatındadır.

 

Yazdır Paylaş Yukarı