Dünya Çevre Günü

05.06.2014
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya Çevre Günü mesajları aşağıda sunulmaktadır.

“Dünyamızın karşı karşıya olduğu  en hayati meselelerin başında çevre sorunları gelmektedir.

Tükenebilir olduğu gerçeği göz ardı edilerek kaynakların sınırsızca kullanımı, çevre kirliliği konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmemesi, doğal dengenin bozulmasına zemin hazırlayan bilinçsiz tüketim alışkanlığı, tüm bunların sonucunda ortaya çıkan çevre sorunlarının küresel niteliği ve büyüklüğü, konunun tüm ülkelerce işbirliği içinde ele alınmasını zorunlu kılmıştır.

Çevre sorunları, havanın, toprağın ve suyun kirlenmesinden küresel ısınmaya; iklim değişikliklerinden çölleşme, kuraklık ve susuzluğa kadar, tüm insanlığı tehdit eden bir mahiyet taşımaktadır. Bu nedenle sorunlar önüne geçilemez bir hal almadan, çevre konusunda hızlı ve sorumlu şekilde harekete geçilmesi, ekoloji ve ekonomi arasındaki uyumu gözeten bir kalkınma anlayışının benimsenmesi, geleceğe yönelik uzun vadeli plan ve programların uygulanmaya başlanması ve toplumun her kesiminin bu konuda eğitilmesi elzemdir.

Çevre sorunlarının sınır aşan boyutu, gösterilen çabaların ve yürütülen çalışmaların da küresel ölçekte ele alınmasını gerektirmektedir. Sadece bugünü kurtaracak, kendi ülkemize, refahımıza ve mutluluğumuza yönelik çözüm önerileri yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla tüm insanlığın sağlık, refah ve mutluluğunun gözetilmesi, ülkelere düşen en önemli sorumluluktur.

Kyoto Protokolü’ne ve diğer sözleşmelere taraf olan Türkiye, çevre konusunda yürütülen tüm uluslararası girişimlere destek vermektedir. Çevre sorunlarının çözümü, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması konusunda Türkiye üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir.

Çevre konusunda herkesin alabileceği bireysel ve basit tedbirler sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Çevreyi kirletmekten kaçınmak, doğal kaynakları tasarruflu kullanmak, Devlet kurumları ve sivil toplum örgütlerince yürütülen ağaçlandırma kampanyalarına destek olmak bu tedbirlerin başında gelmektedir. Toplumumuzun çevre konusunda erken yaşlardan başlayarak bilinçlendirilmesi, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın ilk ve en önemli adımını oluşturacaktır.

Çevre sorunlarını, eğitim, sağlık gibi ülkemizin en öncelikli konularından gördüğümü ve bu alanda yapılan çalışmaları desteklediğimi bir kez daha belirtmek istiyorum. Toplumumuzda çevre konusundaki duyarlılığın gelişmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum.

Tüm insanların barış ve huzur içinde, çevrenin ve doğanın korunduğu bir dünyada yaşaması umuduyla Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum."

Yazdır Paylaş Yukarı