Hz. Mevlâna'nın 740. Vuslat Yıldönümü

17.12.2013
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Hz. Mevlâna'nın 740. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri" dolayısıyla Konya Valisi Muammer Erol’a gönderdikleri mesajları aşağıda sunulmaktadır:

“740. Vuslat Yıl Dönümü’nde, büyük Türk-İslâm mutasavvıf, şair ve düşünürü, gönül adamı Hz. Mevlâna'nın aziz hatırasını saygıyla yadediyoruz.

Mevlâna Celâleddin Rûmî, ‘Vuslat’ının üzerinden asırlar geçse de, düşünceleriyle, evrensel mesajlarıyla, eserleriyle, geniş kitleleri etkilemeyi ve gönülleri birleştirmeyi sürdürmektedir. Yerli-yabancı binlerce insanın, düzenlenen törenler vesilesiyle her yıl Konya’da biraraya gelmesi, onun fikirlerinin ışığı altında buluşması, şüphesiz bunun en müşahhas göstergesidir.

Gönlü Allah ve insan sevgisiyle dolu bir mana eri ve manevi önder olarak Hz. Mevlâna, ilmi ve hikmeti, sevgi, kardeşlik, hoşgörü, güzel ahlak, adalet ve eşitlik gibi yüksek değerleri temel alan felsefesiyle tüm insanları kucaklayan büyük bir mutasavvıf ve mütefekkirdir.

Çokluk içinde birliği arayan, düşüncesinin temeline ilahi aşkı ve insan sevgisini koyan, dil, din, cinsiyet, etnik köken gibi bütün farklılıkları yok sayarak, insana ‘insan’ olduğu için değer veren Mevlâna'nın seslenişi, bugün tüm dünyaya ulaşmaktadır.

Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi diğer gönül insanlarıyla birlikte Anadolu’da birliğin sağlanmasında önemli rol oynayan Mevlâna, İslâm’ı en güzel şekilde yaşamış, insanların birarada, barış ve hoşgörü içinde yaşayabileceklerini göstermiştir.

Günümüzde dünyada meydana gelen olumsuzluklar ve insan hakları ihlalleri gözönüne alındığında, bunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bugün insanlık, barışa, sevgiye, hoşgörüye ulaşabilmek için, O’nun dile getirdiği, savunduğu ve insanlara öğütlediği yüksek değerlere, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Çağını aşan düşünceleri ve meselelere yaklaşımındaki özgünlüğü ile evrensel değer haline gelen Mevlâna, bütün insanlığa rehberlik yapan bir sevgi ve hoşgörü pınarıdır. Herkesin Mevlâna’nın yürekleri ısıtan, insanları ortak bir paydada buluşturan ve geleceğe ışık tutan düşüncelerini ve felsefesini örnek almasını umut ediyorum.

Yurt dışından gelen konuklarımıza farklı kültürlerin yüzyıllarca kardeşçe birarada yaşadığı, medeniyetlerin buluşma noktası ülkemize hoş geldiniz diyorum. 740. Vuslat Yıl Dönümü’nde, kültürümüzün en önemli mimarlarından olan, büyük Hakk aşığı Hz. Mevlâna'yı rahmetle anıyor, törenlere katılanlara selam ve sevgilerimi iletiyorum.”

Yazdır Paylaş Yukarı