Danıştayın 145 inci Kuruluş Yıldönümü ve “Danıştay ve İdarî Yargı Günü”

10.05.2013
Yazdır Paylaş Yazıları Büyült Yazıları Küçült

Sayın Cumhurbaşkanımızın Danıştayın 145 inci Kuruluş Yıldönümü ve “Danıştay ve İdarî Yargı Günü” münasebetiyle yayımladıkları mesaj aşağıda sunulmaktadır:

 

“Yüksek Mahkemelerimiz arasında önemli bir konuma sahip bulunan Danıştayımızın 145 inci Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdarî Yargı Gününü kutluyorum.

Başta Danıştay olmak üzere idarî yargı mercileri, kamu gücünü kullanan idarenin vatandaşla olan münasebetlerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüm mercii olması ve dolayısıyla güçlüye karşı zayıfın hakkının korunması bakımından önemli bir görevi icra etmektedir.

Hukuk devleti ilkesini güçlendirmek, temel hak ve hürriyetleri güvence altına almak amacıyla yapılan reformların halka yansımasında en büyük görev yargı mensuplarımıza düşmektedir.

Bu bakımdan uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözümlenmesinin yanında hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının da büyük önem taşıdığını, bu konudaki sorunların giderilmesinin ve iş yükünü hafifletecek tedbirlerin alınmasının gerekliliğini her vesileyle dile getirdim.

Bu bağlamda, geçtiğimiz yıllarda Danıştayın üye sayısının artırılması ve iş yükünün azaltılmasına yönelik olarak düzenlemeler yapılması ve yeni kurumlar oluşturulmasının yanında geçen yıl açılışını yaptığımız Danıştay binasının hizmete girmesi ile uygun çalışma ortamının hazırlanması da çok olumlu gelişmelerdir.

Fizikî şartlardaki bu iyileştirmeler ile hukukî altyapının güçlendirilmesinin olumlu sonuçlarının yargı mensuplarımızın fedakâr çalışmalarıyla birlikte en kısa zamanda alınacağını ümit ediyor; yapılan reformların hukuk devleti ilkesini güçlendirecek ve temel hak ve hürriyetleri genişletecek tarzdaki kararlar ile desteklenmesini temenni ediyorum.

Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Danıştayın başta değerli başkan ve üyeleri olmak üzere bütün idarî yargı mensuplarımızı ve çalışanlarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Yazdır Paylaş Yukarı