İnsan Hakları Günü

10.12.2013
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Münasebetiyle Yayımladıkları Mesaj Aşağıda Sunulmaktadır:

Bugün, çağdaş insan hakları sözleşmelerinin temelini oluşturan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 65. yılını kutluyoruz. 1948 yılında BM Genel Kurulu’nda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilirken, tüm insanların eşit haklara sahip olmasının, bir yandan bireysel özgürlük, refah ve gelişmenin, diğer yandan küresel barış ve adaletin de güvencesi olduğu ilan edilmiştir.

İnsan Hakları Beyannamesi, hiç şüphesiz evrensel bir yaklaşımın neticesidir. Yüzyıllara dayanan insanlık medeniyetinin ve ortak aklının en müşahhas tezahürüdür. Dünya barışı ve güvenliğinin teminatıdır.

İnsanlar farklı ırklardan ve kültürlerden gelebilir, farklı değerlere sahip olabilirler. Bunun neticesi olarak ülkeler ve toplumlar elbette birbirinden farklı olacaktır. Bütün farklılıklara rağmen, insanlığın ortak paydası, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerdir. Bu, onurlu bir yaşamın gereği ve en temel şartıdır.

Tarih, evrensel insani değerlere bağlı ülkelerin daha huzurlu, istikrarlı ve müreffeh olduğunu göstermektedir. Bu temel değerlere sahip çıkarak ve özgürlüklerin alanını genişleterek geriye gitmiş tek bir toplum yoktur. Aksi yönde hareket edenlerin acı akıbetleri ise ortadadır. Günümüzde de halklarının özgürlük, haysiyet ve onurlu yaşam gibi meşru taleplerine kulak tıkayan rejimlerin akıbetinin ne olacağı bellidir.

Bu vesileyle, insan haklarının evrensel değerlerinin herkese eşit şekilde uygulanmasının dünya barışının temel unsurlarından biri olduğunu ve bu doğrultuda uluslararası işbirliğinin önemini hatırlatmakta yarar görüyorum.

Türkiye, insanı temel alan bir kültür ve medeniyetten beslenmektedir.  “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” ilkesini kendine şiar edinen bir devlet geleneğine sahibiz. Esasen, Evrensel Beyannamede ifadesini bulan hak ve özgürlükler, toplumumuzun en temel yapı taşlarıdır. Yüzyıllar boyunca “insan”ı temel alarak, farklılıklardan zenginlik, ahenk ve güç çıkartmayı başarabilen bir geleneğin mirasçılarıyız. Günümüzde de toplumumuzun bünyesinde barındırdığı çeşitlilikleri, ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde geleceğe taşıma kararlılığımız tamdır.

Anayasamızla güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak, insan hakları alanında dünyadaki ilerlemelere paralel biçimde hayata geçirilen reformların temelinde yatan anlayış budur. Maksadımız, ilave düzenlemelerle vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek ve en yüksek standartlara taşımaktır.

Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, insan haklarına saygıyı temel alan anlayışın bölgemizde ve tüm dünyada kök salacağı aydınlık bir gelecek temenni ediyorum.

Yazdır Paylaş Yukarı