Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Devlet Başkanları Üçlü Balkan Zirvesi

13.05.2013
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Devlet Başkanları Üçlü Balkan Zirve Toplantısı'nın üçüncüsüne 14-15 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara'da ev sahipliği yapacaklardır. Zirve'ye Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Tomislav Nikoliç ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Nebojsa Radmanoviç ile Konsey Üyeleri Sayın Zeljko Komsiç ve Sayın Bakir İzetbegoviç de katılacaklardır.

Bilindiği üzere, Üçlü Zirve Toplantısı'nın ilki Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliklerinde 24 Nisan 2010 tarihinde İstanbul'da, ikincisi dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Boris Tadiç'in evsahipliğinde 26 Nisan 2011'de Karadjordjevo/Sırbistan'da düzenlenmişti.

Bölgesel sahiplenme bilinciyle ve kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürülen bu süreç kapsamında Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırlar dâhilinde hukuki kimliğinin korunmasına yönelik taahhüt bir kez daha teyit edilmiştir.  Ayrıca, iki komşu ülke olan Sırbistan ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır.

Ortak tarihin acı hatıralarının silinmesi için Sırbistan tarafından büyük bir samimiyet, cesaret ve kararlıkla gerçekleştirilen açılımlar ile Belgrad ve Saraybosna'ya karşılıklı olarak Büyükelçi atanması, hiç şüphesiz bu sürecin en müşahhas getirileridir. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı'nın riyasetinde bu yıl Nisan ayında Belgrad'a gerçekleştirilen ve tarihte bir ilki teşkil eden ziyaret de Üçlü Zirve sürecinin somut bir tezahürüdür.

İstanbul'daki ilk zirveyle başlayan süreç çerçevesinde üç ülkenin Dışişleri Bakanları arasındaki danışma mekanizması da kurumsallaşmıştır. 2009'dan bu yana çeşitli vesilelerle sekiz kez bir araya gelen Dışişleri Bakanları, Balkanlara yeniden kalıcı barış, huzur, istikrar ve anlayış havasının hakim kılınarak, karşılıklı güven ortamının tesis ve idamesine, iyi komşuluk ilişkileri ile bölgesel işbirliğinin pekiştirilmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Ankara Zirvesi,  bu sürecin kapsamının genişletilerek devamına yönelik müşterek iradenin en üst düzeyde sergilenmesine vesile olacaktır.

Program 14 Mayıs Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliklerinde düzenlenecek akşam yemeğiyle başlayacaktır. Zirve'nin ilk günü üç ülkenin Ekonomi Bakanlarının bir araya gelerek Üçlü Ticaret Komitesi kurulmasına dair istişarelerde bulunmaları öngörülmektedir.

Ertesi gün Üçlü Zirve kapsamında Ankara'da en üst düzeyde yapılacak görüşmelerde ise Sayın Cumhurbaşkanlarının vizyon ve rehberliğinde atılabilecek ilave adımlar ele alınacak, üç ülkeyi ve Balkanları ilgilendiren güncel konular üzerinde durulacaktır. Üçlü Zirve toplantısının hitamında Sayın Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmeler de düzenlenecektir.

İstanbul'daki ilk toplantıdan bu yana taraflar arasında oluşan mutabakat çerçevesinde önümüzdeki dönemde bu üç ülke arasındaki işbirliğinin ekonomi, enerji, ulaştırma, çevre, tarım ve hayvancılık gibi alanlara da teşmil edilmesine, kültürel mirasın korunması ile Bosna-Hersek'te ulusal uzlaşı tesisine yönelik ön alıcı ve sonuç odaklı çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.

Yazdır Paylaş Yukarı